Bijgewerkt: 25 juni 2024

Lintjesregen 2013 in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Rijksoverheid / Gemeente Amstelveen
26-04-2013

Dit jaar zijn ter gelegenheid van Koninginnedag in totaal 3.016 Koninklijke onderscheidingen verleend. In de Orde van de Nederlandse Leeuw zijn 15 personen gedecoreerd en in de Orde van Oranje-Nassau 3.001 personen. Op Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) hebben 39 personen een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

Er zijn 3.385 voorstellen voor de lintjesregen 2013 of de Algemene Gelegenheid 2013 ontvangen. Over 369 voorstellen (10,90% van het totaal bij de lintjesregen 2013) is uiteindelijk een negatief advies uitgebracht.

lintjesregen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen verwelkomt iedereen in het raadhuis


De lintjesregen 2013 laat de volgende ontwikkelingen zien:

Er zijn 1.041 vrouwen bij de lintjesregen 2013 gedecoreerd, dat komt neer op 34,52%. Het aantal mannen bedraagt 1.975 (65,48%). Van alle gedecoreerden zijn er 2.608 (86,47%) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 1632 mannen en 976 vrouwen.

Gelet op het aantal gedecoreerde vrouwen komt naar voren dat in provincie Friesland het aandeel van de vrouwen het grootst is, van de 105 personen zijn er 44 vrouw (41,90%). Het hoogste aantal gedecoreerde vrouwen komt uit provincie Zuid-Holland, dat zijn 236 vrouwen (40,34%).

In de provincie Noord-Brabant zijn de meeste personen gedecoreerd, 605 personen. In Zuid-Holland zijn er 585 personen gedecoreerd en in Noord-Holland 367 personen. Op Curaçao is aan 16 personen een Koninklijke onderscheiding toegekend, op Aruba aan 10 personen, op Sint Maarten aan 9 personen en op Bonaire aan 4 personen. Het aantal gedecoreerden in de vrijwillige sector bedraagt 2.977 personen. Er zijn 230 gedecoreerden met bijzondere verdiensten in de hoofdfunctie.

Zowel de oudst gedecoreerde dame als heer zijn geboren in 1917. Mevrouw M. de Wildt-Tesselaar te Heiloo was actief als pleegouder (vanaf 1960), als vrijwilliger bij de ViVa Zorggroep, bij de Katholieke Bond van Ouderen en bij de Willibrordusparochie. De heer P.J.T. de Bruijn te Kerkrade is vanaf 1963 actief bij het Gemengd kerkelijk zangkoor St. Jozef, bij de parochie St. Lambertus en de parochie H.H. Jozef en Norbertus, bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem en bij de vakbond Unie Kring Kerkrade.

De jongst gedecoreerde persoon van de lintjesregen 2013 is de 21-jarige mevrouw S.Q.N. Offringa, geboren op Aruba, woonachtig te Utrecht. Zij is zesvoudig wereldkampioen windsurfen (zie bijlage). De jongste man is de 34-jarige heer J.B.H. Boersen, woonachtig te Leusden. Hij zet zich vanaf 1991 vrijwillig in bij de vrijwilligersorganisatie De Til en vanaf 1995 bij de Oranjevereniging Leusden.

lintjesregen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De wethouders van Amstelveen waren uiteraard ook aanwezig


lintjesregen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Dit jongetje heeft zijn buit nu al binnen
Lintjesregen in Amstelveen

Op vrijdagochtend 26 april 2013 heeft burgemeester Jan van Zanen in het raadhuis van Amstelveen uit naam van Hare Majesteit de Koningin aan een aantal inwoners van de gemeente Amstelveen de versierselen uitgereikt die behoren bij een Koninklijke Onderscheiding. In totaal zijn aan 19 Amstelveners onderscheidingen, uitgereikt in het kader van de Algemene Gelegenheid 2013 (‘Lintjesregen’).

De gedecoreerden zijn:

De heer Henk van der Meulen, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Van der Meulen zet zich sinds 1974 in voor de kerk. Sinds 2004 als lid van de kerkenraad Kruiskerk, vóór de fusie in 2004 voor de Bankraskerk en in de periode daarvoor ook in andere kerkelijke functies.

Ook is hij sinds 1983 voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van de flat Fideliolaan. Vanaf 1996 is hij bestuurslid van Stichting Oranjehotel, die belangrijke monumenten uit de Tweede Wereldoorlog beheert.

lintjesregen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De heer Henk van der Meulen, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau


Sinds 2003 is hij lid, later bestuurslid, van het Nederlands Concert Mannenkoor. Ook is hij sinds 2005 secretaris van de Christelijke Oratoriumvereniging Amstelveen.

De heer Bob Rossel, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Op diverse terreinen heeft de heer Rossel zich ingezet als vrijwilliger. In de periode tussen 1986 en 1999 heeft hij een eigen score verwerkingsprogramma gemaakt en onderhouden voor de Amstelveense Bowling Vereniging, waarvan hij lid was. Bij deze vereniging vervulde hij ook diverse  functies, sinds 2005 bestuursfuncties.

Daarnaast werkte de heer Rossel van 1985 tot 2000 bij de Dierenbescherming, afdeling Amstelveen, en bij radiozender Amstelveen Lokaal gedurende een onderbroken periode tussen 1989 en 2004.

lintjesregen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De heer Bob Rossel, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau


De heer Jan Baltes, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Baltes is sinds 1975 vrijwilliger bij de Heilige Geest Parochie Amstelveen. Daar verzorgt hij het wijkbericht “De Wegwijzer” en de kerkboekjes. In 1979 nam hij het initiatief tot de oprichting van het nog steeds bestaande kerkkoor Spirit. Ook was hij regelmatig betrokken bij de organisatie van de ‘ziekendag’ van de Zonnebloem in wijkcentrum De Bolder.

lintjesregen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De heer Jan Baltes, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau


Mevrouw Rein G.G. Korten, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Korten zet zich sinds 1995 in als vrijwilligster bij De Zonnebloem, afdeling Amstelveen-Randwijck. Zij vervult daar meerdere taken die alle bijdragen aan het doel van de vereniging: Voor sociale samenhang zorgen. Deze taken zijn heel divers: logistiek, financiën, coördinatie zomerweken, het bezoeken van oudere en eenzame mensen, etcetera. In de periode 2000 tot 2007 was zij ook voorzitter van de afdeling Amstelveen-Randwijck.

lintjesregen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Mevrouw Rein G.G. Korten, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau


De heer Max I. Groen, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Groen zet zich al jarenlang in voor de joodse gemeenschap. Sinds 1977 als lid van de Commissie van Deskundigen en vanaf 2009 als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Cefina. Een stichting die onderdelen van de joodse gemeenschap, scholen, maatschappelijk werk en jeugdverenigingen, voorziet van geld uit legaten en giften.

lintjesregen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De heer Max I. Groen, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau


Ook was hij van 2002 tot 2009 lid van de Raad van Toezicht van het Sinaïcentrum in Amstelveen. Daarnaast vervulde hij functies bij de Stichting Steunfonds Joodse Geestelijke Gezondheidszorg, bij de Permanente Commissie van het Nederlandse Israëlische Kerkgenootschap, de Stichting Joods Hospice Immanuel en bij de Carel Abasstichting.

De heer Ger E.F. Dieckmann, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds de jaren 1970 is de heer Dieckmann actief als vrijwilliger op het gebied van ondermeer verkeersveiligheid, peuteropvang, scholen en dierenbescherming.

