Bijgewerkt: 21 juni 2024

Markering voor nieuwe aanbiedlocaties mini afvalcontainers

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-08-2009

Begin september 2009 brengt de gemeente in Amstelveen Noord markeringen aan voor aanbiedlocaties van afvalcontainers. Dit is nodig, omdat de gemeente binnenkort start met een andere manier van afvalinzameling.

Zijlader Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De zijlader is een vuilniswagen met aan de zijkant een grijparm. De chauffeur bedient de arm en er is geen andere personeel nodig, om de vuilnis in de wagen te laden. Als de vuilnisbakken niet precies op de gemarkeerde plekken staan, kan de arm de containers niet pakken en in andere gemeenten loopt toch iemand met de wagen mee, om deze in de juiste positie te plaatsen


Nog dit jaar leegt een nieuw type vuilniswagen, de zijbelader, de afvalcontainers. De zijlader pakt met een automatische arm twee containers tegelijk op, leegt ze en zet ze weer terug op straat. Hiervoor moeten bewoners ze twee aan twee neerzetten op een plaats waar de zijbelader bij kan. Dit is altijd evenwijdig aan de weg, op een stoep of rijweg. De oude plekken voldeden hier vaak niet aan, vandaar dat gezocht is naar andere locaties in de wijken Randwijck, Patrimonium, Elsrijk, Stadshart Kostverlorenhof en Bankrashof.

Joss Tabak, wethouder Afvalbeheer:’ Het nieuwe systeem is efficiënter. We kunnen met minder auto’s en medewerkers meer containers legen. De kosten blijven hierdoor binnen de perken. Ook stoten de geavanceerde vuilnisauto’s minder CO2 en roet uit. Daarnaast is het minder belastend voor onze medewerkers’.

In maart zijn bewoners van laagbouwwoningen in Amstelveen Noord middels een brief op de hoogte gesteld van de wijzigingen op het gebied van afvalinzameling. Voor nadere informatie konden zij terecht op één van de drie inloopavonden. Ook op internet staat uitgebreide informatie en zijn de aanbiedlocaties eenvoudig te vinden door het intikken van straat en huisnummer.

Het college van B en W heeft vervolgens een document, met daarin 617 aanbiedplaatsen, ter inzage gelegd. De bezwaartermijn is inmiddels afgesloten. De gemeente heeft tien schriftelijke zienswijzen ontvangen over veertig locaties. De andere 577 locaties zijn daarmee definitief vastgesteld.

De gemeente voert de gewijzigde afvalinzamelmethode gefaseerd in. In oktober 2009 krijgen bewoners andere containers. Een restafvalcontainer en een container voor GFT. Voor die tijd ontvangen zij hierover nog een informatiebrief. Begin 2010 krijgen ook bewoners van Amstelveen Zuid aparte containers.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.