Bijgewerkt: 25 juni 2024

Meer winkels in Westwijk

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
13-03-2008

Het winkelcentrum in Westwijk wordt uitgebreid. Dit is nodig gezien de gestage uitbreidingen van de wijk. Het gaat om een uitbreiding met maximaal 3.000 vierkante meter aan winkelvloeroppervlak en dat betekent een forse uitbreiding vergeleken met het bestaande centrum. Het aanbod blijft gericht op dagelijkse boodschappen voor de bewoners van Westwijk en Bovenkerk.

Uit overleg tussen de gemeente en eigenaar Delta Lloyd is naar voren gekomen dat er meer moet gebeuren dan extra winkels bouwen alleen. Vooral het verblijfsklimaat van de buitenruimte is sterk voor verbetering vatbaar. Ook is een nieuwe ingang aan de zuidkant van het centrum noodzakelijk.

Bomenkap Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het winkelcentrum Westwijk bedient nu ongeveer 12.000 inwoners. Met de 878 nieuwe woningen in Westwijk-Zuidoost komen in het gebied ongeveer extra 3.000 mensen wonen, dus de uitbreiding van de winkeloppervlakte is gewoon nodig.


De uitbreiding gaat voor een deel ten koste van het bestaande plein. Verder moet het voorzieningencentrum gedeeltelijk worden verplaatst en moet de sporthal verdwijnen. Het idee is een nieuwe sporthal te bouwen aan de Asserring, in samenhang met de komst van een multifunctioneel welzijnscentrum aldaar. Bovendien sluit de aanwezigheid van een sporthal daar goed aan bij de basisscholen, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang die daar komen.

Bekeken wordt of het nodig is woningen toe te voegen aan het uitbreidingsproject. Een vraag is nog of er bovengronds voldoende parkeerruimte is om straks de extra klandizie op te vangen. Ook wordt bekeken of een uitbreiding van het medisch centrum in de plannen kan worden meegenomen.

De gemeente verwacht dat aan de uitbreidingen geen milieuproblemen kleven. Er is nu in eerste instantie ‘quick scan’ (vluchtig onderzoek) uitgevoerd om de voornaamste aspecten van de uitbreiding in kaart te brengen. Binnenkort volgt een ronde waarbij belanghebbenden en gebruikers van de maatschappelijke voorzieningen om hun mening wordt gevraagd. Daarna stelt de gemeente een Nota van Uitgangspunten op.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.