Bijgewerkt: 8 december 2021

Meer aandacht voor de mantelzorg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-08-2010

De gemeente Amstelveen heeft mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen, maar bereikt hen die het nodig hebben nog te weinig. Dat blijkt uit een WMO-benchmark over het jaar 2009. Uit de stadspeiling 2009 blijkt tevens, dat het Mantelzorg Steunpunt in Amstelveen weinig wordt ingeschakeld. Wethouder Koops wil daarom gerichte actie om meer mantelzorgers te bereiken.

Het probleem van het beperkte bereik wordt deels veroorzaakt door het feit, dat de gemeente vaak niet weet wie de mantelzorgers precies zijn. Maar de mantelzorgers zelf weten vaak ook niet, dat zíj als mantelzorgers worden aangemerkt en dus aanspraak kunnen maken op hulp en ondersteuning.

Koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jacqueline Koops (CU) wethouder Sociale voorzieningen in de raadzaal op 7 juli 2010


Wethouder Koops van sociale zaken wil meer mantelzorgers bereiken en meer bekendheid geven aan het Mantelzorg Steunpunt. “Uit de stadspeiling 2009 blijkt dat slechts 3% van de Amstelveners een beroep doet op het Mantelzorg Steunpunt. Dat aantal is veel te laag. Mantelzorg is meestal niet iets waar je voor kiest, maar iets wat je overkomt.

De zorg is vaak voor een langere periode, en soms zwaar. Bijvoorbeeld omdat degene die verzorgd wordt bijna niets meer zelfstandig kan, of niet alleen thuis kan zijn. Respijtzorg (vervangende zorg) kan dan een optie zijn zodat de mantelzorger ook eens tijd voor zichzelf heeft. En lotgenotencontact, cursussen: met dit soort ondersteuning is de mantelzorger, en degene die verzorging nodig heeft, echt gediend. Het is hoog tijd voor een campagne om meer mantelzorgers te bereiken. Die gaat nog dit jaar van start”.

De gemeente zal met een huis-aan-huis-brief meer aandacht vragen voor mantelzorg en hoopt op die manier nog onbekende mantelzorgers op te sporen. Deze kunnen dan hun weg vinden naar het Mantelzorg Steunpunt. In Amstelveen is dat ondergebracht bij Amstelring. Het steunpunt biedt ondersteuning aan individuele mantelzorgers in de vorm van advies en begeleiding.

De hoofdtaken van het steunpunt zijn: Bieden van respijtzorg door middel van inzet van gespecialiseerde vrijwilligers; organiseren en begeleiden van cursussen, contactmiddagen, lotgenotencontact voor mantelzorgers; voorlichting aan mantelzorgers, professionals, belangstellenden, scholen etc.; overname regeltaken van mantelzorger op het gebied van wet en regelgeving, arbeid en inkomen, zorg wonen en welzijn en verzekeringen door een mantelzorgmakelaar.

Kijk voor meer info op www.mantelzorg-steunpunt.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.