Sinds 1986 is hij ook actief als secretaris van het Vrijwilligersplatform van ontmoetingscentrum De Meent. Vanaf 1987 verzorgt hij belastingaangiften voor leden van vakbond De Unie. Adviseur Kind en Verkeer bij Veilig Verkeer Nederland in de regio Noord-Holland is hij sinds 2000. Ook collecteert de heer Dieckmann sinds 2002 jaarlijks voor het Koningin Wilhelmina Fonds.

lintjesregen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De heer Ger E.F. Dieckmann, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau


Vanaf 2009 is hij bestuurlid bij Sociaal Steunpunt Amstelveen en vandaar uit neemt hij deel aan twee participatiegroepen, Gehandicapten en Minima van de gemeente Amstelveen. Tenslotte is hij sinds 2009 voorzitter van de Vrijwilligersraad van Welzijnsorganisatie Stichting Cardanus en vanaf 2011 vrijwilliger bij Loket 20.

De heer Teus van Veen, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Van Veen verdiende zijn sporen vooral in het onderwijs. Van 1986 tot 1993 als lid van het bestuur van de Protestants Christelijke Basisscholen Amstelveen Zuid. Van 1998 tot 2007 als bestuurslid van Stichting Volksuniversiteit Amstelland.

Sinds 1998 is hij bestuurslid van de Stichting Community & Business.

lintjesregen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De heer Teus van Veen, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau


Daarnaast was de heer Van Veen sinds 2000 tot november 2011 bestuurslid en vervolgens vice-voorzitter van de Ondernemersvereniging Amstelveen.

Penningmeester bij Stichting Jan van der Togt is hij vanaf 2010.

Mevrouw R. Ran-Pels, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Ran is sinds 1976 actief voor de Paaskerkgemeente in Amstelveen, nu de Protestantse Wijkgemeente Amstelveen-Zuid. Zij begon als lid van de toneelgroep van de Paaskerk. Ook werkt zij tot op heden mee achter de bar bij de jaarlijkse rommelmarkt.

lintjesregen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Mevrouw Rina Ran-Pels, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau


Zij was van 1979 tot 2005 leidinggevende van de kinderkerk. In de periode van 1988 tot 2000 was zij jeugdouderling en lid van de kerkenraad en zat zij in de afgelopen jaren in vele kerkelijke commissies.

De heer Hans Aronson, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In de periode, dat hij een juwelierszaak had in Haarlem heeft de heer Aronson zich ingezet voor de belangen van de ondernemers in de Haarlemse binnenstad. Van 1972 tot 1980 als bestuurslid/penningmeester en later als voorzitter van de winkeliersvereniging City Haarlem.

lintjesregen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De heer Hans Aronson, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau


Vanaf 1998 heeft hij zich, vanuit zijn betaalde baan als directeur van de stichting Joods Bijzonder Onderwijs (1996 – 2005), bijzondere inspanningen getroost. Aanleiding was een ernstig asbestincident in een lagere school, die onder de stichting viel. Buiten zijn werktijd heeft hij fondsen geworven en de bouw van een compleet nieuwe lagere school mogelijk gemaakt. Van 1988 tot 2005 was hij vrijwilliger bij de stichting Tarboetis en sinds 2005 bestuurslid bij het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom.

De heer Joop A. Jannink, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van de Stichting Sinterklaas Comité Amstelveen is de heer Jannink lid sinds 1985. De stichting verzorgt jaarlijks de Sinterklaasintocht. In deze functie verzorgt hij vooral de coördinatie en infrastructuur rond de intocht. Tot 1980 was hij vrijwilliger chauffeur voor de jeugd bij Roda ’23 en van 1980 tot 2001 secretaris bij scouting Radboudgroep Amstelveen.

lintjesregen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De heer Joop A. Jannink, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau


Sinds 1995 is hij actief bij de Katholieke Ouderenbond. Hij vervulde daar diverse functies, ondermeer tot 2007 als voorzitter en sinds 2008 als secretaris. Daarnaast is hij sinds 1997 actief voor de Lokaal Samenwerkende Bonden Ouderen en de seniorenraad in Amstelveen. Vanuit de Atletiekvereniging Startbaan begeleidt hij de Marathon Amsterdam.

