Bijgewerkt: 30 november 2021

Lintjesregen 2011

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Rijksoverheid / Amstelveenweb
30-04-2011

Dit jaar zijn ter gelegenheid van Koninginnedag in totaal 3357 Koninklijke onderscheidingen verleend in Nederland. In de Orde van de Nederlandse Leeuw zijn 10 personen gedecoreerd (waarvan 1 vrouw) en in de Orde van Oranje-Nassau 3347 personen. Op Aruba, Curaçao en St. Maarten en de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) hebben 34 personen een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

Er zijn 3683 voorstellen voor de Algemene Gelegenheid 2011 of lintjesregen 2011 ontvangen. Ten aanzien van 313 voorstellen (8,5 % van het totaal bij de Algemene Gelegenheid 2011) is uiteindelijk een negatief advies uitgebracht.

De lintjesregen 2011 laat de volgende ontwikkelingen zien: 1. Er zijn 1136 vrouwen die bij de lintjesregen 2011 gedecoreerd worden, dat komt neer op 34%. Het aantal mannen bedraagt 2221 (= 66%).

 2. Van de gedecoreerden zijn er 2909 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 1867 mannen en 1042 vrouwen.

 3. Gelet op het aantal gedecoreerde vrouwen, valt op dat in de volgende provincies de meeste vrouwen een Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen: Zuid-Holland (238), Noord-Brabant (187) en Noord-Holland (175).

 4. In Aruba (6), Curaçao (19), St. Maarten (7) en de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) is aan 2 personen een Koninklijke onderscheiding toegekend.

 5. Het aantal gedecoreerden in de vrijwillige sector bedraagt 3298.

 6. De jongst gedecoreerde is de 34-jarige C. Seedorf te Milaan. Hij is van Nederlandse nationaliteit en is professioneel voetballer. Betrokkene heeft een zeer succesvolle carrière als professioneel voetballer. Hij heeft bij diverse internationale clubs gespeeld. Voorts blijkt dat hij zich al dan niet in het verlengde van zijn hoofdfunctie heeft ingezet voor onder andere de door hem opgerichte Stichting Champions for Children en een VN-bewustwordingscampagne voor het milieu. Hij zet zich in voor sport en integratie en draagt op deze wijze bij aan een positieve beeldvorming van Nederland in het buitenland. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 7. De oudst gedecoreerde is de 95-jarige J. G. E. van Leeuwen te Ermelo. Hij is sinds 1995 vrijwilliger bij het Infanteriemuseum, Regiment Wielrijders op de legerplaats Harskamp. Betrokkene verzorgt rondleidingen. Voorts was betrokkene bestuurslid van de voormalige Stichting Militaire Wielrijders. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 8. Opmerkelijk is, dat in de gemeente Zoeterwoude 4 echtparen een Koninklijke onderscheiding hebben ontvingen, waarvan bij twee echtparen de mannen ook nog eens broers van elkaar zijn. Onder de 14 onderscheidingen die in totaal in Zoeterwoude zijn uitgereikt zijn er 8 vrouw.

Lintjesregen in Amstelveen

Op vrijdagochtend 29 april 2011 heeft burgemeester Jan van Zanen op het Raadhuis van Amstelveen – uit de naam van Hare Majesteit de Koningin - aan een aantal inwoners van de gemeente Amstelveen de versierselen uitgereikt die behoren bij een Koninklijke Onderscheiding. In totaal kregen 30 Amstelveners onderscheidingen uitgereikt in het kader van de Algemene Gelegenheid 2011 (‘Lintjesregen’).

De gedecoreerden zijn:


Mevrouw Johanna M. Bohncke-van den Maagdenberg

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Bohncke is ruim 20 jaar actief als vrijwilligster bij het Woonzorgcentrum Theresia in Ouderkerk a/d Amstel.

