Bijgewerkt: 2 oktober 2023

Lokale waterafsluitingen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
10-08-2005

Gemeente Amstelveen laat in haar persbericht over de van water afgesloten huishoudens weten dat de watervoorziening voor gemeente Amstelveen in handen ligt van het Waterleidingbedrijf Amsterdam (WLB).

„Voor de facturering en service heeft het WLB Eneco Energie ingeschakeld. Tussen het WLB en Eneco bestaan afspraken over te volgen procedures bij betalingsachterstanden."

„Wethouder Theo Tiemessen is inmiddels in overleg getreden met het WLB om te bespreken hoe in de toekomst een dergelijke situatie te vermijden valt." „Een hernieuwd overleg tussen het WLB en Eneco is noodzakelijk. WLB heeft aan-, gegeven met voorstellen te komen en Eneco heeft intussen te kennen gegeven open te staan voor overleg."

„Amstelveen beschikt sinds 1995 over Balans Schuldhulpverlening. Uit antwoorden
van de minister op Kamervragen eerder dit jaar over afsluitingen door Eneco, blijkt dat wie deelneemt in een gemeentelijk schuldhulpverleningstraject, door Eneco alsnog wordt aangesloten."

„De consulenten van Balans kijken samen met (aanstaande) gedupeerden of - en hoe -men in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Balans Schuldhulpverlening is het samenwerkingsverband tussen Gemeente Amstelveen, Algemeen Maatschappelijk Werk en Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam."


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.