Bijgewerkt: 5 december 2021

Meer steun nodig tegen verdere verspreiding van het coronavirus

Nieuws -> Gezondheid

Bron: WHO
05-02-2020

Om de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus (2019-nCoV) in China en wereldwijd tegen te gaan en staten met zwakkere gezondheidssystemen te beschermen, heeft de internationale gemeenschap een paraatheids- en reactieplan van 675 miljoen dollar gelanceerd voor de maanden februari tot april 2020– meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op 5 februari 2020.

'Mijn grootste zorg is dat er vandaag de dag landen zijn die niet over de systemen beschikken om mensen op te sporen die met het virus zijn gecontracteerd, zelfs als het virus zou opduiken' - aldus Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. 'Dringende steun is nodig om zwakke gezondheidssystemen te ondersteunen om mensen met het virus op te sporen, te diagnosticeren en te verzorgen, om verdere overdracht van mens op mens te voorkomen en om gezondheidswerkers te beschermen.'

Het strategisch plan voor paraatheid en reactie (Strategic Preparedness and Response Plan [pdf 28 pagina’s Engels]=SPRP) voor het nieuwe coronavirus beschrijft de activiteiten en middelen die internationale gezondheidsorganisaties wereldwijd, waaronder de WHO, nodig hebben om prioritaire volksgezondheidsmaatregelen uit te voeren ter ondersteuning van landen om zich voor te bereiden en te reageren op de nCoV-2019 voor een periode van februari-april 2020. De doelstellingen van het plan zijn het beperken van de overdracht van het virus van mens op mens, met name in de landen die het kwetsbaarst zijn als ze te maken krijgen met een uitbraak; het identificeren, isoleren en vroegtijdig verzorgen van patiënten; het communiceren van kritieke informatie over risico's en gebeurtenissen; het minimaliseren van de sociale en economische gevolgen; het verminderen van de verspreiding van het virus vanuit dierlijke bronnen; en het aanpakken van cruciale onbekenden.Het plan richt zich op: Het snel tot stand brengen van internationale coördinatie en operationele ondersteuning; het opschalen van de landenparaatheid en responsoperaties; het versnellen van prioritair onderzoek en innovatie. 'De doeltreffendheid van de reactie op een uitbraak hangt af van de paraatheidsmaatregelen die vóór de uitbraak zijn genomen', aldus Dr. Michael Ryan, hoofd van het WHO-programma voor noodsituaties op gezondheidsgebied. 'Daarom zoeken we naar middelen om de meest kwetsbare landen te beschermen tegen het nieuwe coronavirus voordat het voor de deur staat.'

Zoals in het SPRP wordt opgemerkt, schat de WHO dat de uitbraak een zeer hoog risico inhoudt in China, en een hoog risico op regionaal en mondiaal niveau. De risicobeoordeling was gebaseerd op factoren zoals de waarschijnlijkheid van verdere verspreiding, de mogelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en de verschillende niveaus van doeltreffendheid van de nationale paraatheids- en reactiemaatregelen. Versnelde actie, zoals gevraagd in het plan, kan deze risico's en de gebieden die steun nodig hebben, aanpakken. Sinds 10.00 uur Midden-Europese tijd op 5 februari 2020 hebben 25 landen bevestigde gevallen van het nieuwe coronavirus gemeld, waaronder China, waar 24.363 mensen het virus hadden opgelopen, oftewel meer dan 99% van alle gevallen. In alle andere landen zijn 191 gevallen met het virus besmet.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.