Bijgewerkt: 29 september 2023

Marktaandeel Ziekenhuis Amstelland in 2010 aanzienlijk gegroeid

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Ziekenhuis Amstelland
05-07-2011

Na bekendmaking van de groeicijfers kan worden geconstateerd, dat het  marktaandeel van Ziekenhuis Amstelland in 2010 aanzienlijk is gegroeid. Een verheugend feit, aangezien dit één van de belangrijkste doelstellingen is van het ziekenhuis. De opening van de Spoedpost in april 2010 heeft hier ongetwijfeld aan bijgedragen.

Jaarlijks worden de marktaandeelcijfers voor alle ziekenhuizen berekend. Dit cijfer geeft een goed beeld van de oriëntatie van alle patiënten die in het voorafgaande jaar een ziekenhuis in Nederland hebben bezocht.

Spoedpost Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Het gebouw van de Spoedpost in het Ziekenhuis Amstelland


Het klinische marktaandeel (dagopnames en meerdaagse opnames) van Ziekenhuis Amstelland is in 2010 met maar liefst 6,7% toegenomen en het poliklinische marktaandeel met maar liefst 8% tegenover een groei van 4,5% respectievelijk 3% in het voorgaande jaar.

Het marktaandeel, uitgedrukt in adherentie, is geen absoluut productieaantal, maar zegt iets over de positie dat een ziekenhuis heeft ten opzichte van andere ziekenhuizen. In de beleidsplannen van Ziekenhuis Amstelland staat al jaren als een van de doelstellingen opgenomen om te groeien naar een adherentie die past bij een regionaal algemeen ziekenhuis.

Om deze positie nog beter invulling te geven is de afgelopen jaren met veel inzet gewerkt aan de opbouw van de Spoedeisende Hulp binnen de Spoedpost en het realisatie van een gezondheidscentrum in Uithoorn. Daarnaast is een aantal vakgroepen en functies uitgebreid om beter aan de vraag vanuit de regionale bevolking te kunnen voldoen.

Dat de gekozen koers zijn vruchten afwerpt, blijkt uit het gestegen marktaandeel van Ziekenhuis Amstelland. De grootste groei van het marktaandeel in (dag-)opnames komt doordat meer patiënten uit Amstelveen (7%), Amsterdam (16%) en de Haarlemmermeer (15%) zich voor een medische behandeling tot Ziekenhuis Amstelland hebben gewend.  De groei van het marktaandeel bij de polikliniekbezoeken komt uit Aalsmeer (14%), Haarlemmermeer (14%) en Amstelveen (9%).

Half april 2010 werd de Spoedpost Amstelland in gebruik genomen, een samenwerkingsverband tussen de Huisartsenpost Amstelveen en Ziekenhuis Amstelland. Deze Spoedpost bleek een zeer welkome voorziening in Amstelland en omgeving te zijn, gezien het grote aantal patiënten dat er vanaf de eerste dag gebruik van maakte.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.