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Mevrouw Johanna M. Bohncke-van den Maagdenberg


Van 1990 tot 1995 begeleidde zij de bewoners bij koersbal en heeft zij de bewoners van 1995 tot en met 2000 begeleid bij uitstapjes. Daarnaast bereidt zij de kerkdienst voor en brengt zij maaltijden rond bij bewoners die niet in het restaurant kunnen of willen eten.


De heer Luitze de Vries

Benoeming Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De heer Luitze de Vries


Vanaf 1985 is de heer De Vries organist en koorbegeleider van het Titus Brandsmakoor van de Titus Brandsma Parochie in Amstelveen. Ook is hij sinds de opening van de Bankraskerk vervangend organist. Van 1998 tot 2002 was hij voorzitter van het Bankraskerkkoor.


De heer Cor Spinhoven

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De heer Cor Spinhoven


In de periode 1988-1991 was de heer Spinhoven penningmeester van de winkeliersvereniging Compaenen. Van 1997 t/m 2000 was hij bestuurslid van de Vereniging van Postagenten Nederland. Sinds 2000 is hij voorzitter van de bewonerscommissie Punter in Amstelveen. Daarnaast is hij voorzitter van de Huurdersraad St. Lodewijk. De heer Spinhoven heeft ook zitting in het bestuur van de Huurderfederatie Alert, die de belangen van alle huurders van Eigen Haard op centraal niveau behartigd.


Mevrouw Margaretha Mulder-Visser

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Mevrouw Margaretha Mulder - Visser


Mevrouw Mulder is sinds 1975 lid van de Amstelveense Bowling Vereniging (ABV). Van 1978 tot 2005 is mevrouw 2e secretaris van het bestuur geweest. Daarnaast is zij vanaf 1980 lid van de evenementencommissie van de ABV. Vanaf 2005 is zij lid van de jeugdcommissie van de ABV.


De heer Bertus Wienesen

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De heer Bertus Wienesen


Van 1977 tot en met 1987 was de heer Wienesen lid en voorzitter van de ouderencommissie van het Snellius College. Daarnaast is hij sinds 1990 bestuurlid bij het vrijwilligersplatform van buurtcentrum De Meent en vice-voorzitter van de Vrijwilligersraad van Cardanus. Ook is hij vanaf 1992 de secretaris van de Stichting Vrienden van Verstandelijke Gehandicapten. Tevens is hij lid van de Adviescommissie Woonvoorziening Ouderkerkerlaan en vanaf 1999 is hij secretaris van “Ons Tweede Thuis”.


De heer Pieter van der Breggen

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De heer Pieter van der Breggen


De heer Van der Breggen is sinds 1998 vrijwilliger bij de Protestantse Paaskerkgemeente te Amstelveen. Als diaken zat hij in de kerkenraad in de periode 2000-2009 en vertegenwoordigde hij ook de Paaskerk in regionale overleggen. In de periode 2004-2005 had hij zitting in de commissie die tot taak had een nieuwe predikant te zoeken.

Van 2005 tot 2009 zat hij in het dagelijks bestuur van de Paaskerk. Daarnaast bracht de heer Van der Breggen van 1993 tot en met 2004 maaltijden rond voor "Tafeltje Dekje" en is hij – bakker van beroep - van 1973 tot 1982 bestuurslid geweest bij de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV).


Mevrouw Louke Redeker

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Mevrouw Louke Redeker


Mevrouw Redeker is vanaf 1967 als vrijwilligster actief. In de periode 1967-1985 is zij bestuurslid van de tennisvereniging LTC Amsterdam geweest. Tevens is mevrouw sinds 1980 mantelzorger voor een familie waar zij boodschappen voor doet en hand en spandiensten voor verricht. Sinds 2002 is zij voorzitter van het wijkplatform Buitengebied Amstel.

