Bijgewerkt: 25 juni 2024

Meer burgers maken melding van woonfraude in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-04-2013

De Actie Schijnwerper die november 2012 is gestart, heeft geleid tot een forse stijging van het aantal telefonische meldingen over woonfraude. Naar aanleiding van deze meldingen wordt nu onderzoek gedaan op meer dan 200 adressen in Amstelveen.

Van deze meldingen was 20% afkomstig van burgers. Voor oktober 2012 was slechts 5% van de meldingen afkomstig van burgers. Een goede ontwikkeling, want uit de praktijk blijkt, dat het betrekken van burgers bij woonfraude bijdraagt aan effectiever onderzoek.

groot Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan-Willem Groot (CDA), wethouder Wonen vertelt over de woonfraude in Amstelveen


In 2012 heeft de gemeente Amstelveen samen met woningcorporatie Eigen Haard het Convenant Woonfraude ondertekend. Dat heeft geleid tot een betere samenwerking tussen verschillende diensten van de gemeente en Eigen Haard. Zo worden werkzaamheden beter op elkaar afgestemd en wordt voorkomen, dat er dubbel onderzoek wordt gedaan. In 2012 heeft Eigen Haard  88 onderzoeken afgerond. Daarbij zijn uiteindelijk 35 woningen vrijgekomen.

De aanpak van woonfraude leidt ook tot opsporing van andere soorten fraude, zoals bijvoorbeeld uitkeringsfraude. Als gevolg van de aanpak van woonfraude zijn tot nu toe acht uitkeringen beëindigd en is er één uitkeringsaanvraag is ingetrokken. Een aantal onderzoeken loopt nog.

Daarnaast heeft de gemeente Amstelveen met politie Amsterdam-Amstelland, woningcorporaties Eigen Haard en Duwo en netwerkbeheerder Liander het Convenant Doorzon afgesloten om het criminele gebruik van woningen gezamenlijk aan te kunnen pakken. In dit convenant is geregeld, dat de politie onrechtmatig gebruik van woningen doorgeeft aan de betrokken partners.

Vanaf oktober 2012 tot eind maart 2013 is in meer dan vijftien woningen hennep aangetroffen. Voor Eigen Haard is dit reden om de huurovereenkomst te ontbinden. In geval van een koopwoning, of een huurwoningen van een andere eigenaar dan Eigen Haard, kan de gemeente de woning voor drie maanden sluiten.

Wethouder Wonen Jan-Willem Groot (CDA): “Het aanpakken van woonfraude is een van de pijlers van ons woonbeleid. Het is onacceptabel, dat er sociale huurwoningen illegaal worden doorverhuurd, terwijl onze inwoners soms jarenlang op een wachtlijst moeten staan. We zijn blij, dat mede dankzij de Actie Schijnwerper meer burgers melding maken van woonfraude. Dat maakt het voor de gemeente in samenwerking met Eigen Haard effectiever woonfraude te bestrijden.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.