Mevrouw T.M.J. (Jane) Lo-Luu benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Lo is van 1998 tot 2009 voorzitter geweest bij de Buddha Light International Association-Holland, een wereldwijde organisatie die zich inzet voor educatie, gezondheidszorg, armoedebestrijding en wederzijds begrip. In Amstelveen begon zij met de jaarlijkse ‘ouderendag’: Amstelveense inwoners van aanvankelijk 65 jaar en ouder en - gelet op de omvang van de groep - later van 75 jaar en ouder, kregen gratis een Chinese maaltijd aangeboden.

lintjesregen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Mevrouw T.M.J. (Jane) Lo-Luu benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau


lintjesregen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Chinese gasten volgen de gebeurtenissen


lintjesregen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De foyer in het raadhuis zit vol met vrienden en familieleden van de gedecoreerden


De heer J. (Hans) Reijenga, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Al 44 jaar is de heer Reijenga als vrijwilliger actief voor de protestantse gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Van 1977 tot 1987 als scriba. Sinds 1979 stelt hij het preekrooster op. Van 1981 tot 1985 begeleidde hij – als lid van een commissie – de integratie van de gereformeerd-hervormde evangelisatiegemeente in de hervormde gemeente Amstelveen-Buitenveldert.

lintjesregen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De heer J. (Hans) Reijenga, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau


Mevrouw Grea A. Twint, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij zet zich sinds 1995 in voor humanitaire hulptransporten naar Wit Rusland.  Ook is zij vanaf 1996 actief voor de stichting Kinderhulp Down syndroom in Moskou.

lintjesregen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Mevrouw Grea A. Twint, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau


Na actief te zijn geweest bij de Voedselbank in Amsterdam, richtte zij in december 2009 de stichting Voedselbank Amstelveen op en werkt hiervoor. Dit werk omvat inzamelingen, sponsorwerving en vele acties.

De heer Hugo van der Kooy, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Initiator van poppodium P60 was hij en in 2001 kwam dit poppodium er.

Sinds 1973 is hij vrijwilliger en ook bestuurslid bij vereniging De Schakel, een vereniging die zich tot doel stelt de vrijetijdsbesteding van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen en te verbeteren. Hij organiseerde activiteiten, fietsvakanties en knapte het clubgebouw aan het Veenendaalplein op. Ook is hij vanaf 1994 bestuurslid van de Vereniging tot Viering Nationale Feestdagen Amstelveen, inmiddels Amstelveen Oranje.

lintjesregen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De heer Hugo van der Kooy, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau


De heer Dirk Landsaat, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Landsaat is met name actief op sportgebied in Amstelveen. Van 1973 tot 1977 is hij lid van verschillende commissies van de Amsterdamsche Maatschappij Voor Jongemannen.

lintjesregen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De heer Dirk Landsaat, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau


Van 2002 tot 2005 was de heer Landsaat lid van de gemeentelijke adviesgroep verzelfstandiging sportfunctie en in 2008 lid van de commissie voorbereiding Taskforce Stichting Topsport Amstelveen. In de perioden 2008-2009 en 2011–februari 2012 wij hij voorzitter van de Topvolleybal Combinatie Amstelveen. Vanaf 2008 is hij lid van de programmaraad RTV Amstelveen.


lintjesregen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Het publiek volgt de 'Lintjesregen' ceremonie


lintjesregen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Na het einde van de ceremonie zingen de aanwezigen het Wilhelmus en het Amstelveen liedje


lintjesregen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De hele zaal vol met mensen, zingen de liederen


lintjesregen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De muzikale begeleiding gebeurde door het 'Ad Hoc' koor onder leiding van Elly Meekel. Op de piano speelde Ed Boekee


lintjesregen Amstelveen
(Foto Marie-Thérèse Claessen - 2013)

