Bijgewerkt: 21 juli 2024

Matig herstel van het luchtverkeer op de luchthavens van de Schiphol Group

Nieuws -> Schiphol

Bron: Royal Schiphol Group
27-08-2021

Tot dusver is er op de luchthavens van Royal Schiphol Group een bescheiden herstel van het luchtverkeer waarneembaar. Uit de cijfers over het eerste halfjaar van 2021 blijkt (pdf 38 pagina’s Engels) dat de COVID-19 pandemie en daarmee verband houdende reisbeperkingen nog steeds een ongekende impact hebben. Tegelijkertijd heeft Royal Schiphol Group haar ‘building back better’ (beter terug bouwen) strategie voortgezet, met meerdere innovaties om de kwaliteit van de luchthavens te verbeteren.

In het eerste halfjaar is het passagiersvolume op Amsterdam Airport Schiphol met 57,1% gedaald naar 5,6 miljoen (HJ 2020: 13,1 miljoen en HJ 2019: 34,5 miljoen). Het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol daalde met 25,8% naar 86.037 (HJ 2020: 115.952 en HJ 2019: 242.107). Het vrachtvolume steeg met 27,7% naar 838.000 ton (HJ 2020: 656.000 ton). Op Eindhoven Airport daalde het aantal passagiers naar 288.109 (een daling van 74,4%) en het aantal vliegtuigbewegingen naar 3.745 (een daling van 55,1%). Op Rotterdam The Hague Airport daalde in het eerste halfjaar van 2021 het aantal passagiers met 79,8% naar 55.484 passagiers en waren er 690 vliegtuigbewegingen (een daling van 72,6%).

Het nettoresultaat over het eerste halfjaar van 2021 kwam uit op een verlies van 158 miljoen euro, vergeleken met een verlies van 246 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2020 (HJ 2019: een positief resultaat van 133 miljoen euro). Ongerealiseerde waardeveranderingen en ontvangen subsidie in het kader van de NOW-regeling buiten beschouwing gelaten, is het nettoresultaat in het eerste halfjaar van 2021 iets gedaald naar een verlies van 258 miljoen euro. Dat is een daling van 3,3% ten opzichte van het eerste half jaar van 2020.

Foto Amstelveen
(Foto Peter Bakker/Schiphol.nl - 2020)

Luchtfoto van Amsterdam Airport Schiphol in april 2020


Schiphol heeft de totale bedrijfslasten met circa 20% weten te verlagen door afslanking van de bedrijfsvoering en doorvoering van kostenbesparende maatregelen, onder meer op het gebied van diensten en contracten. In maart heeft Schiphol Group de herstructurering van zijn organisatie afgerond. De organisatie is aangepast aan de nieuwe omstandigheden en de werkmethoden zijn verbeterd. In 2020 heeft Schiphol de uitgaven voor investeringsprojecten met circa 25% verlaagd.

Gematigd positief. CEO Dick Benschop van Royal Schiphol Group: 'Tot dusver heeft 2021 een herstel laten zien, maar minder dan wij hadden verwacht. Door de hogere vaccinatiegraad en de geleidelijke opheffing van reisbeperkingen zijn wij gematigd positief voor het tweede halfjaar. In de tussentijd blijven wij investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening en de kwaliteit van de leefomgeving, waarmee we invulling geven aan ‘building back better’.'

Veilig en verantwoord reizen. Om overdracht van COVID-19 te voorkomen en om passagiers en medewerkers het vertrouwen te geven in veilig en verantwoord reizen, zijn veel maatregelen genomen. Het gaat hierbij onder meer om informatievoorziening aan passagiers, het gebruik van test- en/of vaccinatiebewijzen, het dragen van mondkapjes, verbeterde ventilatie en reiniging en de installatie van desinfecterende apparatuur (waaronder desinfecterend UV-C-licht). Benschop: 'Internationale afstemming van maatregelen en reismogelijkheden is van cruciaal belang. De Coronacheck-app is een belangrijke stap om reizen eenvoudiger te maken. Overheden moeten onderlinge afstemming bereiken over het opheffen van de reisbeperkingen voor passagiers die volledig zijn gevaccineerd. De EU heeft belangrijk stappen gezet en reciprociteit is nodig.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Dick Benschop de CEO van de Royal Schiphol Group


Innovaties en verbeteringen. Schiphol heeft samen met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) een meerjarenprogramma voor de vermindering van hinder gepresenteerd (www.minderhinderschiphol.nl). Er is een Notifly app gelanceerd, die de buren van Schiphol op basis van real-time informatie inzicht geeft in het vliegverkeer op hun locatie.

