Bijgewerkt: 22 september 2023

Meldpunt overtreding voorwaarden bij aanleg golfbaan

Nieuws -> Politiek

Bron: Christenunie-Amstelveen
23-01-2011

Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuwe golfbaan in de Bovenkerkerpolder in Amstelveen. Dit tot groot ongenoegen van een aantal politieke partijen in Amstelveen, waaronder de ChristenUnie.

Omdat de gemeente Amstelveen al eerder groen licht heeft gegeven voor de aanleg, zijn hogere instanties, zoals de provincie Noord-Holland minder bereid, dan wel niet in staat, hun verzet tegen de aanleg hard te maken. De apotheose in deze reeds lang lopende zaak wordt binnenkort verwacht, wanneer de rechter uitspraak zal doen in de bodemprocedure die hierover door o.a. de provincie Noord-Holland in gang is gezet.

de pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van CU-Amstelveen


Bert de Pijper (fractievoorzitter ChristenUnie): “begrijp me goed, ik heb persoonlijk niets tegen de golfsport. Waar ik wel moeite mee heb is, dat Amstelveen een groot deel van een groengebied als de Bovenkerkerpolder hiermee reserveert voor een specifieke doelgroep en niet als recreatieve groenvoorziening toegankelijk houdt voor alle inwoners van onze gemeente. Dit temeer daar er in de nabije omgeving al voldoende golfbanen voorhanden zijn, zodat er ook helemaal geen noodzaak is voor nog een nieuwe golfbaan”.

Op dit moment is de situatie zo dat de aanleg van deze golfbaan juridisch wordt gedoogd onder het voorbehoud, dat aan een aantal stringente voorwaarden de hand wordt gehouden. De Pijper: “ik begrijp best dat een ondernemer als Loogman maximaal gebruik maakt van de speelruimte die hem wordt geboden.

Om die reden willen wij hier de vinger aan de pols houden. Vandaar dat wij de voorwaarden waaraan Loogman zich moet houden, ruime bekendheid willen geven en deze daarom voor alle geïnteresseerden op onze website hebben gezet. Wij roepen Amstelveners op te reageren wanneer men de indruk krijgt dat deze voorwaarden niet worden nageleefd”.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.