Bijgewerkt: 24 juli 2024

Kunstwerken in de openbare ruimte van Amstelveen

Nieuws -> Cultuur

Bron: Gemeente Amstelveen
24-08-2023

Het College B en W Amstelveen informeert u over de voortgang van de diverse projecten rondom kunst in de openbare ruimte in de stad.

De Stad als Canvas. In het project De Stad als Canvas zijn twee kunstprojecten ontwikkeld voor Uilenstede met het doel zowel een esthetische als een maatschappelijke impact te maken op de openbare ruimte. De bewoners hebben een prominente rol gekregen in de totstandkoming van de kunstwerken. De shortlist van kunstenaars is beoordeeld door een commissie van buurtbewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De twee gekozen kunstenaars gingen aan het werk met de input opgehaald tijdens een participatieproces. Tijdens dit proces werden bewoners gevraagd naar de verhalen van Campus Uilenstede: ervaringen, herinneringen, anekdotes, bijzondere plekken, etc. Een brede groep heeft haar verhalen gedeeld, van ondernemers die er al jaren gevestigd zijn, tot studenten die er net zijn komen wonen en alles daartussenin.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Een van de 'Bokkesprongpaaltjes' van Jan Snoeck op het Stadsplein Amstelveen

De opbrengsten van dit participatieproces vormen het uitgangspunt voor twee kunstwerken in de openbare ruimte in Uilenstede: •Kingdom Uilenstede: Met hulp van vier studenten woonachtig op Uilenstede heeft Gijs Frieling begin juni een schildering aangebracht op de twee wanden langs de trapopgang bij tramhalte Uilenstede. •PAWS: Eind juni 2023is de vergunning voor PAWS van Aisha Madu verleend. De productie voor het werk is inmiddels gestart. De plaatsing van de sculpturen is gepland rond 21 augustus 2023. Op vrijdag 15 september 2023 hopen wij u te zien tijdens de officiële opening van deze werken. Dit gebeurt tijdens de feestelijke kick-off van een nieuw initiatief om het voormalige theaterpand van Cultuurcentrum VU Griffioen op campus Uilenstede een nieuwe bruisende cultureel-maatschappelijke invulling te geven.

Foto Amstelveen
(Foto Gijs Frieling - 2023)

'Kingdom Uilenstede' van Gijs Frieling

Kindvriendelijke kunst. In 2019 heeft u jaarlijks middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van functionele, voor kinderen aansprekende, kunst in de wijken. Dit project is gestart door middel van het terugplaatsen van de banken en 'Bokkesprongpaaltjes' van Jan Snoeck.

Vliegende Dromen. In 2020 kreeg Hoshyar Rasheed opdracht voor het project 'Vliegende Dromen'. Als gevolg van coronamaatregelen heeft dit lange tijd stilgelegen, omdat de bijbehorende workshops op scholen niet uitgevoerd mochten worden. Dit project is in 2022 afgerond. De afgelopen tijd is gezocht naar een geschikte locatie voor dit werk. Deze is gevonden bij de Bibliotheek aan het Stadsplein, waar het beeld bij de kinderboeken kan komen te staan. De onthulling van het beeld wordt gedaan tijdens de Kinderboekenweek die dit jaar van 4 t/m 15 oktober 2023 gehouden zal worden.

De Bal. Afgelopen najaar hebben inwoners via het digitale participatieplatform Denk Mee Amstelveen hun voorkeur kunnen aangeven voor een kunstwerk in het Wijkpark Middenhoven. Kunstenaar Cindy Bakker maakte twee ontwerpen. Hiervoor heeft Cindy de Kinderraad om advies gevraagd. Veruit de meeste bewoners kozen voor het werk De Bal. Na selectie van dit ontwerp in november 2022 heeft de kunstenaar het ontwerp nader uitgewerkt. Hierbij zijn diverse experts betrokken om ervoor te zorgen dat het kunstwerk veilig en duurzaam wordt gebouwd. Inmiddels is de vergunning verleend en de productie van het kunstwerk gestart. Plaatsing van het werk wordt in oktober 2023 verwacht.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2022)

Cindy Bakker: 'De Bal' is een ode aan de bal in ons dagelijks leven

Kasteel Samenvleet. Al eerder bent u geïnformeerd over het project 'Kasteel Samenvleet' van kunstenaars Maze de Boer en Frank Kooien. Dit kindvriendelijke kunstwerk zou komen te staan in het plantsoen tussen de straten Middachten en Sterkenburg. Op basis van de reacties die wij de afgelopen tijd hebben ontvangen, hebben wij geconstateerd dat er bij de direct omwonenden geen draagvlak is voor plaatsing van een kunstwerk op deze locatie.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2022)

Door de kunstenaars Maze de Boer en Frank Koolen ontworpen kunstwerk 'Kasteel Samenvleet' van 75.000 euro dat in Westwijk zou worden gebouwd

We hebben gekeken naar alternatieve locaties in Westwijk Zuidwest (Kastelenbuurt). Door het specifieke ontwerp van de wijk zijn deze er niet. Er is veel waterberging in de wijk en groenvoorzieningen zijn dichtbij de doorgaande weg gelegen. Voor een kunstwerk dat uitnodigt tot interactie en zich richt op kinderen is dat niet wenselijk. Omdat het college en de Adviescommissie Beeldende Kunst (ABK) het ontwerp dat past binnen de lijn van kindvriendelijke kunstwerken zeer waarderen, zullen we zoeken naar een alternatieve locatie in Amstelveen.

Tension. Op 13 juli 2023 heeft het kunstwerk Tension van het kunstenaarsechtpaar Frans (1942-2016) en Marja de Boer Lichtveld een plek gekregen in de middenberm van de Beneluxbaan. Het werk is een schenking van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hier moest het werk na 30 jaar weg in verband met sloop van het gemeentehuis in Driebergen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2023)

Marja de Boer Lichtveld met de gekleurde staalsculptuur 'Tension' dat sinds kort in de middenberm van de Beneluxbaan in Amstelveen staat

Het kunstwerk past binnen de gemeentelijke kunstcollectie. De gemeente bewaart en toont beeldende kunst die op een of andere wijze verbonden is aan de (cultuur)historie en ontwikkeling van Amstelveen of door professionele Amstelveense kunstenaars, van herkomst of woonachtig, zijn gemaakt. Marja de Boer Lichtveld heeft sinds 1967 haar atelier in Amstelveen en heeft hier veel van haar kunst gecreëerd.

In het kader van de tentoonstelling Verzameld voor Amstelveen - de gemeentelijke kunstcollectie, die vorig jaar in Museum JAN en het Cobra Museum te zien was, is op advies van de Adviescommissie Beeldende Kunst (ABK) gekeken van welke kunstenaars werken missen in de collectie. Dit is mede de reden dat er onder andere binnenwerken van Frans en Marja de Boer Lichtveld aan de collectie zijn toegevoegd. Deze zijn te zien rondom de raadzaal. De schenking van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maakte het mogelijk om ook nog het buitenwerk Tension op te nemen in de collectie. Meer informatie over het kunstwerk is te lezen in het persbericht: Kunstwerk Tension krijgt plek langs de Beneluxbaan (amstelveen.nl)

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

'Nereïde op Triton' gemaakt van brons door Nic Jonk. Het is te vinden aan de Sportlaan 25 in hoekje van de plantsoen links achter de hekken bij Sportbedrijf Amstelveen

Nic Jonk. Het beeld 'Nereïde op Triton' van Nic Jonk stond verscholen achter zwembad De Meerkamp. Behalve dat het beeld niet zichtbaar was door de begroeiing, was het ook geen locatie waar veel mensen komen. Op advies van de ABK is daarom besloten om een nieuwe locatie voor het beeld te zoeken. Rondom het zwembad staan al diverse beelden. Daarom is gekeken naar een andere plek in Amstelveen.

Het thema van het beeld is geïnspireerd op de Griekse mythologie. De zeegod Triton is half mens, half vis. Op hem zit Nereïde, een zeenimf. Zeenimfen helpen schippers in zwaar weer op zee. Daarom is het passend om het kunstwerk te plaatsen in Waardhuizen waar alle straatnamen verband houden met de scheepvaart. Naar aanleiding van de bewonersbrief hebben wij een aantal reacties ontvangen, allemaal positief. De vergunning is inmiddels aangevraagd zodat plaatsing nog dit jaar kan plaatsvinden.

Kunstkast. Deze zomer hebben drie professionele kunstenaars, de stad als podium gebruikt om kunst op een laagdrempelige manier bereikbaar te maken: vijf straatkasten van energie- of telefonieleveranciers werden beschilderd. Tom van der Horst, Julia Dos Santos Baptista en Gunnar Phobia werden door de ABK geselecteerd naar aanleiding van hun ingestuurde ontwerp. De kunstwerken zijn te bezichtigen aan de Valreep in Waardhuizen, Vierlingsbeeklaan in Bovenkerk, Snelliuslaan in Keizer Karelpark, Catharina van Clevelaan in Randwijck, en Oostelijk Halfrond in Kostverloren. De locaties waren aangedragen door inwoners via het participatieplatform Denk Mee.

Informatiebordjes. Het afgelopen halfjaar heeft het team Kunst en Cultuur de buitenkunstcollectie in beeld gebracht en geregistreerd in het nieuwe beheersysteem TMS. Nu de informatie op orde is, kan in het laatste kwartaal van dit jaar worden gestart met de uitrol van informatiebordjes bij de beelden die in de openbare ruimte van Amstelveen staan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.