Bijgewerkt: 22 juli 2024

Meer oplichting via internet, minder skimming in 2013

Nieuws -> Internet

Bron: CBS
19-06-2014

In 2013 gaven meer mensen aan, dat ze opgelicht waren bij het kopen via internet dan in het jaar daarvoor. Het aandeel slachtoffers van skimming daalde. Weinig slachtoffers van deze criminaliteit hebben hiervan aangifte gedaan bij de politie - meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2014)

Slachtofferschap koop- en verkoopfraude en identiteitsfraude


In 2013 zei 3,3 procent van de Nederlanders van 15 jaar, of ouder, dat ze wel eens opgelicht zijn bij het kopen of verkopen via internet. Dat komt neer op bijna 450 duizend personen. Het gaat daarbij vooral om koopfraude, bestelde en betaalde spullen die niet geleverd zijn. Het aandeel mensen, dat daarmee naar eigen zeggen te maken had, nam toe van 2,7 procent in 2012 naar 3,1 procent in 2013. De stijging kan samenhangen met de toename van het kopen via internet. Verkoopfraude, waarbij geleverde goederen, of diensten niet betaald worden, komt veel minder voor en bleef vrijwel gelijk.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2014)

Koop- en verkoopfraude en identiteitsfraude, melding en aangifte in 2013


In 2013 gaf 1,3 procent aan slachtoffer te zijn geweest van identiteitsfraude via elektronische betaalsystemen of via het internet, iets minder dan de 1,5 procent in 2012. De daling komt vrijwel geheel door de afname van skimming, het kopiëren van een bankpas, of creditcard bij een betaal- of pinautomaat. Het aandeel, dat hiervan slachtoffer werd, daalde van 1,1 procent in 2012 naar 0,8 procent in 2013. Dit komt mogelijk door nieuwe maatregelen van banken, zoals het vervangen van de magneetstrip op een betaalpas door een chip en het standaard uitschakelen van betaalpassen buiten Europa. Het aandeel dat naar eigen zeggen te maken kreeg met phishing, of pharming, bleef gelijk op 0,4 procent.

Van een op de vijf gevallen van koop- of verkoopfraude via internet is in 2013 aangifte gedaan bij de politie. Bij identiteitsfraude was dat aandeel met 13 procent nog lager. Van identiteitsfraude wordt wel vrijwel altijd melding gedaan bij de bank, en in mindere mate bij de politie, voor verdere afhandeling. Gedupeerden van (ver)koopfraude maakten in minder dan de helft van de gevallen melding van het delict.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.