Bijgewerkt: 6 december 2023

Leden commissie ABM kritisch over rapport Inspectie brand St. Urbanuskerk

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-05-2019

Op donderdag 23 mei 2019 is in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen van de gemeenteraad van Amstelveen gesproken over het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over de brand in de Sint Urbanuskerk. De Inspectie lichtte het rapport toe en de commissieleden konden vragen stellen. Na deze toelichting volgde een kritisch en constructief debat tussen de commissieleden en het college. De breed gedragen conclusie van het gemeentebestuur was dat we onze lessen hebben geleerd.  Het college en raad zitten er bovenop dat de bluswatervoorzieningen voor de toekomst 100% op orde zijn en de veiligheid is gewaarborgd.

Foto Amstelveen
(Bron Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus - 2018)

De verwoestende brand in de St. Urbanuskerk te Bovenkerk op zaterdag 15 september 2018


Het toezicht op het onderhoud van de brandkranen was de afgelopen jaren verwaarloosd. Dat had nooit mogen gebeuren. De commissieleden stelden daar kritische vragen over. Het college reageerde bij monde van burgemeester Bas Eenhoorn dat direct na de brand actie is ondernomen. Er is door de gemeente direct een onderzoek gestart naar de staat en het onderhoud van de brandkranen en aan de Inspectie is gevraagd om te onderzoeken, waar het mis is gegaan met de bluswatervoorzieningen.

Het college neemt alle aanbevelingen van de Inspectie over. Ondertussen zijn alle brandkranen gecontroleerd en zijn defecte brandkranen hersteld. De burgemeester zei namens het college toe om binnen een half jaar te komen met een bestuurlijke rapportage met daarin aandacht voor de uitwerking van alle aanbevelingen uit het rapport van de Inspectie. Aandachtspunten zijn in ieder geval duidelijkheid over de borging van het proces: waar en bij wie liggen de verantwoordelijkheden en hoe wordt er gerapporteerd. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de overeenkomsten met de brandweer en Waternet en PWN, waar momenteel gesprekken mee gevoerd worden. Het debat is hier terug te luisteren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.