Bijgewerkt: 27 september 2023

Meer woningen komen in De Scheg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-01-2020

Het college van B en W van Amstelveen heeft de ruimtelijke indeling van de laatste nieuwbouwwijk ten zuiden van Westwijk nader uitgewerkt (pdf) en verfijnd. Door een verschuiving van de grens, waar woningbouw met het oog op Schiphol mogelijk is, kunnen er meer woningen dan oorspronkelijk gepland worden gebouwd. Bovendien kan nu een deel van de wegen op onbebouwd gebied worden aangelegd met een goede aansluiting op het bestaande wegennet. In dat gebied is ook plek voor groen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening


Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening: 'De Scheg is het gebied ten zuiden van Westwijk. Het gaat om de laatste grote uitbreidingswijk van Amstelveen met ruimte voor ongeveer 1.100 woningen in een groene stedelijke omgeving. In 2015 is door de gemeenteraad een Ontwikkelvisie vastgesteld. Dat hebben we nader uitgewerkt in een ruimtelijk raamwerk. Aan het eerder genoemde woonprogramma willen we meer eengezinswoningen in het middensegment toevoegen, zowel huur als koop. Om een groene, duurzame woonwijk te realiseren zijn we afhankelijk van partijen die de huizen gaan bouwen. Daar zijn we voortdurend mee in gesprek”.In het aangepaste ruimtelijk kader zijn ook afspraken opgenomen over nieuw rijksbeleid voor vergunningvrij bouwen. Dit om de beeldkwaliteit van de bestaande lintbebouwing langs de Noordammerweg, de J.C. van Hattumweg en de Meerlandenweg te behouden. Nadat de gemeenteraad het aangescherpte ruimtelijk kader heeft vastgesteld, kan de gemeente het stedenbouwkundig ontwerp verder uitwerken en met ontwikkelaars afspraken maken over de inrichting van het gebied en de verdeling van de kosten. Dit legt de gemeente vast in overeenkomsten met grondeigenaren. Vervolgens kan de gemeente starten met de bestemmingsplanprocedure.

Historie. De Scheg is de laatste stadsuitbreiding van de gemeente Amstelveen. De wijk is geprojecteerd ten zuiden van de J.C. van Hattumweg in de Noorder Legmeerpolder. De zuidelijke grens van de Scheg wordt gevormd door de 20 Ke-lijn van Schiphol, die in het Luchthavenindelingsbesluit de begrenzing vormt van het zogeheten ruimtelijk afwegingsgebied, waar woningbouw niet mogelijk is vanwege de aanwezigheid van een uitvliegroute van Schiphol. Het plangebied van De Scheg is ongeveer 59 hectare groot. De gemeente heeft hiervan 1,5 hectare in eigendom. De overige grond is in eigendom van ongeveer 15 eigenaren; een combinatie van oorspronkelijke eigenaren met een kwekerij en professionele ontwikkelaars die grond hebben gekocht om te kunnen (laten) ontwikkelen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.