Bijgewerkt: 2 december 2021

Laatste stand van zaken Taxiverordening Amsterdam per 1 juni 2013

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-05-2013

Herbert Raat (VVD) wethouder onder andere Handhaving / Vergunningen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Laatste stand van zaken m.b.t. aanpak (mogelijke) effecten als gevolg van de invoering van de Taxiverordening Amsterdam per 1 juni 2013.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij willen we u nader informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot de aanpak van (mogelijke ongewenste) effecten als gevolg van de invoering van de Taxiverordening Amsterdam per 1 juni 2013

taxi Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Taxi's wachten op klanten in het Stadshart Amstelveen


Met verwijzing naar onze brief van 14 februari 2013 aan de fractie van D66 hebben collega Groot en ik ondersteund door de afdeling beleid gesproken met een afvaardiging van de taxichauffeurs uit Amstelveen. (Lees het bericht i.v.m. dit onderwerp)

Tijdens het laatst gehouden overleg van 24 april 2013 hebben wij in overleg met de taxichauffeurs een aantal afspraken gemaakt. Gedurende een periode van 3 tot 4 weken gaan wij de (mogelijke) effecten voor Amstelveen als gevolg van de invoering van de Taxiverordening Amsterdam per 1 juni 2013 monitoren. Deze monitoring zal plaatsvinden vanaf dezelfde datum.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Herbert Raat tijdens de raadsvergadering op 24 april 2013


Gedurende deze periode wordt een eigen team ingezet om toezicht te houden op mogelijke ongewenste verkeerssituaties. De politie is in kennis gesteld en zal bij signalen, of bij oproepen in verband met incidenten aanwezig zijn. Tijdens deze periode zal frequent contact zijn met de taxichauffeurs om de ontwikkelingen in die periode te blijven volgen en om te evalueren.

Mochten er onverhoopt toch ongewenste effecten respectievelijk problemen ontstaan, dan zullen wij – afhankelijk van de aard en de omvang van de problematiek - alsnog een verordening opstellen en ter besluitvorming aan uw raad voorleggen.

Deze verordening wordt momenteel voorbereid en kan – indien nodig - binnen enkele weken door uw raad worden vastgesteld. Daarbij zal op de daarvoor gebruikelijke wijze ook participatie met de belanghebbenden (taxichauffeurs) plaatsvinden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

Herbert Raat

Wethouder Handhaving en vergunningenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS