Bijgewerkt: 23 mei 2022

Mei 2022 ontwikkelingen in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-05-2022

Het aantal vluchtelingen dat de gemeente Amstelveen opvangt in de hotels Adagio en Ibis is iets gedaald naar 407 personen. Daarnaast verblijven naar schatting 335 mensen uit Oekraïne bij gastgezinnen in onze gemeente – meldt het College B en W van Amstelveen.

In de laatste brief (29 april 2022) aan de Tweede Kamer schrijft het kabinet dat de veiligheidsregio's voor meer opvangplekken moeten zorgen. In totaal moeten per 23 juni 25.000 extra plekken in ons land worden gerealiseerd, waarmee het totaal aantal opvangplekken in ons land op 75.000 uitkomt. Met het huidige aantal vluchtelingen voldoet Amstelveen ruimschoots aan haar verplichtingen.

Vluchtelingen uit Oekraïne die nu in Amstelveen aankomen, worden verwezen naar het Humanitair Service Punt (HSP) op het Centraal Station in Amsterdam. Daar zoeken ze naar een opvangplek in een gemeente die nog capaciteit heeft. In gemeenten met veel vluchtelingen neemt de druk op met name zorg en onderwijs toe. Met het Rijk is afgesproken om de opvang te spreiden over alle gemeenten in ons land, zodat elke vluchteling de voorzieningen krijgt waar hij recht op heeft.

Particuliere opvang. Wij zijn ons ervan bewust dat niet alle vluchtelingen die bij particulieren in Amstelveen in huis zijn genomen daarvoor langere termijn kunnen blijven. Op dit moment hebben wij geen plekken voor hen in de gemeentelijke opvang in de hotels. Deze mensen begeleiden wij naar het HSP. Vanuit het HSP wordt een opvangplek elders in het land gezocht. Wij zijn ons ervan bewust dat het voor vluchtelingen die al enige tijd in Amstelveen verblijven vervelend kan zijn om naar een andere gemeente te moeten verhuizen.

Tijdelijke woonunits. De gemeente is in gesprek met de Maarsen Groep en Zadelhoff over de plaatsing van tijdelijke woonunits op een stuk grond aan de Professor E.M. Meijerslaan. Naast gesprekken over de tijdelijke vergunning gaat het ook over de vraag voor wie deze woningen bestemd zijn. Wij vinden vluchtelingen uit Oekraïne die in een schrijnende situatie verkeren in een gastgezin of gevluchte studenten uit Oekraïne die aan de VU studeren een eerste gewenste doelgroep voortijdelijke bewoning van deze units. Wij gaan ervan uit dat in de units circa 40 tot 60 mensen tijdelijk kunnen wonen.Welzijnswerk. Al vanaf het begin is een aantal maatschappelijke organisaties nauw betrokken bij de opvang van mensen uit Oekraïne. In opdracht van de gemeente verzorgt welzijnsorganisatie Participe de naschoolse opvang en andere activiteiten voor kinderen en volwassenen, zoals sport, uitjes en taalles. Ook regelden zij fietsen voor alle pubers en in samenwerking met Amstelveense kappers een gratis knipbeurt voor alle kinderen. Voor psychosociale ondersteuning aan de vluchtelingen hebben zij twee Oekraïense psychologen die in de opvang verblijven aangenomen. Ook Joods Maatschappelijk Werk biedt persoonlijke ondersteuning. Vluchtelingenwerk biedt informatie over verblijf in Nederland en helpt vluchtelingen, in de opvang en bij gastgezinnen, met praktische zaken. Ook Maccabi organiseert tal van activiteiten in de opvang. De Vrijwilligerscentrale koppelt vrijwilligers aan activiteiten voor vluchtelingen. De organisaties weten elkaar inmiddels goed te vinden. Op dit moment bekijkt de gemeente hoe de opdrachtverlening aan de maatschappelijke organisaties kan worden verlengd.

Werk en leefgeld. Recent hebben twee Meet & Greet bedrijvendagen plaatsgevonden op de opvanglocatie in de hotels waarbij bedrijven, met name uit horeca, logistiek en bloemen, en mensen uit Oekraïne met elkaar kennis konden maken om mogelijkheden tot werk te onderzoeken. Naar aanleiding hiervan hebben verschillende bedrijfsbezoeken plaatsgevonden en is een aantal afspraken gemaakt tussen werkgevers en potentiële werknemers. We hebben tot nu toe ongeveer 250 aanvragen ontvangen (van gezinnen) voor leefgeld. Circa 200 personen hebben een voorschot ontvangen.

Zorg. Sinds de komst van de eerste vluchtelingen in de hotels begin maart 2022 is er een medische post in de gemeentelijke opvang. Vrijwilligers hebben deze post opgezet en bemenst. Daar is de gemeente alle betrokken vrijwilligers zeer dankbaar voor, want de post voorzag in een wezenlijke behoefte. Begin mei heeft de gemeente de medische zorg voor vluchtelingen ondergebracht in de reguliere huisartsenzorg in Amstelveen, zodat deze vergelijkbaar is met de huisartsenzorg voor alle Amstelveners. De overgang naar de reguliere huisartsenzorg is in overleg gegaan met de huisartsenkoepel en vrijwilligers van de medische post. Er volgt een bedankbijeenkomst voor deze vrijwilligers.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.