Bijgewerkt: 4 maart 2024

Meer buitenlandse bedrijven de regio

Nieuws -> Regio

Bron: Gemeente Amsterdam
19-03-2009

Ieder jaar presenteert de Amsterdamse regio haar jaarcijfers over de vestiging van buitenlandse bedrijven. In 2008 vestigden zich opnieuw meer buitenlandse bedrijven in het metropoolgebied dan voorgaande jaren: in totaal 105 bedrijven, tegen 94 in 2007 en 86 in 2006. Wel is het aantal nieuwe arbeidsplaatsen dat hiermee gemoeid is lager dan voorheen, namelijk 750.

Als gevolg van de kredietcrisis is de verwachting dat 2009 een terugval gaat kennen in zowel het aantal gevestigde internationale bedrijven (nu circa 1600) als in het aantal nieuwe internationale bedrijven. Om de terugval in groei en arbeidsplaatsen zoveel mogelijk te beperken is een aantal maatregelen getroffen. Er is geld en menskracht vrijgemaakt om de contacten met het zittende bedrijfsleven uit te bouwen. Dit ter behoud en uitbreiding van reeds gevestigde (inter)nationale bedrijven.

De Amsterdamse regio is direct betrokken bij het Innovatieplatform dat zich hard maakt voor extra financiële inzet voor het aantrekken van vijftig nieuwe internationale hoofdkantoren. In samenwerking met Amsterdam Topstad wordt gewerkt aan verdere verbeteringen van het vestigingsklimaat, onder andere middels uitbreiding van de dienstverlening aan expats, clusterontwikkelingen en onderwijsverbeteringen.

Feiten en cijfers

De meeste nieuwe bedrijven die zich in 2008 in de Amsterdamse regio vestigden komen uit de ICT-branche (29%). Cijfers van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) laten zien dat deze trend voor heel Nederland geldt. Op de tweede plaats staat de financiële en zakelijke dienstverlening (22%).

De regio heeft zich in 2008 onder andere gericht op de acquisitie van internationale bedrijven in de creatieve- en reclamesector. Dit resulteerde in de vestiging van tien nieuwe reclamebureaus en aan de branche gerelateerde bedrijven.

Wat betreft het soort vestiging vormen Marketing en Sales-bedrijven met 41% de grootste groep. Van alle vestigingen was een ruime 14% een Europees hoofdkantoor. Er kwamen 41 bedrijven uit Noord-Amerika, 33 uit Europa en 31 uit Azië.

Ook waren er in 2008 verhuisbewegingen naar de Amsterdamse regio te zien van al in Nederland aanwezige (inter)nationale bedrijven, zoals Ernst & Young, Ilas, de Akbank, Endemol, APG en VNU Media.

amsterdam inbusiness

De foreign investment agencies van de gemeenten Amsterdam, Almere, Amstelveen en Haarlemmermeer zijn sinds 1 januari 2008 formeel gaan samenwerken onder een nieuwe organisatienaam: amsterdam inbusiness. Zij acquireert en begeleidt buitenlandse bedrijven bij vestiging in Amsterdam Metropolitan Area en ondersteunt het zittende internationale bedrijfsleven.

Clusterstrategie

Amsterdam inbusiness richt zich naast landenacquisitie ook steeds meer op clusteracquisitie; het aantrekken van internationale bedrijven die waarde toevoegen, en de waarde onderkennen van het bestaande netwerk van bedrijven in sterke sectoren in de regio. Zij werkt hierin nauw samen met regionale clusterspecialisten op het gebied van financiën, ICT en nieuwe media en de creatieve industrie.

Hotelloods

Sinds maart 2008 is er binnen Amsterdam een Hotelloods actief die de komst van nieuwe hotels begeleidt. Vanaf de nulmeting in 2006 zijn inmiddels 2100 kamers geopend. In 2008 openden het Citizen M hotel (230 kamers), het Blue Square Hotel (150 kamers), Yotel (56 kamers) en het NH Musica Hotel (220 kamers). Het Ibis Hotel bij het Centraal Station breidde haar capaciteit uit met 183 kamers.

Momenteel wordt door gemeente en marktpartijen hard gewerkt om een plan voor een groot congreshotel (708 kamers) in Teleport van de grond te krijgen. De openingen in 2008 genereren maar liefst 350 arbeidsplaatsen en jaarlijks 35 miljoen euro aan toeristische inkomsten.

Voor de Metropoolregio is de planning dat vóór 2015 maar liefst vijftienduizend nieuwe hotelkamers gerealiseerd worden. Zo is in Almere Apollo Hotel Almere City Centre (117 kamers) geopend.

Lees ook: Amsterdam Inbusiness kantoor geopendAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.