Bijgewerkt: 4 juni 2023

Meer mogelijkheden voor de politie bij het zoeken naar vermiste personen

Nieuws -> Politie

Bron: Rijksoverheid
20-07-2017

Om een vermiste sneller te vinden, kan de politie straks gegevens opvragen die aanwijzingen kunnen bevatten over zijn, of haar verblijfplaats. Bijvoorbeeld over het gebruik van zijn pinpas, mobiele telefoon, of het reizen met bus, tram of trein. Ook incheckgegevens van luchtvaartmaatschappijen en camerabeelden van locaties, waar de vermiste vermoedelijk is geweest kunnen een rol spelen. Nu ontbreekt het de politie nog aan zoekmiddelen om snel en effectief op te treden.

Dit staat in een wetsvoorstel van minister Blok (Veiligheid en Justitie) waarvan de internetconsultatie is gestart. Doel van de regeling is de politie en de officier van justitie met name in de eerste, cruciale fase van de vermissing specifieke zoekmiddelen te geven. Sterk optreden van de politie kan in deze fase levens redden. Ook zitten naasten van de vermiste minder lang in onzekerheid over diens lot.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2016)

Stef Blok (VVD) minister van Veiligheid en Justitie


Urgente persoonsvermissingen. De bevoegdheden worden alleen ingezet bij urgente persoonsvermissingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om personen die een gevaar vormen voor zichzelf, of die in onmiddellijk gevaar zijn, zoals personen die suïcide willen plegen, of dementerende ouderen die vermist raken. Soms is op het moment van de melding niet duidelijk, of de vermissing het gevolg is van een misdrijf, maar is het wel van groot belang om dit op korte termijn vast te stellen. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld minderjarigen in de tienerleeftijd, maar ook kwetsbaren met een geestelijke beperking.

De inzet van zoekmiddelen moet noodzakelijk en proportioneel zijn voor het lokaliseren van de vermiste. Bij de bevoegdheden die een inbreuk kunnen vormen op de persoonlijke levenssfeer spelen de officier van justitie, of de rechter-commissaris een belangrijke rol. De nieuwe zoekmiddelen worden niet ingezet als de vermiste vrijwillig is vertrokken, of slachtoffer is van een misdrijf. In het laatste geval gelden dan de gewone regels voor opsporing uit het strafrecht.

Onderzoek. Naast het opvragen van gegevens kan de politie straks ook de auto van de vermiste doorzoeken, wanneer deze wordt aangetroffen op een parkeerterrein. Of het huis van een alleenwonende vermiste persoon binnengaan om te zoeken naar een paspoort, of dagboek. Verder kan onderzoek worden gedaan in bijvoorbeeld een achtergelaten mobiele telefoon, laptop, of usb-stick. Het doel hiervan zal steeds zijn om de vermiste te lokaliseren met behulp van aanwijzingen die hierop gevonden worden. Wanneer de verdwenen persoon zijn mobiele telefoon bij zich heeft kan de politie ook proberen de verblijfplaats te achterhalen met behulp van de locatiegegevens die de telefoon zelf verzendt via een datanetwerk. Ook is een tap mogelijk op de telefoon van de vermiste. Hiermee kan bijvoorbeeld worden achterhaald, of er nog applicaties op de mobiele telefoon actief zijn. Kijk ook op de website: https://www.politie.nl/gezocht-en-vermistAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.