Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Lang wachten voor kinderopvang

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
22-08-2007

De kinderopvang in Amstelveen kampt met lange wachtlijsten. Volgens Madelon van Overbeek van buitenschoolse opvang Kinderrijk worden deze alleen nog maar langer nu basisscholen sinds 1 augustus wettelijk verplicht zijn zorg te dragen voor opvang. ,,Vanwege een gebrek aan ruimte en personeel is er niet genoeg plek om alle kinderen te kunnen plaatsen.’’ ‘

In Amstelveen staan er in totaal 818 kinderen op de wachtlijsten voor kinderopvang. Er zijn 482 kinderen die per direct plaats zoeken. Scholen zijn niet verplicht om zelf buitenschoolse opvang te bieden, maar zij hebben een inspanningsverplichting om buitenschoolse opvang te organiseren als ouders hierom vragen. In Amstelveen verwijzen scholen ouders door naar een opvanginstelling in de buurt. ,,Maar ouders hebben nog wel steeds de keuze naar welke opvang ze hun kind sturen,’’ zegt Jantine Stoelman van Kindercentrum De Stoel.

Schooldirecteur Jan van Rookhuizen van Het Palet wil opvang best op school aanbieden. ,,Maar dan moeten er wel voldoende financiële middelen zijn om speellokalen te bouwen en om geschikt personeel aan te kunnen nemen. Deze zijn er niet.’’ Collega Martin Stift van basisschool De Pionier vindt het overheidsbesluit daarom merkwaardig.

Volgens Guus van Weezenbeek van De Triangel wekt de nieuwe regelgeving valse verwachtingen. ,,Ouders denken dat ze opa of oma niet meer op hoeven te laten passen omdat kinderopvang via school geregeld is, maar het tegendeel is waar.’’ Carla van Paridon van het openbaar primair onderwijs heeft een dubbel gevoel bij het besluit.

,,De faciliteiten zijn er niet, maar de gedachte dat scholen en opvang met elkaar samenwerken is positief. Als er problemen zijn bij kinderen kan er makkelijk overlegd worden.’’ Volgens Ton Kotterer van het rk en pc (Rooms-Katholiek en Protestants Christelijk) onderwijs is het daarnaast een voordeel dat de tijden van school en opvang op elkaar aansluiten waardoor ouders hun kind met een gerust hard naar de opvang kunnen laten gaan.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.