Bijgewerkt: 21 juli 2024

Lichte stijging van het aantal tbc-gevallen in 2015 in Nederland

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
08-12-2016

Na jarenlange daling is in 2015 het aantal tuberculosepatiënten in Nederland met 6 procent toegenomen. Er zijn vorig jaar 867 tbc-patiënten gemeld. Dat zijn 53 patiënten meer dan in 2014. De voornaamste oorzaak is de toegenomen instroom van asielzoekers uit landen, waar tuberculose veel voorkomt. Daarnaast zijn er iets meer autochtone Nederlanders met tbc. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Tuberculose kan besmettelijk zijn als het in de longen zit, maar dat hoeft niet. De meest besmettelijke vorm (open tuberculose) kwam in 2015 voor bij een kwart van de patiënten in Nederland. Bijna driekwart (72 procent) van het totale aantal tbc-patiënten is geboren in gebieden, waar tuberculose veel voorkomt, zoals delen van Afrika en Azië. In 2015 kwam de grootste groep patiënten uit Eritrea en Ethiopië.

Resultaat behandeling. Voor de behandeling moeten patiënten een langere periode (vaak zes maanden, of meer) verschillende medicijnen tegelijkertijd innemen. Van de tbc-patiënten uit 2014 zonder resistentie tegen de medicijnen, voltooide 88 procent de behandeling met succes. Dat is iets minder dan in 2013, toen was het namelijk 91 procent. De behandelresultaten van 2015 zijn nog niet bekend.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2016)

Heinrich Hermann Robert Koch (1843 - 1910) was een Duits medicus en ontdekker van de tuberculose-bacterie


Tuberculose en hiv. Een infectie met hiv verhoogt het risico op tuberculose. Tuberculose is vaak het eerste teken van een hiv-infectie. Het is daarom belangrijk om een hiv-infectie zo vroeg mogelijk vast te stellen en te behandelen. In 2015 was van 36 tbc-patiënten bekend, dat ze tevens een hiv-infectie hadden. Van een groot deel van de tbc-patiënten is echter onbekend of zij met hiv besmet zijn. Het percentage tbc-patiënten, dat getest werd op hiv steeg van 28 in 2008 naar 60 in 2015, maar is nog steeds veel lager dan de 100 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert.

Tuberculose in Nederland 1901-2015. Eén keer in de 5 jaar wordt het voorkomen van nieuwe tuberculosebesmettingen in Nederland in kaart gebracht op de zogenoemde curvekaart. Deze curvekaart laat zien, dat de incidentie van tuberculose in Nederland sinds de jaren 1950 is gedaald van meer dan 1000 per miljoen inwoners naar 50 per miljoen. De sterfte aan tuberculose wordt al sinds het begin van de vorige eeuw geregistreerd en is enorm afgenomen: van circa 2000 sterfgevallen per miljoen inwoners in 1901 naar circa 1 sterfgeval per miljoen inwoners anno in 2015.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.