Bijgewerkt: 20 juli 2024

Lege kantoren in Amsterdam worden studentenwoningen

Nieuws -> Amsterdam

Bron: Gemeente Amsterdam
14-06-2012

Lege kantoren in Amsterdam worden steeds vaker omgebouwd tot studentenwoningen, of broedplaatsen. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage, waarvan het college van B en W van Amsterdam heeft kennisgenomen. Maar liefst 1,3 miljoen vierkante meter kantoorruimte in Amsterdam staat leeg. Dat werkt verloedering in de hand en is slecht voor het investerings- en vestigingsklimaat. Transformatie is een oplossing voor een deel van de leegstaande kantoren in Amsterdam.

In Amsterdam staan veel kantoren leeg. Het aanbod op de kantorenmarkt is groter dan de vraag. Hierdoor staat in Amsterdam 17% van de kantoren leeg. De gemeente probeert het leegstandspercentage omlaag te brengen door transformatie en hergebruik van leegstaande kantoren te stimuleren en door nieuwbouw te beperken.

Afwaarderen

De meeste kantoren zijn eigendom van grotere, of kleinere beleggers. Zij hebben hun lege kantoren vaak voor een te hoge waarde op de balans staan. Dit komt, doordat beleggers de waarde bepalen op basis van een kantoor, dat verhuurd wordt. De werkelijke economische waarde van een leeg kantoor is vaak lager.

Steeds meer eigenaren kiezen ervoor om de prijs van hun kantoren aan te passen aan de werkelijke waarde. Dit afwaarderen maakt het mogelijk om kantoren een nieuwe functie te geven. Want de huuropbrengsten van een kantoor, dat is omgebouwd tot studentenwoningen zullen lager zijn dan de fictionele huuropbrengsten van een verhuurd kantoor. Voor een haalbare business case voor transformatie naar studentenwoningen en broedplaatsen is een afwaardering nodig van 70 tot 95% op de balanswaarde van voor de economische crisis.

kpmg Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

In het voormalige KPMG hoofdkantoor aan de Burgemeester Rijnderslaan in Amstelveen staat al jarenlang 47.000 vierkante meter kantoorruimte leeg en dit is maar het topje van de ijsberg


Succesvolle transformaties

Eigenaren van kantoren waarderen hun kantoren steeds vaker af. Dat blijkt onder andere uit een aantal succesvolle transformaties:

-In het voormalige gebouw van het GAK aan het Bos en Lommerplantsoen komen studentenwoningen.

-Het Rembrandtparkgebouw aan de Staalmeesterslaan wordt omgebouwd tot hotel en hotelschool. De opening is volgende maand. Het hotel in het Orly Plaza aan het Orlyplein is al geopend.

-Voor het voormalige gebouw van Syntrus Achmea aan de Molenwerf zijn vergunningen aangevraagd voor het maken van woningen.

Sloopfonds

Wethouder Van Poelgeest: 'Het is mooi om te zien, dat steeds meer eigenaren hun leegstaande bezit afwaarderen tot de reële waarde en overgaan tot transformatie. Recent heeft het Bouwteam het idee van een sloopfonds uitgewerkt en gepresenteerd aan de minister. Zowel eigenaren van leeg bezit als ontwikkelaars van nieuwe kantoren dragen daaraan bij. Ik denk, dat we om echt meters te kunnen maken in de strijd tegen de leegstand zo'n fonds heel goed kunnen gebruiken.'

Inspanningen van de gemeente

De gemeente heeft een transformatieteam, waarin ambtenaren vanuit verschillende expertises samen met vastgoedeigenaren zoeken naar alternatief gebruik van kantoorpanden. De kantorenloods geeft structurele knelpunten aan bij het transformatieteam en helpt met de soms ingewikkelde regelgeving voor het verbouwen van kantoren naar andere functies.

Bovendien verleent de gemeente maatwerk bij het omzetten van erfpachtcontracten en heeft de gemeente de regels rondom het bouwbesluit versoepeld. Ook heeft Amsterdam een leegstandverordening, waarin staat dat eigenaren van kantoorgebouwen die langer dan zes maanden leegstaan verplicht zijn dat te melden. De gemeente voert gesprekken met deze eigenaren om de leegstand samen op te lossen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.