In 1996 is mevrouw een “thuisblijfprogramma” gestart voor 50-plussers die niet of weinig op vakantie kunnen. In de periode april tot oktober organiseert zij meerdere activiteiten zoals wandelen, fietsen of een bezoek aan een stad. Ook op sportief gebied is mevrouw als vrijwilligster actief. Sinds 2004 is zij de drijvende kracht achter de “Nordic Walking en Trimgroep” en stimuleert zij vooral een groep 50 en 65-plussers om te bewegen.


De heer A. A. Rouwenhorst

Benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De heer A. A. Rouwenhorst


De heer Rouwenhorst is sinds 1988 actief als vrijwilliger bij de Protestantse Christelijke Ouderenbond (PCOB). Van 1988 tot en met 2006 was hij vrijwilliger bij de Stichting Hulp Hongarije. Daarnaast heeft hij zich gedurende vele jaren ingezet voor de leden van de Gereformeerde Pauluskerk gemeente in Amstelveen. Van 1978 tot en met 1982 was hij scriba en verantwoordelijk voor de vastlegging van alle activiteiten die in en om de kerk plaatsvonden. Daarnaast was hij van 1986 tot en met 1994 voorzitter van de kerkgemeente.


De heer Cor Koudijs

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De heer Cor Koudijs


De heer Koudijs is in 1973 bestuurslid geworden van de Amstelveense Bowling Vereniging (ABV). Van 1980 tot 1990 is hij bestuurslid geweest van de Nederlandse Bowling Federatie (NBF) en kreeg daar de portefeuille Jeugdzaken toegewezen.

In 1990 werd deze portefeuille opgeheven. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot Lid van Verdienste van de NBF. In 1990 trad de heer Koudijs opnieuw toe tot het bestuur van de ABV.


De heer Frits Pront

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De heer Frits Pront


In de periode 1999-2007 is de heer Pront als vrijwilliger/voorlezer actief geweest bij de stichting Dedicon. Hij heeft vele studie- en schoolboeken ingesproken voor scholieren en studenten met een leeshandicap. Van 2000 tot 2010 was de heer Pront voorzitter van het bestuur van het Jiddisj Koor Hejmisj Zain. Hij heeft zich vooral ingezet om de reis, die het koor naar Polen heeft gemaakt, te realiseren.

Vanaf 2004 vertelt de heer Pront als gastdocent uit naam van het “Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-heden” zijn oorlogsverhaal. Daarnaast is hij bestuurslid geweest van de Stichting Vrienden van het Alyn Hospital te Amsterdam. Tevens was hij bestuurslid van Re’uth en de Stichting Vrienden van Women’s Service Amsterdam. Ook heeft hij als gesprekspartner en luisterend oor gewerkt – vrijwillig- bij de activiteitenbegeleiding van verpleeghuis Beth Shalom.


Mevrouw Johanna de Horde - Turkenburg

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Mevrouw Johanna de Horde - Turkenburg


Mevrouw De Horde is sinds 1974 actief als vrijwilligster bij de afdeling turnen van Roda 23. Van 1991 tot 2000 was zij penningmeester en van 2001 tot 2008 was zij secretaris van het bestuur. Mevrouw De Horde speelt een grote rol bij de organisatie van evenementen van de vereniging.


De heer Johan Trooster

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De heer Johan Trooster


De heer Trooster is sinds 1973 lid van de Amstelveense Bowling Vereniging (ABV). Hij is van 1978 tot 1982 voorzitter geweest. Tevens was hij van 1980 tot 2000 bestuurslid/voorzitter van afdeling 6 van de Nederlandse Bowling Federatie (NBF). In het jaar 2000 keerde hij weer terug in het bestuur als vice-voorzitter om in 2003 opnieuw de functie van voorzitter te gaan bekleden.


De heer Frans Picavet

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De heer Frans Picavet


De heer Picavet is sinds 1986 als vrijwilliger op verschillende fronten actief bij de tuinvereniging Langs de Akker in Amstelveen. Hij is voorzitter van de groencommissie. Daarnaast geeft de vereniging een blad uit waar de heer Picavet sinds 10 jaar de hoofdredacteur van is.

