Bijgewerkt: 22 juli 2024

Maatregelenpakket tijdens de werkzaamheden bij verbreding A9

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-08-2016

Aanpassingen Amstelveens wegennet zorgen voor betere doorstroming van verkeer tijdens werkzaamheden verbreding A9. De gemeente Amstelveen, Rijkswaterstaat, de Stadsregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland hebben een maatregelenpakket opgesteld over de wegaanpassingen om het verkeer soepel af te wikkelen tijdens de verbreding van de rijksweg A9 van 2019 tot 2024/2026. Zo worden verschillende busstroken opengesteld voor al het verkeer en krijgen sommige kruispunten extra opstelstroken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder A9


Herbert Raat (VVD) wethouder A9: “Tijdens de bouw wordt er in verschillende fases gewerkt, waarbij onder andere sprake is van het tijdelijk afsluiten van bepaalde op- en afritten. Overlast is onvermijdelijk. Het is erg belangrijk, dat onze inwoners, lokale ondernemers en bezoekers hier zo min mogelijk last van ondervinden. Om die reden zijn we nu al samen met Rijkswaterstaat en andere betrokkenen voorbereidingen aan het treffen.”

Tijdens de verbreding en verdiepte aanleg van de Rijksweg wordt de oprit van de A9 bij de Keizer Karelweg richting Holendrecht ongeveer vier jaar afgesloten en de afrit vanuit Holenrecht ongeveer twee jaar. Om het autoverkeer zo goed mogelijk richting de A9 en richting het Stadshart te laten rijden, zijn er twee alternatieve routes aangewezen. Het verkeer tussen het Stadshart en de A9 van en naar Holendrecht maakt dan gebruik van de op- en afritten bij afslag Amstelveen-Oost via de Burgemeester Boersweg.Het verkeer kan de gemeente in en uit via twee hoofdroutes, parallel aan de A9. Eén naar Amstelveen-Noord en een ander naar Amstelveen-Zuid. De noordelijke route gaat over de Oranjebaan, de zuidelijke route over de Laan van Langerhuize en de Groenelaan. Voor fietsers en voetgangers worden tijdelijke bruggen aangelegd bij het Kazernepad en het Bovenlandpad (alleen voor voetgangers) om de verbindingen te behouden.

Op acht kruisingen worden de verkeerslichten aangepast. Vijf gemeentelijke en drie Provinciale verkeersregelinstallaties in Amstelveen-Oost worden voorzien van een zogenaamd intelligent transportsysteem (ITS). Met dit systeem wordt de verkeersafwikkeling gemonitord en aangestuurd. Zo worden de regelingen beter afgestemd op het actuele verkeersaanbod en krijgen weggebruikers informatie over de te kiezen route. Dit systeem wordt in 2017 aangebracht, zodat er ervaring mee kan worden opgedaan. Gemeente en Rijkswaterstaat streven ernaar om de plannen uit te voeren in 2017-2018, nog voordat de ombouw van de Amstelveenlijn en de vernieuwing van de Amstelbrug bij de gemeente Ouder-Amstel van start gaan. Lees ook: Wat en waarom verbreding A9 Amstelveen?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.