Bijgewerkt: 2 maart 2024

Laatste stand van zaken omgevingsvergunning basisschool Florencius

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-12-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving en vergunningen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen in verband met de ontwikkelingen van de verbouwing van de particuliere basisschool Florencius:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving en vergunningen'Geachte raad,

Eerder dit jaar bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen aan de Savornin Lohmanlaan2. In het pand is de particuliere basisschool Florencius gevestigd. Op 22 augustus 2017 zijnde werkzaamheden aan het gemeentelijk monument, beter bekend als de Witte ULO, middels een bouwstop per direct stilgelegd. Voor de werkzaamheden was geen omgevingsvergunning verleend.

Inmiddels is er door de school een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Onze stadsbouwmeester kan na aanpassing van het plan wel instemmen met het plan. Bij de Erfgoedcommissie is dit niet het geval. Ik zal de nieuwe tekeningen met enkele aanpassingen aan het college van B en W voorleggen. Voor Amstelveen is het van belang mogelijke verdere schade te beperken (het pand heeft al sinds augustus geen dak meer) en de kinderen zo spoedig mogelijk les te kunnen geven op de oude locatie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De particuliere basisschool Florencius aan De Savornin Lohmanlaan 2 op 17 september 2017Gisterochtend heb ik bij de eigenaar aangegeven, dat ik dit in de eerstvolgende collegevergadering (2 januari 2018) ga voorleggen aan het college van B en W. Dit is formeel de snelste manier om de omgevingsvergunning te kunnen afgeven. Pas wanneer de omgevingsvergunning is afgegeven kan de bouwstop opgeheven worden. De bouwtekening is als bijlage toegevoegd aan deze brief (pdf 79 pagina’s).

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.