Daarnaast is hij sinds 1998 voorzitter van de afdeling Amstelveen van het blad Groei en Bloei. Ook schrijft hij voor dit kwartaalblad. Tevens heeft hij een boek geschreven met als titel: "Een huis voor de natuur". Sinds 2007 is hij vaste columnist bij de AVVN, de landelijke organisatie voor hobbytuinders.


Mevrouw M. J. Groenewoudt- Van der Rhoer

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Mevrouw M. J. Groenewoudt - Van der Rhoer


Mevrouw Groenewoudt is sinds 1995 actief als vrijwilligster bij de Stichting Re'oet. Stichting Re'oet is de grootste non-profit organisatie in Israel. Van 1990 tot 2006 was mevrouw Groenewoudt vrijwilligster bij de Nederlands Israëlitische Hoofd Synagoge (NIHS). Van 1972 tot 2006 was zij vrijwilligster bij de Women International Zionist Organisation (WIZO).

Tot 1995 was zij penningmeester en daarna is zij actief geweest in de WIZO winkel te Amsterdam. In de jaren 1967, 1973 en 1981, ten tijde van oorlog in Israel, zat mevrouw namens de Centrale Israel Actie (CIA), dag en nacht achter de telefoon. Daarnaast heeft zij mantelzorg gedaan voor een aantal familieleden.


De heer L. Bannenberg

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De heer L. Bannenberg


De heer Bannenberg is sinds 1985 actief als vrijwilliger bij de Hockeyvereniging HIC (Hockey Ignatius College). Hij houdt zich bezig met de jeugd, senioren, coachen, arbitrage, accommodaties en de laatste decennia vooral met zaken als administratie en financiën. Hij verzorgt de boekhouding en de verslaggeving van vergaderingen.


 


Mevrouw Margreet Wensel

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Mevrouw Margreet Wensel


Mevrouw is sinds 1986 als vrijwilligster/ouderling actief bij de Lutherse Gemeente in Amstelveen. In de 1986-1997 was zij lid van de kerkenraad. Gedurende de periode 1997 tot 1998 was zij adviseur van deze zelfde kerkenraad. Van 1989-1999 was zij secretaris van de kerkenraad.


Mevrouw Clara de Groot

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Mevrouw Clara de Groot


In 1991 is mevrouw actief geworden als vrijwilligster bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Amstelveen Zuid, waar zij vanaf 1996 de functie van voorzitter bekleedt.Mevrouw vertegenwoordigt de afdeling bij de regionale afdeling Amstelland.

Hier vindt de afstemming van activiteiten plaats van de negen lokale afdelingen en wordt het beleid voor de regio bepaald. Onder haar verantwoordelijkheid organiseert de regio Amstelland al geruime tijd een vakantieweek. Gasten uit de hele regio kunnen hieraan deelnemen. Om deze week goed te laten verlopen bekleedt zij sinds 2003 de functie van Hoofd Vakantiewerk.


De heer Bob Lijesen

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De heer Bob Lijesen


De heer Lijesen is sinds 1991 actief als vrijwilliger voor de Rolski- en Langlaufvereniging Amstelland in diverse functies. In 1991 is de heer Lijesen gediplomeerd rolski- en langlauftrainer geworden en heeft hij in die functie grote aantallen mensen, waaronder ook ouderen, de niet eenvoudige kunst van het rolskiën (langlaufen of skiën) en langlaufen bijgebracht. Daarnaast was de heer Lijesen van 1970 tot 2006 vrijwilliger bij de Tafeltennisvereniging Amstelveen.


