Bijgewerkt: 22 juli 2024

Meer synergie tussen FloraHolland en Hogescholen

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: FloraHolland
30-09-2010

Een aantal onderwijsinstellingen en FloraHolland ondertekenden gisteren een convenant, dat gaat uitmonden in meer synergie en samenwerking. Met de Hogeschool van Amsterdam, IN Holland Rotterdam/Delft en Regioregisseur (Haagse Hogeschool, TH Rijswijk en Mondriaan College) is een aantal concrete afspraken gemaakt die de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Met de ondertekening van het convenant is een goede basis gelegd voor de samenwerking in de komende jaren.

FloraHolland werkt in het kader van arbeidsmarktcommunicatie al vele jaren samen met verschillende onderwijsinstellingen in haar omgeving. Met de ondertekening van het convenant hebben de veiling en de scholen de intentie vastgelegd om ook langdurig te gaan samenwerken.

Flora  Amstelveen
(Foto MC / FloraHolland - 2010)

Samenwerking Hogescholen en FloraHolland floreert


In het convenant zijn heldere afspraken gemaakt over het aantal stageplaatsen en afstudeerprojecten die FloraHolland aanbiedt. Ook over gastdocentschappen en sollicitatietrainingen voor de studenten en docenten van de Hogescholen zijn afspraken gemaakt.

FloraHolland ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de kwaliteit van het middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs in Nederland. De huidige studenten zijn ook voor de veiling de medewerkers van de toekomst. Zelfs in haar CAO heeft FloraHolland vastgelegd dat per jaar 75 stagiair(e)s de mogelijkheid krijgen om binnen de veilingorganisatie een stage en/of afstudeeropdracht te vervullen.

Aan het slot van de bijeenkomst daagde Timo Huges (algemeen directeur FloraHolland) de aanwezige vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen uit. Hij vroeg ze om met een uitgewerkt plan te komen om nog meer synergie te halen uit de samenwerking tussen scholen en FloraHolland. Het beste idee wordt door de veiling verder uitgewerkt en in gang gezet.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.