Bijgewerkt: 25 juni 2024

Loting StartKoop Amstelveen verricht

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-03-2008

Op donderdag 13 maart 2008 verrichte wethouder Wonen, Remco Pols, de loting voor de StartKoop Amstelveen woningen. Het betreft de eerste 36 van in totaal 58 woningen in Westwijk. De loting vindt plaats onder toeziend oog van notaris Bentum in zijn kantoor aan de Amsterdamseweg. Inschrijvers ontvangen snel bericht over de uitkomst van de loting. Degenen met lotnummer 1 tot en met 100 kunnen deelnemen aan een kijkmiddag op 8 april 2008 om hun oordeel te vormen over het huis van hun voorkeur.

900 gegadigden

Ongeveer 900 gegadigden hebben zich aangemeld voor een StartKoop Amstelveen woning. Wethouder Pols: ‘Het grote aantal belangstellenden verraadt duidelijk dat deze woningen voorzien in een flinke behoefte in Amstelveen. Het schenkt me voldoening dat we – samen met andere partijen – deze mogelijkheid kunnen bieden. De woningen zijn speciaal bedoeld voor jonge gezinnen met een inkomen tussen globaal 1,3 tot 1,5 keer modaal en deze groep is goed vertegenwoordigd bij de gegadigden.’

Westwijk Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De nieuwe wijk in aanbouw in Amstelveen langs de J. C. van Hattumweg in maart 2008


AM en RABO Bouwfonds, verenigd in Westwijk Zuidoost CV, verzorgen de oplevering van de woningen. Ludenhoff Groep makelaars en taxateurs O.G. verkoopt ze. Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ) is de leverancier van de StartKoopregeling en zij ondersteunt de gemeente bij de uitvoering ervan.

Maatschappelijk Gebonden Eigendom

Betaalbare koopwoningen voor jongeren en jonge gezinnen realiseren is een belangrijk doel van het college. In het collegeprogramma heeft het college al aangegeven instrumenten te gaan ontwikkelen om starters op de woningkoopmarkt een kans te geven. Naast de starterslening willen B en W meer woningen in Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) ontwikkelen. Bij MGE is een woning bij aankoop goedkoper dan de marktwaarde. Het verschil tussen marktwaarde en aankoopprijs blijft ‘maatschappelijk gebonden’ bij een corporatie, een gemeente of een andere partij die de woning in MGE uitgeeft.

Deze instrumenten hebben alle tot doel om de samenstelling van de Amstelveense bevolking pluriform te houden. De introductie van de StartKoop regeling is een uitvloeisel van het collegeprogramma op het gebied van starters op de woningmarkt. Meer informatie over de StartKoop woningen is te vinden op de website Westwijk 2Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.