Mevrouw Lien van Honschoten - Pauptit

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Mevrouw Lien van Honschoten-Pauptit


Mevrouw Van Honschoten is sinds 1997 vrijwilligster bij zorgcentrum Nieuw Vredeveld en bij de Stichting Brentano. Zij is op maandagochtend vrijwilligster in het winkeltje van het zorgcentrum Klaasje Zevenster. In 1999 werd zij bevestigd als ambtsdrager bij de Dorpskerkgemeente. Vanwege het sluiten van de Dorpskerk heeft mevrouw Van Honschoten deze taak begin 2011 neergelegd.


De heer Theo Bartels

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De heer Theo Bartels


De heer Bartels is sinds 1982 actief als vrijwilliger bij de brandweerkazerne Amstelveen van de brandweer Amsterdam-Amstelland.


De heer Paul Dorsman

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De heer Paul Dorsman


De heer Dorsman is sinds 1988 actief als vrijwilliger bij de brandweerkazerne Amstelveen van de brandweer Amsterdam-Amstelland. Hij wordt gezien als de nestor van de vrijwilligers. Daarnaast is hij leider van de jeugdbrandweer Amstelveen.


De heer Arthur Stoete

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De heer Arthur Stoete


De heer Stoete is sinds 1982 actief als vrijwilliger bij de brandweerkazerne Amstelveen van de brandweer Amsterdam-Amstelland. Daarnaast is hij voorzitter van de personeelsvereniging van korps Amstelveen.


De heer Freddie Hollander

Benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De heer Freddie Hollander


Vanaf 2008 is de heer Hollander vrijwilliger bij de Stichting Collectieve Israel Actie (CIA). In de periode 1995-1997 was hij Chef de Mission van de Nederlandse delegatie 15th Maccabiah Games Israel. In de periode 2003-2005 was hij betrokken bij de organisatie van de spelen in 2005.

Van 1994 tot 1997 heeft hij de functie van voorzitter bekleed bij de Vereniging van Nederlandse Auto-leasemaatschappijen (VNA). Van 1990 tot 1995 was hij voorzitter van de Maccabin Tennis Nederland. En van 1985 tot 1990 was hij penningmeester van de Joodse Bridge Club.

In de periode 1999-2000 was hij als vrijwilliger actief voor de Lions Club Amstelveen en de Stichting SAM. Daarnaast is hij actief geweest voor de Vereniging van Eigenaren Bellegarde Amstelveen (2002-2006). In 2007 is hij initiatiefnemer van de RAS (Raf Aron Schuster)-Club.


De heer Hendrik Morel

Benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De heer Hendrik Morel


In 1980 medeoprichter en tot 2008 bestuurslid van het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (Hivos). Tevens medeoprichter en vrijwilliger van de Wereldwinkel ABAL in Amsterdam, opgericht in 1980 en in 1991 van de Wereldwinkel in Amstelveen. Daarnaast heeft hij in 1980 de stichting “Uiterton” opgericht. De heer Morel is vanaf 1995 vrijwilliger en voorlichter bij de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuigen. Sinds 2000 is hij vrijwilliger bij de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen.


De heer Hugo Bunte

Benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De heer Hugo Bunte


De heer Bunte heeft eind 2010 zijn functie bij de Stichting IVN Natuur- en milieueducatie neergelegd. Hij heeft hier 40 jaar gewerkt, waarvan 37 jaar als adjunct-directeur. In al die jaren heeft hij op indrukwekkende wijze vormgegeven aan het financieel beheer van het instituut. In 2003 heeft hij een grote rol gespeeld in de splitsing van de IVN in de vereniging IVN en de Stichting IVN.

Daarnaast is hij sinds 1985 actief als vrijwilliger bij de “Van Dijk Nijkamp Stichting”. Tenslotte was hij van 1985 tot 2010 secretaris bij de Stichting Nationaal Fonds NME.


