Bijgewerkt: 18 juni 2024

Lokaal gebruik van openbaar vervoer te laag

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
16-06-2005

De Amstelvener maakte (te) weinig gebruik van het openbaar vervoer (OV). Dat heeft tot gevolg dat de huidige goede openbaar vervoer voorzieningen onder druk staan.

Dit valt te lezen in het 'plan van aanpak gebruik openbaar vervoer', waarin de afdeling strategie en beleid van de lokale onder meer de bedreigingen schetst.

Zo is in ontsluitende busdiensten het OV-gebruik in de gemeente laag. „Het rondrijden met (bijna) lege bussen biedt geen basis om in de toekomst het huidige OV-voorzi-ningenniveau te handhaven of te verbeteren." Het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) legt een directe relatie tussen het aantal reizigers op een buslijn en het aanbieden van openbaar vervoer op een traject.

Andere bedreiging is dat Amsterdam heeft voorgesteld buiten de spits alle bussen in Amstelveen slechts één keer in plaats van de huidige twee keer per uur te laten rijden. Dit door een te gering gebruik van GVB-busdiensten in Amstelveen.
Tenslotte is er nog een bedreiging vanuit de rijksoverheid, die per december dit jaar lijn 149 (Amstelveen-Nes-Uithoorn) heeft wegbezuinigd als gevolg van een te laag aantal reizigers. De discussie rond bus 149 is jarenlang gevoerd, maar het reizigersaanbod is toch te gering gebleken.

Het Amstelveense college van B&W acht het noodzakelijk om het openbaar vervoer in de gemeente een impuls te geven. Onder inwoners en werknemer zal via promotionele acties het OV actief worden gestimuleerd. Tevens wordt onderzocht of infrastructurele maatregelen ter verhoging van de rijsnelheid van de bus en verbeteringen van de haltes het gebruik van het OV stimuleren.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.