Bijgewerkt: 30 september 2023

Media aandacht ivm uitschrijving van GBA

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-02-2013

Brief van burgemeester Jan van Zanen aan de raadsleden

Geachte dames en heren,

Dezer dagen hebben de media aandacht besteed aan de uitschrijving uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van mevrouw Jacobs. Naar aanleiding van de berichtgeving zijn er op 5 februari 2013 Kamervragen gesteld door de heer Gerard Schouw van D66. Bijgaand informeer ik u over de situatie.

Situatie

Betrokkene bezit een woning aan de Pieter Lastmanweg te Amstelveen. Zij verblijft niet in haar huis, maar is voor haar werk en voor familiebezoek het grootste gedeelte van het jaar in het buitenland. Sinds 31 maart 2011 verhuurt zij haar huis aan een Japanse familie.

In september 2012 heeft betrokkene een aanvraag tot inschrijving ingediend. Deze aanvraag is verwerkt en in eerste instantie toegekend. Daar is een bevestigingsbrief voor gestuurd naar het betreffende adres. De brief is retour gestuurd onder vermelding 'moved to new adress'. Vervolgens is er een adresonderzoek opgestart.

Daarna is er, in november, contact geweest met de Japanse familie. Zij zijn in het bezit van een huurcontract en staan ingeschreven op het adres Pieter Lastmanweg. De Japanse bewoners geven aan, dat de betrokkene op het moment, dat ze in Nederland verblijft, niet in haar eigen woning overnacht. Betrokkene geeft zelf aan dat ze dan overnacht dan bij kennissen of in hotels.

De wet GBA schrijft voor, dat inschrijving alleen kan op het adres waar men het meeste overnacht inschrijving op het adres van haar eigen woning kan niet, omdat ze daar niet daadwerkelijk verblijft.

Wet- en regelgeving

In december 2012 heb ik opdracht gegeven na te gaan bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), of wij de wet op de juiste manier toepassen en of er ruimte is voor het maken van uitzonderingen. De VNG verwees door naar de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (IWVB). De NVVB gaf aan, dat de wet op de juiste manier wordt toegepast en gaf ook aan, dat er geen ruimte is voor het maken van uitzonderingen.

Vervolgens is voor extra controle, adviesbureau Johan van den Broek ingeschakeld met dezelfde vraag. Dit leverde hetzelfde resultaat op. Ook is informatie ingewonnen tijdens ambtelijk overleg in de regio, en op de site www.rechtspraak.nl

De gemeente is gehouden aan de landelijke wetgeving inzake de GBA, Het is belangrijk om de GBA zuiver te houden. De bedoeling van de GBA is, dat overheden hun inwoners kennen en ze kunnen bereiken. Dit om bijvoorbeeld fraude tegen te gaan, maar ook om personen te kunnen opsporen bij rampen en andere crisissituaties.

De gemeente is niet in staat om de wet te veranderen. Dat dit een vervelende situatie is voor de betrokkene mag duidelijk zijn. Daarom heb ik besloten een formeel verzoek in te dienen bij de NWB om te bezien, of zij alsnog mogelijkheden zien voor het maken van uitzonderingen in dergelijke situaties. Een afschrift van dit verzoek stuur ik aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de VNG.

Wij zullen dit onderwerp (ook de beantwoording van de Kamervragen) nauwlettend volgen en u informeren over de voortgang,

Hoogachtend,

de burgemeester van de gemeente Amstelveen,

mr. J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.