Mevrouw Saskia van Bergen-Boon

Benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Mevrouw Saskia van Bergen - Boon


Mevrouw Van Bergen was van 1968 tot 2006 verbonden aan het Koninklijk Concertgebouworkest als celliste. Vanuit diverse bestuursfuncties was zij nauw betrokken bij de interne organisatie van het orkest. Zij was secretaris van de "Vereniging het Concertgebouworkest", de belangenvereniging van musici en staf van het Koninklijk Concertgebouworkest. Daarnaast heeft zij ontelbaar veel leerlingen de liefde voor de muziek bijgebracht.

Sinds september 1990 is mevrouw Van Bergen dirigent van het Amstelveens Symfonie Orkest (AMSO). Naast haar functie heeft zij vooral een bijdrage geleverd aan de verbetering van het orkest, waardoor een goede en sterke band tussen orkestleden en dirigent is ontstaan. Naast het feitelijk dirigeren houdt zij zich, buiten de formele taakomschrijving om, ook bezig met de samenstelling van de programma's, de keuze van solisten, het schrijven van toelichtende teksten en het daadwerkelijk werven van nieuwe orkestleden.


De heer prof. dr. ir. Sander Bais

Benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De heer prof. dr. ir. Sander Bais


Professor Bais was van 1985 tot juni 2010 als hoogleraar in de Theoretische Natuurkunde verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is vakgroepvoorzitter geweest en later gedurende zeven jaar directeur van het Instituut voor Theoretische Fysica Amsterdam (ITFA).

Daarnaast vervulde hij verschillende bestuurstaken aan zijn beroep gerelateerd. Hij schreef talrijke columns en populariserende publicaties en trad hij op in radio en TV. Daarnaast geeft hij sinds 2000 een groot aantal lezingen aan andere universiteiten, op scholen en in culturele instellingen. Hij heeft een drietal boeken geschreven over natuurwetenschappen. Door de toegankelijke en bevlogen stijl van schrijven en vanwege de vele vertalingen, bereikt hij met deze boeken een wereldwijd lezerspubliek.

Naast het succesvolle werk als wetenschappelijk onderzoeker, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en bestuurder heeft decorandus grote verdiensten als voorvechter van het maatschappelijk belang van de natuurwetenschappen. De heer Bais is lid van een aantal prominente organisaties op het grensvlak van wetenschap en maatschappij, zoals de Koninklijke Hollandse Maatschappij voor Wetenschappen te Haarlem en de K.L. Poll Stichting in Amsterdam. Zijn gave is het verwoorden van wetenschappelijke inzichten en het duiden van het belang daarvan voor de maatschappij als geheel.


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De groep gedecoreerden van 2011 op het terras van het raadhuis van Amstelveen met burgemeester Jan van Zanen


De heer G. J. Koekkoek *

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

In 1982 is de heer Koekkoek als vrijwilliger actief geworden voor de toen nog Adventkerk. Van 1982 tot 1986 was hij diaken om van 1990 tot 1994 opnieuw deze functie te bekleden. In de periode van 1994 tot en met 2004 was hij diaconaal medewerker van de Paas- en Adventkerk, met als taak de individuele hulpverlening aan bewoners in die regio van Amstelveen. Van 2005 t/m 2009 heeft hij zitting gehad in de kerkenraad van de Paaskerkgemeente.

Dit bestuurswerk voor de wijkgemeente en de bijbehorende taken in de zondagse eredienst combineerde hij met taken voor de centrale diaconie van Amstelveen-Buitenveldert.

In 2005 is hij lid geworden van het overkoepelend bestuursorgaan van de zeven wijkdiaconieën in Amstelveen-Buitenveldert, het College van Diaken en van het moderamen, het dagelijks bestuur van dit orgaan. Hij heeft een voedselproject opgezet, waarbij mensen met een zeer laag besteedbaar inkomen elke week een boodschappenmandje ontvangen via een vrijwilliger. Bij de intake en de beoordeling van de criteria heeft hij meerdere cliënten kunnen helpen bij het verbeteren van hun financiële situatie.