De 15 gedecoreerden van Amstelveen met burgemeester Van Zanen


De heer T. Ruijs * benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De heer Ruys heeft zich ruim 25 jaar nationaal en internationaal ingezet sterk ingezet voor de collectieve belangen van de tuinbouwbranche en in het bijzonder de veredeling binnen de sierteelt. Van 1985 tot aan de fusie tot Plantum NL in 2001 was de heer Ruijs bestuurslid van Ciopora. Daarna was hij bestuurslid bij Plantum NL op de afdeling sierteeltveredeling en sierteeltvermeerdering. De heer Ruys heeft veel inspanningen geleverd om enerzijds wereldwijd het beschermen door kwekersrecht mogelijk te maken en anderzijds door de Nederlandse bedrijven te stimuleren gebruik te maken van deze bescherming. De heer Ruys heeft bijgedragen aan de huidige internationale status van Nederland als innovatief koploper in uitgangsmaterialen (jonge planten).

De heer H.G. Vuijsje ** benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer Vuijsje heeft sinds 1982 vanuit zijn hoofdfunctie bij het Joods Maatschappelijk Werk (JMW) een bijzondere bijdrage geleverd aan de belangenbehartiging van de maatschappelijke dienstverlening aan de Joodse gemeenschap.

Hij wist het werkveld van het JMW uit te breiden met het opbouwwerk, (zorg en preventie), alsmede diverse samenwerkingsverbanden met andere joodse en niet-joodse oorlogsgerelateerde organisaties in het binnen- en buitenland tot stand te brengen. Al dan niet in het verlengde van zijn hoofdfunctie heeft hij zich initiërend, bestuurlijk en uitvoerend ingezet ten behoeve van de Joodse gemeenschap in Nederland.

De heer J. Jansen **, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Als eigenaar van The Soundshop adviseert en helpt de heer Jansen sinds 1952 veel nieuwe muzikanten. Dit kunnen muzikanten zijn die uit het buitenland afkomstig zijn, of startende muzikanten.

jansen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De heer Joop Jansen, benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau


Hij stelt apparatuur en instrumenten beschikbaar, introduceert de nieuwe muzikanten bij andere muzikanten en adviseert over oefenruimtes en optredens. De heer Jansen heeft een betekenisvolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Latin, Caribische Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse muziek in Nederland.

Mevrouw Martel-de Haas ***, benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Martel heeft van 1985 tot 2004 geschreven aan het boek ‘Sterk als de dood, sterven en rouw in joods perspectief". Aan de totstandkoming van dit boek gingen jaren van literatuuronderzoek en interviews vooraf. Mevrouw Martel heeft in 2003 het initiatief genomen, samen met de heer dr. Ruben van Coevorden, om het enige Joodse Hospice in Europa op te richten.

Geheel vrijwillig heeft zij zich hier 4 jaar lang voor ingezet. Uiteindelijk is hospice Immanuel geopend in 2007. Bij de start van het Joods hospice is zij benoemd tot directeur. Sinds 2010 speelt mevrouw Martel een belangrijke rol binnen het Joodse zorgcircuit. Dit is een stuurgroep bestaande uit acht directieleden van afzonderlijke joodse zorginstellingen. De stuurgroep stuurt enkele kennisplatforms en project- en werkgroepen aan.

*) De uitreiking van de versierselen aan de heer Ruijs vond op 26 april 2013 in Den Haag plaats. De minister van Economische zaken, de heer Henk Kamp, reikte de versierselen uit.

**) De uitreiking van de versierselen aan de heer Vuijsje en Jansen vond plaats in de gemeente Amsterdam.

***) De uitreiking van de versierselen aan mevrouw Martel vindt plaats op 8 mei 2013 in het raadhuis van Amstelveen in verband met de afwezigheid van mevrouw Martel op 26 april.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.