Bijgewerkt: 30 september 2023

Meer kans op longontsteking voor bewoners naast een geitenhouderij

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
24-10-2018

Mensen die in de nabijheid van een geitenhouderij wonen, hebben meer kans op longontsteking dan gemiddeld. Het gaat om een straal van twee kilometer rondom geitenhouderijen – meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een eerdere studie, over de periode 2007-2013, gaf dit verband al aan. Het nieuwste onderzoek bevestigt deze bevindingen voor de jaren 2014-2016 in het oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door het Nivel in samenwerking met IRAS/UU, WUR en het RIVM.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Jonge geiten stoeien in de Geitenboerderij Ridammerhoeve in het Amsterdamse Bos in september 2017. In de kudde bepalen de geiten en bokken onderling de rangorde door schijngevechten. Eigenlijk is het namaakgevecht een oefening voor de toekomst. Geiten zijn van nature kuddedieren en een eenzame geit kan behoefte hebben aan gezelschap van een mens of ander dier


Oorzaken verband longontsteking en nabijheid geitenbedrijf onbekend. De oorzaken van deze relatie tussen het wonen nabij een geitenbedrijf en een verhoogde kans op het oplopen van een longontsteking zijn nog niet bekend en worden nader onderzocht. Daarnaast lopen er studies om meer duidelijkheid te krijgen of de kans op het oplopen van een longontsteking en het wonen nabij een geitenhouderij ook in andere provincies verhoogd is. Tevens wordt niet alleen de nabijheid van geitenhouderijen, maar ook die van pluimveehouderijen onderzocht. Het eerder gevonden verband tussen een verhoogde kans op het oplopen van een longontsteking en het wonen nabij een pluimveehouderij kon in de nieuwe studie alleen worden bevestigd voor het jaar 2014.

Het onderzoek. Het onlangs verschenen rapport 52 pagina’s) is het resultaat van onderzoek dat is uitgevoerd door het Nivel, het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS, Universiteit Utrecht), Wageningen University & Research (WUR). Bij de analyses is gebruikgemaakt van gegevens uit de elektronische patiëntendossiers van huisartsen in het oosten van de provincie Noord-Brabant en het noorden van de provincie Limburg. De studie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het is een eerste deelonderzoek in een reeks van onderzoeken in het kader van het programma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden III (VGO3), gecoördineerd door het RIVM.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.