Bijgewerkt: 26 februari 2024

Lokale Klimaattop dankzij motie GroenLinks-Amstelveen

Nieuws -> Milieu

Bron: Lokale Klimaattop dankzij motie GroenLinks-Amstelveen
17-12-2009

Een motie van GroenLinks, waarin de gemeente werd opgeroepen om een lokale klimaattop te organiseren is in de vergadering van de gemeenteraad op 16 december 2009 unaniem aangenomen. De top is een ontmoeting tussen de gemeente, ondernemers, woningbouwcorporaties en andere maatschappelijke instellingen en verenigingen die een link hebben met het klimaat.

Met de top krijgt het klimaatbeleid van Amstelveen een flinke impuls. Naar verwachting zal de conferentie aankomend  voorjaar plaatsvinden. Dat de motie unaniem werd aangenomen was mede te danken aan het enthousiasme van wethouder Jan-Willem Groot (CDA) van o.a. economie en milieu voor het idee.

Tijdens de conferentie moet worden onderzocht op welke manier de aanwezigen met klimaat bezig zijn en hoe ze elkaar daarbij kunnen ondersteunen. Ook is het de bedoeling dat er wordt nagedacht over samenwerking in innovatieve projecten die binnen de gemeente kunnen worden uitgevoerd. Hierover kunnen dan afspraken worden gemaakt, die worden vastgelegd in een slotverklaring.

Maarse Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Albert Maarse, (l) raadslid voor GroenLinks-Amstelveen, woordvoerder voor Bestuur en organisatie, Economie, Financiën, Milieu


De gemeente is verantwoordelijk voor het lokale klimaatbeleid. Een gemeentelijke klimaattop is volgens GroenLinks een creatieve en vernieuwende manier om de ontwikkeling van dit beleid onder de aandacht te brengen en te versnellen.

Gemeenten ambitieuzer dan kabinet

Veel gemeenten zijn nu al ambitieuzer dan het kabinet. Met de uitkomsten van de gemeentelijke klimaatconferentie kunnen ze met concrete voorstellen laten zien dat een stevige CO2-reductie haalbaar is.

Niet alleen in Amstelveen heeft GroenLinks gevraagd om een lokale klimaattop, dat is in totaal in 40 gemeenten gebeurd. Op deze manier wil GroenLinks op lokaal niveau afspraken maken over klimaatbeleid, parallel aan de internationale klimaattop van de Verenigde Naties in Kopenhagen. De Nederlandse gemeentes geven hiermee een duidelijk signaal aan de Nederlandse onderhandelaars in Kopenhagen: maak werk van het klimaat!

Albert Maarse, raadslid voor GroenLinks: “Met de lokale klimaattoppen willen we laten zien dat wij het noodzakelijk vinden om klimaatverandering tegen te gaan. Wereldwijde klimaatdoelen zullen uiteindelijk ook lokaal moeten worden uitgevoerd en een lokale klimaattop is een innovatieve, leuke en inspirerende manier om daar aan te werken. En als de regeringsleiders niet genoeg in beweging komen in Kopenhagen, dan laten wij ze vast zien dat het wel degelijk anders kán!”

GroenLinks knokt op alle niveaus voor een effectieve aanpak van klimaatverandering. Van het Europees Parlement tot de Tweede Kamer en van provinciale staten tot gemeenteraden. Zie www.kopenhagenreport.nl voor actueel nieuws.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.