Bijgewerkt: 27 februari 2024

Meer aandacht voor ICT-duurzaamheid in Nederland

Nieuws -> Technologie

Bron: Rijksoverheid
10-07-2014

Cybercrime en digitale spionage blijven de grootste dreiging op het gebied van cyber security. De potentiële impact van cyberaanvallen en verstoringen neemt door snelle digitalisering alleen maar toe. Een andere in het oog springende bevinding is het gebrek aan zogenaamde ICT Duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is het risico, dat een  toenemend aantal apparaten  aan het internet is verbonden, terwijl de apparaten en de bijbehorende software niet voor langere tijd door de leveranciers onderhouden kan worden. In het cyberbeeld wordt ook stilgestaan bij het feit, dat privacy onder druk kan komen te staan door de technische mogelijkheden om data te verzamelen. Dat blijkt uit Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN), dat op 10 juli 2014 door minister Opstelten naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2013)

Ivo Opstelten, (VVD) minister van Veiligheid en Justitie


Op hoofdlijnen zijn er ten opzichte van het voorgaande CSBN geen grote verschuivingen waarneembaar. Van de activiteiten van beroepscriminelen en van staten gaat nog steeds de grootste dreiging uit. Grootschalige verstoringen van de digitale infrastructuur kunnen binnen de vitale sectoren leiden tot ontwrichting, of uitval van dienstverlening, met maatschappelijke onrust, verstoring of ontwrichting als mogelijk gevolg. Deze ontwikkeling zorgt er voor, dat de digitale weerbaarheid van Nederland onder druk blijft staan. Daarom blijft het noodzakelijk om de komende jaren gezamenlijk vanuit overheid, wetenschap en bedrijfsleven te investeren in cybersecurity om die digitale weerbaarheid verder te verhogen.

Minister Opstelten benadrukt in zijn beleidsreactie, dat hij blijft inzetten op detectie, analyse en respons, om op die manier digitale aanvallen zo snel mogelijk te detecteren en eventuele verstoringen te verhelpen. Daarbij wordt onder andere de onderzoeks- en analysecapaciteiten van het NCSC, de nationale politie, de AIVD en de MIVD versterkt om inzicht te krijgen in dreigingen en risico’s in het cyberdomein.Opstelten benadrukt ook het belang van een krachtige aanpak van cybercrime. Hij zal daarom de wetgeving op dit gebied versterken en internationaal inzetten op het intensiveren van de samenwerking. Daarnaast wordt blijvend ingezet op het stimuleren van cybersecurity-onderwijs. Het is essentieel voor de weerbaarheid van Nederland, dat er voldoende cybersecurity-experts zijn en dat zowel publieke als private partijen voldoende kennis hebben om de snelle ontwikkelingen bij te houden en, waar mogelijk, voor te zijn.

Het Cybersecuritybeeld Nederland wordt jaarlijks, onder de verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), opgesteld door het Nationaal Cyber Security Centrum en komt tot stand in nauwe samenwerking met publieke en private partijen. Doel is het bieden van inzicht in ontwikkelingen, belangen, dreigingen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity over de periode april 2013 tot en met maart 2014. De focus van het CSBN ligt op de ontwikkelingen in Nederland. Ook belangwekkende ontwikkelingen in het buitenland met (potentieel) effect op Nederland zijn meegenomen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.