Bijgewerkt: 23 juli 2024

Meldpunt Toegankelijk Amstelveen is geopend

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-04-2019

De gemeente Amstelveen heeft het meldpunt Toegankelijk Amstelveen geopend om de stad voor mensen met een lichamelijke beperking bereikbaar te maken en te houden. Amstelveners kunnen hier melden waar zij belemmeringen ondervinden in de openbare ruimte. Het idee voor het meldpunt, toegankelijk@amstelveen.nl, komt voort uit de toegankelijkheidsschouwen die in de wijken plaatsvinden en waar ervaringsdeskundigen aan deelnemen. Een laagdrempelig meldpunt is een van de belangrijkste wensen van de deelnemers.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2019)

Wethouder Floor Gordon controleert de rolstoltoegankelijkheid in de wijk Middenhoven met rolstoelgebruikers op 11 februari 2019


'In veel gevallen kan een probleem binnen een paar dagen opgelost worden, maar dan moeten wij als gemeente wel weten waar er een probleem is. 'Wanneer een obstakel niet eenvoudig weg te nemen is, omdat er ingrijpende aanpassingen voor nodig zijn, dan kunnen we bekijken of het eventueel mogelijk is om te schuiven in de meerjarenplanning voor de herinrichting van de openbare ruimte. Het is belangrijk dat Amstelveners gebruik gaan maken van dit meldpunt. Zo lossen ze niet alleen een probleem voor zichzelf op, maar ook voor een ander.' zegt Floor Gordon (D66) wethouder Emancipatie en Discriminatie, Wijkbeheer.

Subsidie Toegankelijkheid Woongebouwen. De gemeente Amstelveen heeft een subsidie om de toegankelijkheid van woongebouwen te vergroten. Hiermee zijn al veel gebouwen bereikbaar gemaakt voor Amstelveners met een lichamelijke beperking. Verenigingen van Eigenaren (VVE) kunnen hiervan gebruikmaken als zij voorzieningen willen treffen die bijdragen aan de toegankelijkheid. De subsidie bedraagt 25% van de totale kosten met een maximum van 10.000 euro. Voor meer informatie kijk hier.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.