Bijgewerkt: 25 juli 2024

Meer sociale en middeldure woningen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-10-2018

Door de krappe woningmarkt in Amstelveen is het voor jongeren, ouderen en aan de stad gebonden maatschappelijke doelgroepen moeilijk om aan betaalbare woonruimte te komen. Daarom gaat de gemeente vanaf 1 januari 2019 waar mogelijk meer sociale en middeldure woningen realiseren.

'Hiermee willen we onder meer het doorstromen naar passende woonruimte stimuleren, scheefwonen terugbrengen en het schaarse aanbod van nieuw te bouwen woningen in de komende jaren beter laten aansluiten bij de behoeften' - zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen. Daarvoor is onder meer de mogelijkheid gecreëerd om via bestemmingsplannen sociale en middeldure huurwoningen te bouwen en deze voor langere tijd in die prijscategorie in stand te houden. Zo moeten sociale huurwoningen minimaal 10 jaar en huurwoningen in het middensegment minimaal 20 jaar in die prijscategorie worden verhuurd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen


'We willen zo zorgen voor meer dynamiek in de sociale huur' - vertelt wethouder Ellermeijer. 'Met deze maatregel kunnen we ook woningen die door private instellingen worden gebouwd langer in het sociale en middeldure segment houden.' Binnen de bestaande wettelijke kaders maakt de gemeente de woningtoewijzing aan jongeren en mensen met een bijzondere maatschappelijke- en economische binding mogelijk.

Verder gaat voor nieuwe koopwoningen een zelfbewoningsplicht gelden. Dit moet voorkomen dat woningen in grote aantallen door speculanten worden opgekocht, waardoor Amstelveense woningzoekenden niet aan bod komen of worden geconfronteerd met prijsstijgingen.

En de gemeente doet nog meer om het aanbod van betaalbare woonruimte te bevorderen. Vanaf volgend jaar wordt vakantieverhuur (Airbnb), woningdelen en kamerverhuur mogelijk gemaakt om de onevenredige druk op de woningmarkt tegen te gaan. 'We gaan daarvoor handhaafbare grenzen stellen' - aldus de wethouder. 'Er is geen vergunning nodig voor Airbnb, maar wel een meldplicht. Hiermee wordt zowel de individuele vrijheid van de bewoner als het woongenot in de buurt gerespecteerd.' Kamerverhuur wordt mogelijk als de eigenaar of hoofdhuurder er zelf woont en het geen sociale huurwoning is. Maximaal de helft van de woning mag in dat geval worden verhuurd. Een woning delen met meer dan twee volwassenen is ook toegestaan, maar daarvoor is wel een vergunning nodig.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.