Bijgewerkt: 2 maart 2024

Lik-op-stuk beleid van het OM rond jaarwisseling 2017-2018

Nieuws -> Politie

Bron: Openbaar Ministerie
23-12-2017

Ook dit jaar zullen veel mensen de jaarwisseling feestelijk vieren. Feestverstoorders zullen zoals gebruikelijk stevig worden aangepakt.

Passende afdoening. Zaken kunnen door het Openbaar Ministerie (OM) afgedaan worden met een boete of een taakstraf, maar het OM kan ook besluiten zaken voor de rechter te brengen. Dat is altijd afhankelijk van de feiten en omstandigheden van de zaak. Indien mogelijk en wenselijk, kan een zaak al binnen drie dagen op zitting worden behandeld. Alleen jaarwisseling gerelateerde zaken zullen worden aangebracht op de supersnelrechtzitting. Het toepassen van supersnelrecht mag geen afbreuk doen aan de zorgvuldigheid van het strafproces. Logistiek en dossiervorming dienen op orde te zijn om aanhoudingen ter zitting te voorkomen en zittingsruimte goed te benutten.

Om supersnelrecht te kunnen toepassen dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. Zo moet het gaan om bewijstechnisch eenvoudige zaken, de verdachte moet in verzekering of in voorlopige hechtenis zijn genomen en OM, rechter en advocatuur moeten tijdig voor de zitting de beschikking hebben over een compleet strafdossier. Indien de zaak niet zo snel klaar is voor behandeling en aanvullend onderzoek nodig is, kan het zijn dat de verdachte zich op een later moment tegenover de rechter moet verantwoorden. Bij de afdoening met bijvoorbeeld een taakstraf wordt goed gekeken wat een passende en effectieve interventie is. Dat kan een lik-op-stuk Halt-afdoening zijn, of een snelle start van een taakstraf, of juist een taakstraf die de dader confronteert met de gevolgen van zijn gedrag. Voorbeeld van een slimme en effectieve interventie is ook het opleggen van een gebiedsverbod, huisarrest en/of meldingsplicht voor de volgende jaarwisseling.Schadevergoeding. Ook kijkt het OM goed naar de belangen van het slachtoffer. Waar mogelijk zal de schade direct op de dader worden verhaald. Indien de grootte van de schade nog niet bekend is, krijgt de benadeelde (bijvoorbeeld de gemeente) de gegevens van de strafzaak om een civiele procedure te starten. Dit kan bijvoorbeeld snel en eenvoudig via de kantonrechter.

Hogere strafmaat bij evenement en geweld tegen gezagsdragers. Het OM beschouwt Oud & Nieuw als een evenement. Dit houdt in, dat bij de beoordeling van jaarwisseling gerelateerde strafzaken een verzwaringsfactor van 75 % geldt. Of dit uiteindelijk zal leiden tot een 75 % hogere straf is afhankelijk van de overige omstandigheden van het delict en de verdachte. De officier van justitie houdt bij de beoordeling van een strafzaak hier altijd rekening mee.

Mensen met een publieke taak (bijvoorbeeld politie, ambulancepersoneel, brandweer) zorgen voor de veiligheid van een ieder tijdens Oud & Nieuw en moeten ongehinderd hun werk kunnen doen. Indien er sprake is van agressie, of geweld tegen hen geldt bij de beoordeling van de strafzaak het reguliere beleid: een verzwaringsfactor van 200 %. Deze verzwaring staat dus los van Oud & Nieuw. Wel zal de officier van justitie bij de beoordeling van de strafzaak ook hiér de verzwaringsfactor van 75 % meenemen omdat het OM Oud & Nieuw als een evenement beschouwt. Wat de uiteindelijke straf wordt, is wederom afhankelijk van de overige omstandigheden van het delict en de verdachte.

Personen die verdacht worden van agressie tegen mensen met een publieke taak kunnen om die reden voor de rechter worden gebracht. Er kan huisarrest voor de volgende jaarwisseling opgelegd worden. Opgelegde gevangenisstraffen zullen zoveel mogelijk aansluitend op de (super)snelrechtzitting worden uitgezeten.

Vuurwerk. Het OM zal eveneens forse straffen eisen tegen iedereen die illegaal (zwaar) vuurwerk importeert, verhandelt, maakt en afsteekt. Dit brengt grote schade toe en zorgt voor veel onveiligheid en overlast. De straffen voor het hebben, maken of afsteken van vuurwerkbommen zijn opgenomen in de Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten (2016R011).  Overtreders komen er niet vanaf met een lichte straf, maar kunnen zelfs een gevangenisstraf krijgen.

Hoger beroep. Tegen elk rechterlijk vonnis staat hoger beroep open. Indien hoger beroep wordt ingesteld door veroordeelden of het OM, zal het Ressortsparket en de gerechtshoven deze zaken met voorrang behandelen. En net als in ‘gewone’ strafzaken kunnen rechters tot een ander oordeel komen. Dat is geen aanleiding voor het OM om het beleid ten aanzien van supersnelrecht rond Oud & Nieuw te wijzigen. Bekijk ook: Campagne 4vuurwerkveilig. Hoe feestelijk en mooi vuurwerk ook is, het blijft onvoorspelbaar. Binnen dit thema vind je informatie, tips en vuurwerkregels om de jaarwisseling feestelijk én veilig te vieren. Denk jij alles te weten over vuurwerk? Test dan vooral ook even je kennis met de 4vuurwerkveilig quiz!

Foto Amstelveen
(Bron VeiligheidNL - 2017)

'4 Vuurwerk Veilig' is het vuurwerklespakket voor basisscholen. Het lespakket maakt leerlingen van groep 7 en 8 op een leuke manier bewust van de gevaren van vuurwerk en hoe zij veilig met vuurwerk om kunnen gaanIemand lik op stuk geven?

Volgens het Genootschap Onze Taal iemand lik op stuk geven betekent 'iemand meteen van repliek dienen', 'een onmiddellijke en afdoende reactie geven'. De herkomst van deze uitdrukking is niet helemaal zeker. In het Etymologisch woordenboek van Van Dale staat, dat lik op stuk na 1950 is ontstaan, en vermoedelijk een verkorting is van een lik uit de pan krijgen, dat weer een variant is van een veeg uit de pan krijgen ('zijn deel krijgen, een schimpscheut ontvangen'). Stuk in lik op stuk zou de oorspronkelijke betekenis 'zaak, punt, daad' hebben. Lik op stuk betekende dus waarschijnlijk letterlijk 'onmiddellijke, rake reactie op een bepaalde daad'.

Wat voor deze verklaring pleit is, dat lik in de betekenis 'onmiddellijke (re)actie' in het Woordenboek der Nederlandsche Taal ook voorkomt in de verbindingen met lik en op een lik ('in een ommezien, onmiddellijk'). Het Junior Spreekwoordenboek van Van Dale oppert nog, dat lik in lik op stuk 'gevangenis' zou betekenen, en stuk 'boevenstuk'. De andere naslagwerken noemen deze herkomst echter helemaal niet. Lik in de betekenis 'gevangenis' gaat via het Rotwelsche Leck overigens terug op het Duitse Loch ('gat, krocht').Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.