Een belangrijk project dat is opgeleverd, is de herinrichting van Vertrek 1. Passagiers hebben nu meer ruimte in een comfortabelere omgeving. Na de voltooiing van de herinrichting zijn alle vertrek- en overstapruimten nu voorzien van nieuwe CT-scans. Het voordeel van deze scans is dat reizigers vloeistoffen en elektronische apparaten in de handbagage kunnen laten als ze door de beveiligingscontrole gaan. Andere innovaties waaraan Schiphol in het eerste halfjaar van 2021 heeft gewerkt of die in het eerste halfjaar zijn voltooid, zijn een autonome bagagetrekker, duurzaam taxiën, onderzoek naar nieuwe technologie voor het reduceren van concentraties ultrafijnstof, participatie in de Synkero-fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof, deelname aan het initiatief voor elektrisch vliegen ‘Power Up’ en de mogelijkheid om vooraf eten en drinken te bestellen via de Schiphol app.

Vooruitzichten voor 2021. In lijn met eerder gepubliceerde vooruitzichten verwacht Schiphol Group dat de passagiersaantallen op zijn vroegst pas in 2024 weer het niveau van 2019 zullen bereiken. Op basis van het vliegverkeer in het eerste halfjaar verlaagt Schiphol Group zijn verwachtingen voor 2021 van 27-37 miljoen passagiers (zoals bekendgemaakt op 19 februari 2021) naar 21-28 miljoen op Amsterdam Airport Schiphol. Het verwachte aantal vluchten op Schiphol voor dit jaar is 240.000-275.000.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het KLM vliegtuig Piazza del Duomo-Milano PH-AOD Airbus A330-200 landt op Schiphol in april 2019


Belangrijkste ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2021

-Het totale aantal passagiers op de luchthavens van Schiphol Group is gedaald met 58,9% naar 6,0 miljoen (HJ 2020: 14,5 miljoen).

-In het eerste halfjaar van 2021 heeft Schiphol 268 miljoen euro geïnvesteerd in onder meer de herinrichting van Vertrek 1, de realisatie van de nieuwe pier en andere bouwprojecten op zijn luchthavens.

-Royal Schiphol Group heeft 1.000 miljoen euro aan additionele financiering opgehaald door middel van het uitgeven van obligaties. ​

-Royal Schiphol Group heeft zijn strategische samenwerkingsverband met BAM, Heijmans en -VolkerWessels tot ten minste 2025 verlengd. De belangrijkste doelstelling van dit samenwerkingsverband is onderhoud van de bestaande infrastructuur op Amsterdam Airport Schiphol.

-Het samenwerkingsverband met de gemeente Amsterdam heeft na een jaar 132 mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan een baan geholpen op Amsterdam Airport Schiphol.

-Amsterdam Airport Schiphol heeft de ‘Cargo Airport of the year’ award gewonnen tijdens de World Air Cargo Awards.

-Amsterdam Airport Schiphol heeft de Privium ClubLounge West heropend. De heringerichte Privium ClubLounge West – voorheen bekend onder de naam Privium Airside Lounge – is toegevoegd aan het servicepakket van het Privium Plus lidmaatschap op Amsterdam Airport Schiphol.

-Op 28 juli hebben Aéroports de Paris en Royal Schiphol Group bekendgemaakt dat zij de HubLink samenwerkingsovereenkomst niet zullen verlengen. De overeenkomst loopt 30 november 2021 af. De huidige overeenkomst voorziet in een mechanisme om de kruisparticipatie tussen ADP en RSG af te wikkelen. Dit mechanisme houdt een ordelijke verkoop in van de aandelen binnen een periode van 18 maanden, tot uiterlijk 30 mei 2023.

-Rotterdam The Hague Airport is geaccrediteerd op het allerhoogste niveau in het Airport Carbon Accreditation programma van de internationale organisatie Airports Council International. Wereldwijd zijn er slechts vier luchthavens met deze accreditatie. Rotterdam The Hague Airport is de tweede luchthaven in Europa die het Level 4+ bereikt.

-De Europese Commissie heeft 'Fit for 55' gepresenteerd. Dit is een maatregelenpakket ter ondersteuning van de klimaatpolitiek van Europa, dat voor 2030 moet resulteren in een reductie van de koolstofemissies met 55%. Over het geheel genomen, is Royal Schiphol Group positief over de voorstellen, met name wat betreft de verplichte bijmenging van duurzame brandstoffen.

-In februari heeft de raad van commissarissen Robert Carsouw benoemd tot Chief Financial Officer (CFO) van Royal Schiphol Group. Hij is op 1 april gestart in zijn nieuwe functie.

-Elfrieke van Galen heeft zitting genomen in de raad van commissarissen van Royal Schiphol Group. Haar benoeming is op de aandeelhoudersvergadering van 13 april 2021 bekrachtigd voor een periode van vier jaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.