Daarnaast bracht de heer Koekkoek samen met zijn vrouw in de periode van 1993 tot en met 2004 maaltijden rond in het woonzorgcentrum De Luwte en heeft hij van 1950 tot en met 1963 als vrijwilliger gewerkt bij de Voetbalvereniging Rapido in Diemen.


Mevrouw C. W. Koekkoek-Ouwerkerk *

Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1986 doet mevrouw Koekkoek voor de Paaskerk de ledenadministratie van de wijk Waardhuizen. Ook heeft mevrouw vele bijeenkomst georganiseerd, waarin de bewoners uit de wijk bijeenkwamen om een Bijbels thema te bespreken.

Sinds het samengaan van de Paaskerk en de Adventkerk, in 1994, is mevrouw actief voor het kerkkoor, de cantorij. Zij zorgt voor de sociale samenhang door zieke leden een kaartje te brengen met een bloemetje en een etentje te organiseren voor de koorleden.

Ook is zij sinds 1966 lid van het Pauluskoor. Van 1993 tot 2001 was zij voorzitter van het Pauluskoor. Vanaf 2009 is zij lid van de sociale commissie van het koor en verleent zij hand- en spandiensten. In de periode 2004-2005 heeft zij zitting gehad in de commissie die als taak had een nieuwe predikant te benoemen.

Daarnaast is mevrouw actief in het voorbereiden van verschillende bijeenkomsten en organiseert zij de autodienst. Ook is mevrouw vanaf 1993 vrijwilligster bij het woonzorgcentrum De Luwte. Jarenlang heeft zij samen met haar man maaltijden rondgebracht en sinds 1995 wordt het winkeltje in De Luwte door mevrouw met veel enthousiasme bestuurd.


Mevrouw R. D. D. R. Sibarani-Ponsen**

Benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Sibarani werkt sinds 1980 als (kinder) anesthesist, kinderintensivist bij het VU Medisch Centrum (hierna VUmc) in Amsterdam. In de tijd dat mevrouw Sibarani werd opgeleid tot anesthesioloog, bestond de deelspecialisatie anesthesiologie voor kinderen in Nederland nog niet.

Binnen het VUmc heeft zij dit aandachtsgebied gemaakt tot wat het nu is. Pijnstilling voor kinderen had aanvankelijk weinig aandacht. Niet alleen binnen het VUmc heeft zij mede gestalte gegeven aan de ontwikkeling van de kinderanesthesiologie. Meerdere generaties anesthesisten en kinderartsen zijn door haar opgeleid en doordrongen van het belang van betrokkenheid bij een kwalitatief hoogstaande zorg.

Binnen de Nederlandse Anesthesiologie is mevrouw Sibarani een groot voorbeeld op het gebied van patiëntenzorg voor het acuut zieke kind. Voor haar is het vak als anesthesioloog meer dan een vak en werk.

Mevrouw heeft meerdere generaties anesthesisten en kinderartsen opgeleid.

Op het gebied van adequate pijnbestrijding heeft mevrouw Sibarani een pioniersprestatie gerealiseerd.

Zij heeft het initiatief genomen tot het tot stand komen van het werkboek “Kinderanesthesiologie” en heeft daar ook de redactie van verzorgd. Daarmee is een van de eerste gestructureerde beschrijvingen van adequate opvang van het acuut zieke kind in Nederland tot stand gekomen. In eerste instantie in het VUmc, later is deze expertise landelijk uitgebreid.

Daarnaast is mevrouw lid van verschillende nationale en internationale vakverenigingen en heeft zij vele publicaties op haar naam staan. Zij geniet mede daardoor nationale en internationale bekendheid.

*          De uitreiking van de versierselen aan de heer en mevrouw Koekkoek vindt binnenkort plaats. De heer en mevrouw Koekkoek waren door verdrietige familieomstandigheden op het laatste moment verhinderd.

**        De uitreiking van de versierselen aan mevrouw Sibarani vindt vandaag plaats in Den Haag.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS