Bijgewerkt: 30 november 2022

Lintjesregen 2010 in het raadhuis van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveeen
03-05-2010

Op donderdag 29 april 2010 werden de jaarlijkse Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt door burgemeester Jan van Zanen aan vele Amstelveense burgers. Op het raadhuis van Amstelveen verwelkomde Yvonne Matter,de gastvrouw van het feest, van de afdeling Kabinetzaken van de gemeente, alle aanwezigen.

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Yvonne Matter verwelkomt alle aanwezigen in het raadhuis


“Vandaag is voor velen een bijzondere dag, die deze mensen nooit meer zullen vergeten!”- Na haar inleidende woorden kwam Jan van Zanen, de burgemeester van Amstelveen, achter de katheder staan en zei het volgende:

“Dag Dames en Heren,

Goede morgen op deze prachtige dag voor de Koninginnedag, welkom in Amstelveen. Amstelveen is een gemeente, een stad met 80.000 inwoners aan het zuiden van het dorp Amsterdam, met 40.000 banen, topvoorzieningen, als het gaat om sport, cultuur en onderwijs, een prachtig winkelcentrum, veel groen- kom een keer terug naar dit wereldsdorp!

Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen is weer in zijn element: Lintjesregen!


Dames en Heren, er is een aantal raadsleden hier in de zaal aanwezig- zeer hartelijk welkom- en sinds gisterenavond hebben wij een nieuw college met nieuwe wethouders. Ze zitten hier en ze zien er nog heel vrolijk uit. Mevrouw, heren zet hem op!

Wij worden hier muzikaal begeleid door het theaterkoor 'Blue Moon' uit Haarlem, onder leiding van Harry Habets. Op piano speelt de jongere broer van Mrs. Hyacinth Bouquet, - Ed Bouquet.

Dames en heren, morgen is het 30 april! Dan viert haar Majesteit de Koningin haar verjaardag en het jubileum van haar 30 jarige regeringsperiode. Een bijzonder moment. De dag ervoor is het zoals dat heet, “de lintjesregen”. In heel Nederland en ook bij ons in Amstelveen gaat het vandaag om bijzondere mensen. Mensen, die zich op cultureel-, maatschappelijk gebied of voor sport bij verenigingen hebben ingezet. Inwoners, die bijzonder zijn opgevallen in hun vak, of heel lang iets achter de schermen hebben gedaan. Het zijn hun talenten, of interesses voor de gemeenschap en ze hebben hun handen uit de mouwen gestoken.

Tegenwoordig is het zo, dat een aantal mensen van u vandaag een onderscheiding krijgt, niet om wie je bent, maar om wat je doet. Het zijn mensen, waar een stad als Amstelveen niet zonder kan. De vrijwilligers zijn het cement van de samenleving!”

Na deze inleiding van de burgemeester riep hij 27 mensen naar voren en zette ze in het zonnetje. In deze reportage, waarvan Amstelveenweb hoopt, dat u hier een mooi aandenken aan heeft, feliciteert u allen van harte!


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Mw. S. A. van der Does-Kemper (Lid in de Orde van Oranje Nassau)


Mevrouw Sabina Adriana van der Does- Kemper, geboren 7 augustus 1935 te Voorburg  Benoeming LON

Mevrouw Van der Does is sinds 1995 actief lid van de Remonstrantse Gemeente te Amsterdam. Namens deze gemeente gaat zij op ziekenbezoek bij Remonstrantse Amstelveners.

Ook is zij vanaf die periode actief als vrijwilliger bij de Samenwerkende Vrijzinnige Kerken (sinds 1962 werken doopsgezinden, remonstranten en de vrijzinnige geloofsgemeenschap in Amstelveen samen)

Mevrouw Van de Does werd in 2002 voorzitter van het bestuur. Een functie die zij op motiverende wijze bekleedt. Als zij de vergaderingen voorzit opent ze altijd met een mooi gedicht of een kort verhaal.De aanwezigen verrast ze met aparte maar lekkere thee. Daarnaast legt zij namens de Samenwerkende Vrijzinnige kerken condoleance bezoeken af en leidt zij uitvaartdiensten. Ander activiteiten zijn het organiseren van de jaarlijkse ‘buitendag’ en de jaarlijkse ‘gemeenteavond’.


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Mw. G. H. Latumaerissa-Oei (Lid in de Orde van Oranje Nassau)


Mevrouw Giok Hiang Latumaerissa-Oei, geboren op 12 december 1947 te Utrecht Benoeming tot LON

Mevrouw Latumaerissa – een Utrechtse van geboorte! - is ruim dertig jaar als vrijwilliger actief in de PERKI gemeenschap Amstelveen/ Buitenveldert. De PERKI gemeenschap staat voor Persekutual Kristen Indonesia en brengt christenen met een Indonesische achtergrond bijeen, zodat zij kunnen participeren in het maatschappelijk leven (zowel in Nederland als in Indonesië).

Als bestuurslid is zij onder andere actief met het organiseren van bazaars. Daarnaast zet zij zich in voor de opvang en begeleiding van nieuw uit Indonesië aangekomen studenten en gezinnen. Zij helpt hen met het aanpassen aan alle Nederlandse gewoonten. Mevrouw Latumaerissa is een zeer sociaal bewogen vrouw die in samenwerking met de Indonesische Ambassade

- Indonesische vrouwen ondersteunt

- ouderen helpt die hun dierbare hebben verloren.

- en dansers van de Nationale Indonesische Dansgroep begeleidt die onder andere op Pasar Malams optreden. Sinds 1992 is zij penningmeester bij de sportvereniging Satrya Nusantara. Deze sportvereniging is gevestigd in Amsterdam, Praag en Indonesië en is gespecialiseerd is in zelfverdediging en beheersing. Namens de sportvereniging doet zij aan fondswerving voor leprapatiënten te Surabaya en arme weeskinderen te Jogja.


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Mw. J. Smit-van der Sande (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Mevrouw Judith Smit- van der Sande, geboren 18 maart 1962 te Amsterdam Benoeming tot LON

Mevrouw Smit is vanaf 1995 lid van de honk- en softbalvereniging ‘De Vliegende Hollanders’. Het lijkt er op dat de vereniging vernoemd is naar het spookschip de “de Vliegende Hollander “. Een sage over het schip dat in 1676 uitvoer, verdween in de storm en dat volgens de overlevering voor eeuwig in de buurt van Kaap de Goede Hoop rondvaart.

Niets is minder waar, want de vereniging maakt deel uit van de KLM personeelsvereniging. De vereniging heeft rond de 300 leden, waarvan slechts een deel werkt bij de KLM. Mevrouw Smit verzorgt de begeleiding van meerdere teams tijdens de wedstrijden. Daarnaast is zij lid van de PR-commissie en zit zij in de redactie van het clubblad Aan slag. Ook draait zij kantinediensten, helpt met het verzorgen van de voorraden, sluit de kas af en helpt met het opruimen van het clubhuis.

Mevrouw Smit heeft in 2002 het diploma “scorer” gehaald (wat is dat een scorer?) en sinds die tijd leidt zij verenigingsmensen op om als “scorer” te mogen schrijven tijdens wedstrijden. In de periode 2004-2007 was zij teambegeleidster van het Nederlands heren softbalteam. Zij heeft een grote bijdrage geleverd aan de goede organisatie tijdens trainingen en toernooien, waaronder EK’s in België en Denemarken.


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Hr. René van Verseveld (Lid in de Orde van Oranje Nassau)


De heer René Lubertus van Verseveld, geboren op 19 februari 1956 te Amsterdam Benoeming LON

De heer Van Verseveld is 21 jaar actief voor honk- en softbalvereniging De Vliegende Hollanders. Dezelfde vereniging waar Mevrouw Smit-Van der Sande actief voor is. Gedurende 10 jaar was hij coach van verschillende jeugdteams. Het bleef niet alleen bij coachen. Hij gaf intensieve begeleiding aan de jeugd en had regelmatig contact met de ouders.

De laatste 12 jaar is hij scheidsrechter. (Dat kun je ook wel zien) Een taak die hem aan het hart ligt. Hij regelt de scheidsrechters en deelt ze ook in. Daarnaast was hij in de periode 2001 tot 2007 trainer van de regionaal spelende dames-senioren teams. Vanaf 2003 traint hij het landelijk heren honkbalteam.

Vanaf het begin van deze eeuw regelt hij het secretariaat van de club. Hij maakt wedstrijdprogramma’s, coördineert het contact met de bond en houdt de website bij. Tevens onderhoudt hij contacten met de coachen en andere clubs, deelt de zaaltrainingen en de veldbezetting in. Sinds 2003 draait hij mee met de kantinediensten. Net als Mevrouw Smit-Van der Sande helpt hij met het verzorgen van de voorraden, sluit hij de kas af en ruimt het clubhuis op.


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Mw. Maria de Groot (Lid in de Orde van Oranje Nassau)


Mevrouw Maria Cornelia de Groot, geboren 4 december 1936 te Noordwijk benoeming tot LON

Mevrouw De Groot is 25 jaar actief als vrijwilligster. Van 1985 tot 1998 was zij secretaris, spreekuurhoudster en cursusleidster bij het Sociaal Steunpunt Amstelveen. Zij gaf in deze periode cursussen aan mensen die arbeidsongeschikt waren. Zij leerde haar cursisten een positief zelfbeeld te behouden of weer op te bouwen en als het mogelijk was een weg terug te vinden naar de arbeidsmarkt.

Daarnaast was zij redactrice van het kwartaalblad “Sociaal Contact”. Voor deze functie moest zij u volledig op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen rond de WAO zodat zij de lezer goed op de hoogte kon houden.

Sinds de oprichting in 2001 tot eind 2009 was zij voorzitter van de cliëntenraad van het Ziekenhuis Amstelland te Amstelveen. Zij was intensief betrokken voorbereidingen voor de oprichting van deze raad. Onder haar voorzitterschap is de cliëntenraad uitgegroeid tot een volwaardig medezeggenschapsorgaan in het ziekenhuis en een volwassen gesprekspartner van de raad van bestuur. Zij heeft vele adviezen gegeven die de kwaliteit van de patiëntenzorg in het ziekenhuis ten goede zijn gekomen. Mevrouw De Groot is een voorzitter die altijd positief, kritisch en met kennis van zaken, de gang van zaken in het ziekenhuis volgt.


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Mevrouw W. Weenk-Buis (Lid in de Orde van Oranje Nassau)


Mevrouw G. J. Weenk-Buis, geboren 16 november 1945 te Nieuwer-Amstel,  Benoeming LON

(Een echte Amstelveense!) Mevrouw Weenk is vanaf haar jeugd lid van de Amstelveense turnvereniging ODIN. Een vereniging die mei 2011 honderd jaar bestaat en op dit moment ongeveer 400 leden heeft. Haar vrijwillige activiteiten voor de vereniging zijn begonnen met het maken van lesroosters voor de verschillende gymlokalen waar de vereniging lesgeeft. In augustus 1989 trad zij toe als bestuurslid en werd zij de vaste notulist. Sinds 1990 is zij de secretaris van de vereniging.

Zij wordt gezien als de telefonische vraagbaak voor veel leden, aspirant-leden en ouders van jeugdleden. Zij is als het ware “de helpdesk” van de vereniging. Ook is zij al 24 jaar lid van de redactie van het verenigingsblad.

Daarnaast is zij mede-organisator van activiteiten zoals jeugd- speelmiddagen en de turnkampen en is zij bij afdelingswedstrijden en clubkampioenschappen. Soms valt zij in als docent van “Pilatus”. (wat is dat Mevrouw?) Pilatus is een sport die vooral bestaat uit grondoefeningen. Sleutelwoorden zijn lichaamshouding, controle, souplesse, ademhaling en bewustzijn.

Mevrouw Weenk heeft haar hele gezin ingezet bij activiteiten voor de vereniging. Eerst was haar dochter Ingrid lid en hielp zij met activiteiten, daarna moest haar uw echtgenoot er aan geloven en nu is ook haar zoon betrokken bij de vereniging. (Klopt dit, is het gehele ODIN gezin aanwezig?) Zij heeft diverse jubilea van de vereniging meegemaakt. Zij zat in de jubileumcommissie voor het 75, 80, 85 en 90-jarig jubileum.


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Mw. P. M. Muijsenberg-Jaasma (Lid in de Orde van Oranje Nassau)


Mevrouw Petronella Marijke van den Muijsenberg-Jaasma, geboren 2 juli 1932 te Amsterdam Benoeming tot LON

Mevrouw Van den Muijsenberg is al 38 jaar actief bij het Bankraskerkkoor. Zingen is haar lust en haar leven.(Ik zou zeggen: laat eens wat horen!) Zij is algemeen bestuurslid van het koor en heeft destijds samen met anderen  ‘De Stemsleuteltjes’ opgericht. Inmiddels zijn er twee kinderkoren die zingen tijdens kerkdiensten en in bejaardenhuizen.

Sinds 1997 vervult zij de functie als tweede secretaris van het bestuur van het Bankraskoor.

Daarnaast is zij vanaf 1974 als vrijwilliger actief bij de turnvereniging ODIN. Zij is jurylid bij de jeugdwedstrijden. Sinds 1993 is zij bestuurslid van de Viering Nationale Feestdagen. (Dit zijn drukke dagen voor u!) Zij is algemeen bestuurslid met als specifieke taak het organiseren van optredens in verzorgingstehuizen op Koninginnedag. Sinds 1997 is zij actief bij het woonzorgcentrum Buitenveldert.

Zij staat elke woensdagochtend in het winkeltje van het woonzorgcentrum. (Wat verkoopt u het meest? Brood en kaas?) Daarnaast verzorgt zij één keer per maand de bingo en helpt zij met allerlei andere activiteiten.   Daarnaast was zij van 1979 tot en met 2004 diaken van de Bankraskerk. Zij hielp bij activiteiten op Amstelrade en organiseerde uitstapjes en hielp mee aan activiteiten. Van 2000 tot en met 2007 was zij collectant voor de Kankerbestrijding en de Hartstichting.


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Hr. Johan van Rijt (Lid in de Orde van Oranje Nassau)


J. J. M. van Rijt, roepnaam Johan geboren 14 maart 1949 te Amsterdam Benoeming tot LON

Meneer Van Rijt is een voetballiefhebber in hart en nieren. Al – ongeveer - zesendertig jaar is hij als vrijwilliger actief binnen het voetbal. Hij is sinds 1973 actief bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond. Hij was scheidsrechter bij het zaalvoetbal en lid van de commissie opleidingen bij de KNVB. Hij geeft cursussen aan kaderleden en is lid van de commissie schoolvoetbal.

In 1975 is hij actief geworden bij RODA ’23. Tot 2002 was hij actief als scheidsrechter. In de periode 1996 tot 2005 is hij secretaris van de vereniging geweest waarvan drie jaar de voorzitter. Sinds 2005 stelt hij de wedstrijdschema's op voor elke speelronde van de vereniging.

Naast zijn voetbalactiviteiten is de heer Van Rijt actief in het bewonersplatform Bovenkerk. Vanaf 1994 is hij voorzitter en behartigt hij de belangen in Bovenkerk. Hij zet zich in voor de verbetering en het behoud van de woon- en leefomstandigheden. (En hoe, dames en heren!)


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Mw. Gery de Vries (Lid in de Orde van Oranje Nassau)


Gerarda Casperina de Vries geboren 22 juli 1937 te Aalsmeer Benoeming tot LON

Mevrouw De Vries is vanaf 1990 actief als vrijwilliger van de Protestantse Paaskerk Gemeente Amstelveen. In de jaren 90 heeft zij zich gericht op de vorming en toerusting van kerkenraadsleden en pastoraal werkers. Zij is medeoprichter van een kring waarin bijbelstudie en pastoraat samengaan. Deze kring komt nog regelmatig bij elkaar. Daarnaast organiseerde hij veel bijeenkomsten in de wijk Waardhuizen.

In het “samen-op-weg” proces van de Paaskerk en de Adventkerk heeft zij een belangrijke rol gespeeld. Van 1999-2007 heeft zij zich als kerkenraadslid ingezet voor de gemeente. Ze heeft een belangrijke rol gespeeld in het fusiebesluit van de Adventkerkgemeente en de Paaskerkgemeente.

Gedurende een periode van 4 jaar heeft zij de kerkgemeenschap vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad van Amstelveen-Buitenveldert. En als lid van het moderamen was u tevens betrokken bij de samenwerking met de Heilige Geest Parochie. Daarnaast was zij bestuursouderling van de wijk Groenelaan. In deze functie verzorgde zij het pastorale werk. Zij is nog steeds collectant en vrijwilliger in de Olmenhof en vertegenwoordiger bij de Raad van Kerken. In de periode 1999 tot 2002 was zij lid van de seniorenraad Amstelveen. En in de raadsperiode 2002 tot 2006 was zij namens het CDA lid van de gemeenteraad. (Daar kennen wij elkaar van)


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Hr. Jaap Prent (Lid in de Orde van Oranje Nassau)


De heer J. Prent, geboren 06-11-1937 te Amsterdam Benoeming LON

Meneer Prent heeft toen hij in 1991 in zijn huidige flat kwam wonen gelijk met aantal medebewoners een flatcommissie opgericht. Hij is tot 2006 lid van deze commissie geweest. In 2001 is hij secretaris/plaatsvervangend voorzitter geworden bij de Stichting Sociaal Steunpunt. Daar is hij ook spreekuurhouder.

Hij zet zich in voor het welzijn van Amstelveners, geeft informatie, advies en soms begeleiding bij vraagstukken over hun sociale zekerheid. Vanaf 2005 is hij als vertegenwoordiger betrokken bij de politieke partij Burgerbelangen Amstelveen. U bent vaak aanwezig bij vergadering van de wijkplatforms. Een andere liefde waar hij zich voor heeft ingezet zijn de zogenaamde “banpalen”.

Dit zijn historische belangrijke monumenten. Vroeger werden hier de stadsgrenzen mee aangegeven. En waren er opgericht om mensen die verbannen waren tegenhouden van personen, Mede door uw inzet zijn de in ere zijn hersteld en voorzien van bordjes met uitleg. Er staat er één langs de Amstel en één aan de Amsterdamseweg. Meneer Prent is een groot botenliefhebber en modelschepenbouwer .

Hij is mede initiatiefnemer en organisator van de expositie “Nautisch & Maritiem Beeldende Kunst en Scheepsmodellen” van de Stichting Zeil Noord. Vanaf 2005 is hij initiatiefnemer en medeorganisator van de Modelschepen tweedaagse in buurtcentrum Patrimonium.

Meneer Prent is een samenwerker, een mensen-mens die zich graag inzet voor het welzijn van anderen. (Slager van beroep. Sprak laatst één van zijn dochters. Vroeg haar: kunnen jullie hem ooit op de knop ‘uit’ zetten? Zijn energie en inzet lijkt onuitputtelijk)


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Mw. Louisa de Bie (Lid in de Orde van Oranje Nassau)


Mevrouw L. Th de Bie-Dudink, roepnaam Louisa geboren 14-01-1942 te Zaandam Benoeming tot LON

(Louisa zit niet op je nagels te bijten. Bah, wat vies, Louisa!) Mevrouw De Bie is van beroep Yogalerares en geeft les in Amstelveen. Door haar vakkundige en begripvolle aanwijzingen nemen deelnemers tot op hoge leeftijd nog deel aan haar lessen. Zij heeft haar kennis en ervaring opgeschreven en gebundeld tot een boek. Dit boek wordt door haar leerlingen met veel plezier als naslagwerk gebruikt. Sinds 1965 (!) is zij als vrijwilligster actief.

Tot 1980 was zij bestuurslid van de oudervereniging van het Schoolbestuur van de Schipperschool in Amsterdam. In 1973 was zij medeoprichter van de peuterspeelzaal aan de Kalfjeslaan. Dit was toen een uitkomst voor de werkende moeders vooral uit de wijk Randwijck in Amstelveen. In de periode 1973-1980 was zij actief voor de Augustinus parochie. Zij was lid van het Kerkbestuur en heeft en de parochie ondersteund bij ontwikkelingswerk. In de periode ‘78 –‘82 was zij lid van de Amstelveense Huisvestingscommissie.

Deze commissie adviseerde aan het college van B&W over de woonruimteverdeling. In 1995 werd zij bestuurslid van de Stichting "Eco-Trust”. Deze stichting staat voor "Zorg voor kind en natuur in India" en is een Nederlandse stichting geheel door vrijwilligers geleid. De doelstelling van Trust India is het op weg helpen van kansarme kinderen in de provincie Tamil Nadu.

Naast haar activiteiten in Nederland bezoekt zij jaarlijks met haar echtgenoot (één van de vele prominente de Bie’tjes in Amstelveen) de twee locaties van het project in India. De goede band die daardoor is ontstaan met de initiatiefnemer en projectleider ter plaatse wordt van groot  belang omschreven door het  Nederlandse bestuur van de Stichting.


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Mw. Agaath Brugman-Kooij (Lid in de Orde van Oranje Nassau)


Mevrouw Agaat Brugman-Kooij, geboren 4 augustus 1939 te Mijdrecht,

Benoeming LON

Mevrouw Brugman is begin dit jaar verhuisd naar Kootwijkerbroek (Zo, helemaal uit Kootwijkerbroek gekomen?). Zij heeft jaren in Amstelveen gewoond en heeft zich zeker 22 jaar als vrijwilliger actief ingezet.

Zij is ruim twintig jaar secretaris van de bewonerscommissie Patrimoniumlaan en omgeving geweest. Naast het secretarisschap heeft zij - meegewerkt aan de renovatie van de woningen in Patrimoniumlaan- zich ingezet voor het “hondenpoepbeleid” - een belangrijke rol gespeeld bij Het opknappen van de Wilhelminapoort en het eerste wijkgerichte milieuproject ‘Patrimonium Schoon’ opgezet. Daarnaast was zij vanaf 1996 actief in de politiek. In de periode 1996 tot 2002 was zij secretaris van de ChristenUnie. Ook is zij ruim 13 jaar als vrijwilliger actief geweest bij de Stadshartkerk. Zij heeft zich jarenlang ingezet in deze gemeente als scriba, deed evangelisatiewerk, zorgde voor meer ‘hulpbehoevende’ mensen en ondersteunde de kerkenraad. Ze nam deel aan de ‘jaarlijkse ontmoeting’ met de burgemeester. Jaarlijks komen alle geloofs- en levensbeschouwelijke genootschappen in Amstelveen bijeen. Het thema van deze bijeenkomst is "samenleven in Amstelveen".


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Hr. Jan Kolk (Lid in de Orde van Oranje Nassau)


De heer Johannes Bernardus Maria Kolk, roepnaam Jan geboren 11 december 1945 te Nieuwer-Amstel Benoeming LON

(Bent u familie van pater Helsloot en Ria en Theo Tiemessen?) Meneer Kolk is in 1967 als vrijwilliger actief geworden bij de Parochie “St. Urbanus”. Hij is bestuurslid van het Parochiebestuur en lid van de technische commissie. Deze commissie zorgt voor het onderhoud van de kerk.

Daarnaast is hij lid van de restauratiecommissie. De kerk is een rijksmonument. En monumenten hebben onderhoud en beheer nodig. Ook is hij lid van de begraafplaatscommissie van de begraafplaats van de St. Urbanuskerk. En is hij sinds 1978 secretaris van de Uitvaartvereniging St. Barbara. (Beklom al een keer de Nesser Urbanus. Wanneer kan ik eindelijk de Bovenkerker Urbanus beklimmen?)


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Mw. C. H. M. Appelboom (Lid in de Orde van Oranje Nassau)


Mevrouw Christina Helena Maria Appelboom, geboren 15 mei 1932 te Amsterdam Benoeming tot LON

(Uw voornaam is Stien. Wat een leuke naam. Ik ken maar één andere Stien. Stien Baas-Kaiser) Mevrouw Appelboom is 26 jaar actief als vrijwilligster in het verpleeghuis “Het Zonnehuis”. Twee dagen per week is zij aanwezig bij de activiteitenbegeleiding, waar zij helpt bij de handwerkgroepen, het materiaal klaarzetten en de ruimte in orde maken. En zij haalt de bewoners op.

Er zijn gemiddeld 16 bewoners die zij helpt met het werk waar zij mee bezig zijn. Voor veel bewoners is het gaan naar de activiteitenbegeleiding een belangrijk moment van de dag. Mevrouw Appelboom zoekt steeds alert en op adequate wijze naar passende vormen van handwerken. Hierdoor is het voor veel bewoners mogelijk om nog iets te kunnen maken en bezig te zijn. Naast het assisteren is zij voor velen een luisterend oor en is een gezellig gesprek van onschatbare waarde. Ook helpt u zij bij activiteiten voor bewoners zoals de bakmiddagen (Voorbeeld. Appeltaarten met harde korst?)  en puzzelmiddagen.


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Hr. H. J. Pappot (Lid in de Orde van Oranje Nassau)


De heer H.J. Pappot, geboren 26 juli 1938 te Nieuwer Amstel Benoeming tot LON

(Een bekende Amstelveense naam: Pappot. Zijn er net zoveel Pappotjes als De Bie’tjes?) De heer Pappot is 41(!) jaar als vrijwilliger actief. Sinds 1969 is hij actief bij de Augustinus kerk in Amstelveen.

- hij is de collectant tijdens de zaterdagavond en de zondagmis.

- hij is secretaris van de commissie die er voor zorgt dat er bij elke mis vrijwilligers aanwezig zijn om de collecte te regelen.

- daarnaast onderhoudt hij sinds 1974 de tuin rondom de kerk. (U bent een echte waakhond? Ja, ik zie het al)

Tegen een kleine vergoeding onderhoudt hij nog steeds een aantal tuinen bij oudere mensen. Hij heeft 40 jaar gewerkt bij een kweker in Aalsmeer. Zijn liefde voor planten en tuinen komt hier vandaan. Tevens bezorgt hij 15 jaar de parochieberichten. Hij heeft daarvan 10 jaar lang ook de distributie verzorgd.
(Deed u dat op de fiets?) Naast zijn activiteiten voor de kerk is hij samen met zijn echtgenote een enthousiast vrijwilliger bij wooncentrum Nieuw Vredeveld.

Hij is altijd bereid bent daar uw steentje bij te dragen. Ook hier helpt hij de bewoners met hun planten, “een plantenman in hart en nieren”. Daarnaast is hij gastheer horeca (wat houdt dat in?), assisteert hij bij het opzetten van evenementen, de rommel- en boekenmarkten en is hij oproepbaar voor
verschillende activiteiten. Meneer Pappot is ook vrijwilliger bij het vrijwilligerskoor Freewillies (vorig jaar waren zij hier nog in plaats van theaterkoor Blue Moon, maar ja ze zijn nu te duur … grapje). Het is een enthousiast koor wat vele muzikale optredens heeft verzorgd in het wooncentrum maar ook daarbuiten.


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Hr. G. D. Latumaerissa (Lid in de Orde van Oranje Nassau)


De heer Godlief Dominggus Latumaerissa, geboren op 7 december 1935 te Ambon in Nederlands Indië (benoeming tot LON)

Meneer Latumaerissa is 48 jaar actief voor Perki gemeenschap. In de periode 1962-1967 is hij namens de Indonesische kerkgemeenschap van Indonesië naar Praag uitgezonden om een Indonesische dansgroep te begeleiden op tournee door Oost-Europa.

Het doel van dit tournee was fondsenwerving voor de slachtoffers van een vulkaanuitbarsting op het eiland Bali. Het jaar daarna legde hij als PERKI-lid contacten tussen theologische studenten in Praag en theologische hoogleraren elders in Europa. In die periode was Praag nog een communistisch land en hadden de Indonesische christelijke studenten behoeften om hun christelijke geloof te kunnen beoefenen.

In Praag is toen PERKI Europa ontstaan. Sinds 2007 is hij vice-voorzitter van Perki-Nederland. In deze hoedanigheid gaat hij 1x per vier jaar naar het congres van PERKI Europa. Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting Steun PERKI.

Ook is hij sinds 1977 actief als vrijwilliger voor de sportvereniging die gespecialiseerd is in zelfverdediging en beheersing “Satrya Nusantara”. Deze vereniging heeft vestigingen in Amsterdam, Praag en Indonesië.

Sinds 2003 is hij bestuurslid van de Indonesische Christelijke gemeenschap. Samen met de Indonesische Ambassade bent u actief in de Samenwerkende vereniging voor Indonesische Christenen in Nederland. Dit is een overkoepelend orgaan van alle Indonesische Christelijke kerkgemeenschappen in Nederland. (Leuk hè, samen met uw echtgenote een Koninklijke Onderscheiding!)


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Mw. Jannie Philips-Blom (Lid in de Orde van Oranje Nassau)


Mevrouw J. A. Philips-Blom, roepnaam Janny geboren 28 september 1927 te Amsterdam (83 jaar) Benoeming LON

Mevrouw Philips is 48 (1) jaar als vrijwilligster actief. Meer dan de helft van haar leven. In 1962 is zij begonnen bij de roei- en zeilvereniging Poseidon, waar zij drie jaar het secretariaat heeft gevoerd. In 2007 bestond deze vereniging 100 jaar en is zij van grote waarde geweest voor het samenstellen van het jubileumboek. Vooral vanwege haar ijzersterke geheugen. (Klopt dat Mevrouw?)

In de periode 1967 – 1984 was zij actief bij de Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen en de Federatieve Vrouwenraad Amstelveen. Naast het secretariaatswerk onderhield zij contacten en was zij nauw betrokken bij de organisatie van de manifestatie “veiligheid in en om de woning” in het Raadhuis. Zij is 32 jaar actief voor het Ziekenhuis Amstelland. Sinds 1978 is zij secretaris van de Stichting Algemeen Ziekenhuis Amstelveen. Zij wordt omschreven als een zeer betrokken bestuurslid.

Daarnaast is zij als administratief vrijwilliger actief bij de Joodse Gemeente Amsterdam. Zij ondersteunt het hoofd pastoraal sociaal werk tweemaal per week. En helpt bij de organisatie van het ouderenwerk. Sinds 2001 is zij lid van het bestuur van de Algemene Bond voor Ouderen en bekleedt zij de functie van tweede secretaris. Zij maakt de notulen van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering. En houdt in de gaten of de afspraken tijdens de vergaderingen ook "in daden worden omgezet".

Zij is lid van de commissie “lief en leed”. Mevrouw Philips bereikt dit jaar de respectabele leeftijd van 83 jaar (nou ja, u bent bijna 83 dan). en is nog steeds heel veel uren in de week als vrijwilliger actief. U verdient daarvoor veel respect.


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Hr. Paul Stolwijk (Lid in de Orde van Oranje Nassau)


De heer Paulus Leonardus James Stolwijk, roepnaam Paul geboren 16 januari 1948 te Amsterdam Benoeming tot LON

Meneer Stolwijk is sinds 1999 actief als vrijwilliger bij het wijkplatform Keizer Karelpark. (daarvoor had hij een drukkerij! Mist u het niet?) Tot 2002 was hij bestuurslid en sinds 2002 is hij de voorzitter. De onderwerpen verkeer, wonen en bouwen heeft hij in zijn portefeuille.

Als voorzitter voert hij de lopende zaken van het wijkplatform uit, bewaakt hij de voortgang van activiteiten en bereidt hij de vergadering van het platformvergadering voor. Met zijn grote dossierkennis en zijn nuchtere kijk op de zaken behartigt hij de belangen van de wijkbewoners. Een ‘bruggenbouwer’ die gericht naar compromissen zoekt. Sinds 2002 is hij lid van de beheercommissie van de Vereniging Paardrijden Gehandicapten. De manege die in Amsterdam is gevestigd, wordt bijna volledig gerund door ongeveer 150 vrijwilligers.

Vrijwilligers die zorgen voor de begeleiding van de gehandicapten ruiters, de lessen verzorgen, de kantine runnen en de paarden verzorgen. Als lid van de beheercommissie is hij medeverantwoordelijk voor de onderhoudswerkzaamheden. In 2003 is hij  vice-voorzitter van de vereniging “De Schakel” geworden.

Deze vereniging bevordert en verbetert de vrijetijdsbesteding van mensen met een verstandelijke beperking. En organiseert hij allerlei activiteiten op het gebied van sport, cultuur, vakantie en creativiteit. Daarnaast beheert hij vanaf 2005 het clubgebouw. En houdt hij zich de afgelopen twee jaar bezig met de kwaliteitsverbetering van het taxivervoer van de leden van “De Schakel”. (Wat geweldig dat u zo nadrukkelijk uw echtgenote en dochter bij uw Koninklijke Onderscheiding betrekt!)


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Hr. Cor Roof (Lid in de Orde van Oranje Nassau)


De heer Cornelis Wilhelmus Roof (Cor) Geboren 14 juli 1954 te Nieuwer Amstel Benoeming tot LON

(Alweer een echte Amstelvener!) Meneer Roof is sinds 1976 werkzaam bij de Stichting Sanquin. Deze stichting is de enige organisatie in Nederland die zorgdraagt voor onze behoefte aan bloed en bloedproducten. Bij zijn werkgever is hij nog steeds actief in verschillende nevenfuncties. Hij was vrijwilliger bij de inmiddels opgeheven bedrijfsbrandweer. Hij is actief bij de personeelsvereniging en actief bij het organiseren van evenementen zoals sportdagen en het sinterklaasfeest.

Naast zijn werk is hij al 27 jaar als vrijwilliger actief. Hij  zet zich al jaren in voor de bewoners in ”het Oude Dorp”. Hij was secretaris van de vereniging waarin de belangen behartigd worden van de bewoners. Inmiddels een “slapende vereniging”. (En morgen dan? Dan is iedereen toch bere-actief in het Oude Dorp!)

Maar nog steeds maakt hij zich samen met een aantal andere bewoners sterk voor het buurtgevoel. Hij is mede-organisator van verschillende evenementen en altijd bereid om buurtbewoners die hulp nodig hebben te helpen. Hij is een actief lid van het wijkplatform “het Oude Dorp”. Hij is met recht een goede buur. Daarnaast is hij sinds 1996 voorzitter van de Fietsersbond regio Amstelveen. Als vertegenwoordiger van de bond is hij binnen de gemeente Amstelveen de contactpersoon en maakt zich al jarenlang sterk voor goede en veilige fietsvoorzieningen binnen de gemeente.

Meneer Roof laat zich niet gauw uit het veld slaan bij tegenslagen. Hij wordt omschreven als een vriendelijk persoon die meedenkt en altijd klaar staat om binnen de gemeente Amstelveen coöperatief zijn belang voor de fietser onder de aandacht te brengen. (Daar zal meneer Zegwaard uit de Dorpsstraat ook erg blij meezijn!)

Tevens is hij al jaren actief voor het Rode Kruis Amstelveen. Hij zat in de zogenaamde bouwcommissie ter voorbereiding van de verbouwing van het pand van het Rode Kruis, is als EHBO'er actief en gaat  jaarlijks mee als begeleider tijdens een zorgweek voor meervoudige gehandicapten.


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Mw. Hetty Sluiter-Szper (Lid in de Orde van Oranje Nassau)


Mevrouw H. Sluiter-Szper, roepnaam Hetty geboren 07-07-1926 te Amsterdam (83 jaar) benoeming tot LON

Mevrouw Sluiter is een voorbeeld van langer doorwerken na je 65ste. Toen zij op 60 jarige leeftijd gebruik maakte van de VUT-regeling heeft zij nog 11 jaar doorgewerkt. Vanaf die tijd tot aan haar definitieve pensionering op haar 71ste heeft zij in verschillende bestuursfuncties in de gezondheidzorg gewerkt.

Zelfs daarna heeft zij nog verschillende functies bekleed. Zij was onder meer lid van de seniorenraad in Amstelveen en verrichtte vrijwilligerswerk voor diverse hulpdiensten zoals de Stichting Amstelring en de Algemene Hulpdienst.

In 1989 werd zij secretaris van de bewonersvereniging in de flat waar zij woont. Nog steeds is zij dagelijks bezig het met het wel en wee van de bewoners. Sinds 1999 is zij gastspreker bij het herinneringscentrum “Kamp Westerbork” en het “Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO-II-heden”. Zij vertelt vooral aan jongeren haar oorlogsverhaal en draagt de boodschap uit dat het belangrijk is om in een samenleving te wonen waarin een vredige en respectvolle wijze van omgaan tussen mensen centraal staat. (Geweldig zou ik zeggen!)

In 2005 heeft zij op uitnodiging van de Anne Frank Stichting tijdens het “Coming to Justice Seminar” gesproken. En sindsdien geeft zij regelmatig lezingen aan groepen jongeren en studenten, waaronder studenten uit Duitsland en Amerika. Mevrouw Sluiter wordt omschreven als een vriendelijke, intelligente, efficiënte, kordate, integere en deskundige vrouw die zich onvermoeibaar inzet voor rechtvaardigheid en die nooit de moed verliest. (Wat heerlijk lijkt me dat, Mevrouw) Hard (met een d) als het om de zaak gaat, maar met een hart (met een t) voor de mensen. Dat kenmerkt Mevrouw Sluiter.


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Mevrouw M. A. W. van der Heul (Lid in de Orde van Oranje Nassau)


Mevrouw M.A.W. van der Heul (Rita) geboren 08-05-1951 te Curaçao Benoeming LON

Mevrouw Van der Heul is één van de oprichters van de in 1994 opgerichte Vereniging Antilliaans Netwerk. (Wat een eer dat het PvdA Tweede Kamerlid John Leerdam hier vandaag voor u aanwezig is … Dag John!) In de periode 2002 tot 2007 was zij voorzitter van het netwerk.

Onder haar voorzitterschap heeft het netwerk zich ontwikkeld tot een florerende vereniging. Het netwerk organiseert bijeenkomsten met als speerpunt het bespreken van Antilliaanse vraagstukken en het uitwisselen van informatie over de Antilliaanse samenleving in Nederland en de Nederlandse Antillen. Tijdens
haar voorzitterschap heeft een aantal belangrijke bijeenkomsten plaatsgevonden.

Een paneldiscussie over bestuurlijke en financiële verhoudingen binnen de Antillen en de toekomst van het land. Een inhoudelijk debat over achtergrond en aanpak van de milieuvervuiling van de Isla raffinaderij en de toekomst daarvan op Curaçao.

Een discussie over het belang van een goede en stabiele luchtverbinding die nodig is voor de economie van de Nederlandse Antillen. Een discussie over de positie van de hoogopgeleide Antilliaanse en Arubaanse vrouw op de arbeidsmarkt.

Een belangrijk resultaat van het netwerk is dat er een leerstoel “Jeugd en Educatie” op de Universiteit van de Nederlandse Antillen is ingesteld. In 2007 is zij lid van de Raad van Advies geworden.

In deze functie coacht zij de voorzitter, presenteert ze het netwerk, doet de PR, en adviseert zij het bestuur. Mevrouw Van der Heul wordt omschreven als een bijzondere persoonlijkheid, met veel kennis van de Nederlandse Antillen.


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Hr. Joost Boogerd (Lid in de Orde van Oranje Nassau)


De heer J. Boogerd, geboren 15 juli 1964 te Amstelveen (Joost) Benoeming LON

(Dag Joost! Alles goed?) Meneer Boogerd is in 1989 als vrijwilliger bij de brandweer in de kazerne Amstelveen actief geworden. Hij wordt omschreven als een vrolijke stabiele positieve collega waar je altijd op kan rekenen. Zijn positieve inbreng motiveert anderen!

Naast het actieve werk voor de brandweer organiseert hij jaarlijks een outdoor-weekend voor alle vrijwilligers. Ook is actief bij de scouting “Keizer Karel Groep”. Scouting Nederland heeft dit jaar een jubileum. Zij bestaan 100 jaar. Ter gelegenheid hiervan heeft de scoutinggroep recent aan de gemeenteraad een taart aangeboden. Meneer Boogerd is sinds 1971 lid en bekleedt sinds die tijd verschillende functies. In 1992 is hij leiding gaan geven aan groepen.

Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen en is hij voorzitter/coördinator van de Plus Scouts (Toemaar. Plus scout. Wat is dat?) en doet hij de communicatie voor het bestuur. Naast interne functies is hij ook regelmatig de afgevaardigde voor landelijke activiteiten. Hij is lid geweest van de Jamboree fire brigade en van de Nationale Jamboree eenheid brandweer. Ook was hij vice-voorzitter en plaatselijke coördinator van de Nationale Jamboree.


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Hr. Nanne Iedema (Lid in de Orde van Oranje Nassau)


De heer Nanne Iedema geboren 27 december 1935 te Amsterdam Benoeming tot LON

Refrein van:”Daar in dat kleine café aan de haven van Vader Abraham”

Daar in dat kleine café aan de haven

Daar zijn de mensen gelijk en tevree

Daar in dat kleine café aan de haven

Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee

Deze tekst is van toepassing op de stichting waar meneer Iedema inmiddels 15 jaar als secretaris van het bestuur als vrijwilliger actief voor is. “De Stichting Zeemanswelvaren Amsterdam”

Deze stichting exploiteert het “Seamen's Centre van de Amsterdamse haven”. Op deze plek kunnen buitenlandse zeelieden tijdens hun verblijf in de Amsterdamse haven de avonden doorbrengen. Alleen of samen met hun maten kan daar wat gedronken worden,

een biljartje gelegd worden, of via de aanwezige internet- en telefoonverbindingen tegen zeer voordelige tarieven contact leggen met het thuisfront. Meneer Iedema is naast zijn bestuursfunctie verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van de zes personeelsleden die in vaste dienst zijn.

En houdt hij zich bezig met de benodigde vergunningen die nodig zijn om het Seamen's Centre goed te laten draaien. Naast de veilige haven die het centrum biedt, helpt de stichting ook zeelieden die hulp nodig hebben op verschillende terreinen. Dit geldt vooral voor zeelieden van schepen die “aan de ketting” zijn gelegd. Hulp waar veel zeelieden zeer blij mee zijn.


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Hr. Willem van der Sluis (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)


De heer Willem Emmanuel van der Sluis, geboren 13 augustus 1931 te Oss benoeming tot RON

Meneer Van der Sluis was tot aan zijn pensionering in 1994 algemeen chirurg met als specialiteit heelkunde verbonden aan het St. Josef Ziekenhuis te Heemskerk en Rode Kruis ziekenhuis te Beverwijk. Sinds zijn pensionering is hij verbonden aan de Nederlandse Obesitas Kliniek. Deze kliniek is in 1993 opgericht en heeft als specialisme mensen met overgewicht te behandelen en te begeleiden bij het afvallen. (Interessant! Nu begrijp ik waarom voormalig PvdA Kamerlid en gemeenteraadslid Harry van den Bergh u bij mij heeft voorgedragen!)

In de periode 1993-2003 was hij lid van de Medische Onderzoeks Groep (MOG) van Amnesty International. Deze groep doet medisch onderzoek bij asielzoekers, met als doel te kijken of en zo ja, in hoeverre, de medische bevindingen passen bij het relaas over marteling en/of mishandeling. In 1996 was hij actief voor het zogenaamde “MOG-littekenproject”. Resultaat van dit project was de cd-rom “Scars of Torture", waarop met foto's en professionele beschrijvingen van martel-littekens staan. En wat door MOG-artsen als educatie- en naslagmateriaal gebruikt wordt.

Naast functies gerelateerd aan zijn beroep is hij ook bestuurlijk actief. Zo is hij in 1985 actief geworden voor de Joodse Gemeenschap in Haarlem, waar hij diverse bestuursfuncties heeft vervuld. Hij heeft zich ingezet voor onder andere de dialoog en actieve samenwerking tussen Joden en Christenen in Nederland. In 1971 is hij actief lid van de Partij van de Arbeid geworden. Zo was hij:

-           vice-voorzitter van de Werkgroep Buitenland Noord Holland

-           lid van de Buitenland commissie van de Tweede Kamerfractie

-           lid van de Defensiecommissie van de Tweede Kamerfractie

en is hij nog steeds is hij lid van de Advies Commissie Europees Parlement van de Tweede Kamerfractie (Uw in Amstelveen woonachtige schoonouders waren recent 70 jaar getrouwd. Wat goed dat ze er vandaag bij kunnen zijn. Van harte gefeliciteerd!


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Hr. Ger Tabeling (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)


De heer G.J. Tabeling, roepnaam Ger geboren 01-12-1957 te Den Helder benoeming tot RON

Meneer Tabeling werkt bij de Politie Amsterdam-Amstelland. Naast zijn werk is hij actief voor de Academie Politie Amsterdam-Amstelland. Maar niet alleen voor de politieacademie, ook binnen heel politie Nederland begeleidt hij sportteams.

Dit doet hij geheel belangeloos en altijd in zijn eigen tijd. De wijze waarop hij dit doet maakt dat hij een autoriteit is geworden, die niet meer weg te denken is binnen sportminnend politie Nederland.

De korpsleiding omschrijft hem als een gepassioneerd man daar waar het gaat om de sport. Sinds 1989 is hij actief bij de Nederlandse Badminton Bond. Hij is begonnen als voorzitter van de Districtscommissie trainingen van het district Noord-Holland-Zuid. Van 1993 tot 2000 was hij manager van het Topsport Steunpunt Amsterdam. En sinds 2003 is hij manager van de Nationale Jeugdselecties.

De heer Tabeling is al jaren de organisator van de regionale jeugd kampioenschappen in de regio Noord-Holland. Hij is al verschillende keren toernooileider geweest van de nationale jeugd kampioenschappen en internationale jeugdtoernooien. Daarnaast regelt hij het gehele competitieprogramma voor de regio,een competitie waar ruim 500 teams aan deelnemen.

In 1987 is hij actief geworden bij Badmintonvereniging “Martinus”. Hij is de penningmeester en wordt omschreven als de “absolute motor van de club”. Bij hem staat het clubbelang altijd voorop, niets is teveel om te regelen of te organiseren.

Zijn tomeloze energie dwingt respect af bij velen. Hij wordt omschreven als een sociaal bewogen mens. Jong of oud, hij kan met iedereen overweg. “Een waar boegbeeld” voor de sport in het algemeen, de Nederlandse Badmintonbond èn Martinus in het bijzonder. (En geheel terzijde: niet alleen deze burgemeester is trots op u. Ook uw Korpsbeheerder!)


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Mw. W. Jones-van Vugt (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)


Mevrouw W. Jones - van Vugt, geboren 28 februari 1933 te Oosterhout benoeming tot RON

Mevrouw Jones is sinds 1967 lid van Business and Professional Women. Deze internationale organisatie houdt zich in Zambia voornamelijk bezig met fundraising voor projecten voor verbetering in de positie van meisjes en vrouwen op elk niveau.

In 1972 moest zij u voor haar toen 18 jarige dochter Diane in Zambia een tehuis zoeken. Uiteindelijk is zij terechtgekomen bij  “Cheshire Homes” in de omgeving van Durban (Zuid Afrika). “Cheshire Homes” is een internationale organisatie die in Engeland door Lord Leonard Cheshire, een World War II RAF piloot werd opgericht. Hij opende zijn deuren voor gehandicapte veteranen. Sinds 1948 zijn er honderden Cheshire Homes ter wereld opgericht, die elk onafhankelijk van elkaar, mensen helpen met verschillende soorten handicaps.

In 1975 heeft zij het "Steering Committee Cheshire Homes". opgericht waarvan zij voorzitter was. En is op haar voorstel studie gedaan naar de mogelijkheid om in Ndola, Zambia een Cheshire home voor de verzorging van gehandicapte Zambiaanse meisjes op te richten.

Op advies van de Zambiaanse regering is het een tehuis geworden voor lichamelijk gehandicapte meisjes. In 1983 opende, de vrouw van de President van Zambia, Mevrouw Mugabe dit tehuis! Recentelijk heeft zij een boek geschreven over het ontstaan van dit huis. (Hier heb ik het. Met plezier in gelezen!)

In de periode van haar lidmaatschap van Business and Professional Women heeft zij verschillende activiteiten verricht en bestuurlijke functies vervuld. Teveel om op te noemen. Na lang in het buitenland te hebben gewoond is zij weer naar Nederland teruggekomen en is zij in Amstelveen komen wonen. Sinds die tijd zet zij zich in als vrijwilliger voor verschillende organisaties.

Van 1996 tot 2000 was zij lid van het bestuur van de Sociaal Pedagogische Dienst (SPD) Amstel en de Meerlanden. Zij is nog steeds lid van de Cliëntenraad van deze dienst. Sinds 2002 is zij lid van de ANBO. (Doet u de groeten aan uw dochter Diane?)


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Hr. Hans Schippers (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)


De heer Hans Leo Schippers, geboren 25-09-1925 benoeming tot RON

De heer Schippers is een internationaal expert en keurmeester van landbouwhuisdieren. Schrijver van vele boeken over hobbydieren. Hij vindt het heel belangrijk dat mensen weten waar ze aan beginnen als zij een hobbydier willen aanschaffen en dat zij de dieren een goed leven kunnen geven.

Vele dieren zijn de revue gepasseerd in zijn boeken: Kippen, Dwerggeiten, Kippen in Nederland, Cavia's, Konijnen, Hobbydieren houden, Geiten en Schapen. Zijn uitgever “Uitgever Rondbond” geeft aan dat hij regelmatig artikelen in tijdschriften in binnen en buitenland publiceert.

En dat hij op verzoek van de “Food and Agriculture Organization”, een onderdeel van de Verenigde Naties,veen bijdrage heeft geleverd aan de “World Farm Animal Encyclopedia”. Daarnaast is hij zeer actief voor het blad “Landleven”. De redactie werkt al vele jaren met plezier met hem u samen. Tijdens kippen-, geiten- of schapenworkshops die het blad samen met hem organiseert, kunnen de lezers van het blad “Landleven” een paar keer per jaar genieten van zijn enthousiasme en liefde voor dieren. De workshops worden druk bezocht.

Zijn uitgebreide expertise staat centraal, Via de brievenrubriek beantwoordt de heer Schippers vragen van lezers. In 2009 zijn voor het eerst de "Landleven Dagen" georganiseerd. Een groot evenement met 10.000 bezoekers. De heer Schippers was daar aanwezig, beantwoordde honderden vragen en signeerde bescheiden vele van zijn boeken.

Voor het publiek had hij geregeld dat er een broedmachine aanwezig was. Hij had het zo goed voorbereid dat de bevruchtte kippeneitjes uitkwamen. De piepkleine kuikentjes mochten voorzichtig geaaid worden. Een groot succes bij zowel de kleine als de grote bezoekers van de “Landleven
Dagen”. Daarnaast is hij zeer actief als keurmeester en ringleader (Hans, wat is dat eigenlijk?) van kippen, geiten en schapen. 

Ik beschouw Hans Schippers als “de ambassadeur voor de hobbydieren in Nederland”. Het welzijn van hobbydieren en de zorg daarvan heeft hij zeer hoog in het vaandel staan. Heel veel hobbydierenhouders weten door hem hoe ze hun dieren het best kunnen behandelen en zo een zo goed mogelijk leven kunnen geven.


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De foyer is helemaal vol met familie en genodigden


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De lintjes liggen nog op een schaal


Lintjes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Alle gedecoreerden op het terras
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.