Bijgewerkt: 25 juli 2024

Meer spreiding zorg en welzijn

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
06-06-2007

Burgemeester en Wethouders willen voorzieningen voor welzijn en preventieve zorg optimaal spreiden over de gemeente. Kern van het plan wordt de inrichting van vijf multifunctionele centra verspreid over de gemeente. Die krijgen elk een breed aanbod van voorzieningen: volwasseneneducatie, maatschappelijk werk, buurtsport, bewegen voor ouderen, consultatiebureaus, centra voor jeugd en gezin, ruimten voor clubs en verenigingen, muziekavonden, toneel en kinderopvang.

Wethouder Tan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Wethouder Yeter Tan tijdens een raadsvergadering in 2007Wethouder Yeter Tan denkt op deze manier goed te kunnen inspelen op ontwikkelingen als een toenemende behoefte aan zorg door vergrijzing, de opkomst van de brede school en nieuwe wettelijke regels (bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO). Een tweede doel is zo efficiënt mogelijk om te gaan met gebouwen, waarin zorg en welzijnsvoorzieningen worden aangeboden.

In Amstelveen-Zuid zijn drie centra gedacht: in de Hortensialaan en door aanpassing van Westend en De Meent. In noord komen twee nieuwe multifunctionele gebouwen, rond Laan Rozenburg en rond Den Bloeyenden Wijngaerdt. ,,Die vervangen onder andere wijkcentra als De Laagte, dat niet meer aan moderne eisen voldoen,” zegt Tan.

De vijf centra zijn echter onvoldoende om alle behoeften te dekken. Daarom blijven vanwege hun belangrijke buurtfunctie het Noorddamcentrum, het Dorpshuis Nes, De Bolder en de Tuinzaal Patrimonium gehandhaafd. Verder komen er acht steunpunten voor ouderen en voor de jeugd wil Tan naast Het Galjoen en een op te knappen De Bajes een nieuw jongerencentrum in Westwijk. Met het plan is 8,7 miljoen euro gemoeid.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.