Bijgewerkt: 28 mei 2023

Korpschef van de politie Gerard Bouman stapt op

Nieuws -> Politie

Bron: Politie NL
01-10-2015

Korpschef Gerard Bouman (63) vertrekt op 1 februari 2016 bij de politie. Dat heeft hij deze week laten weten aan minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie. Bouman is sinds 2013 korpschef. Daarvoor werkte hij bijna twee jaar als kwartiermaker aan de opbouw van het nieuwe politiekorps. Zijn vertrek valt samen met het moment, dat de basis van het nationale politiekorps is gelegd. Politiemedewerkers weten begin 2016 wat hun plek in de nieuwe organisatie is. De planning van de reorganisatie is aangepast en de operationele aansturing is neergelegd bij de politiechefs van de eenheden. Het korps gaat daarmee een nieuwe fase in. 

Foto Amstelveen
(Bron Politie.nl - 2013)

Gerard Bouman (1952) tijdens zijn beëdiging als Korpschef van Politie Nederland op 3 januari 2013


Nieuw elan. Korpschef Bouman: ‘Bij elke fase van zo’n omvangrijk proces moet je de juiste persoon aan het roer zetten. Voor mij waren die eerste jaren van verbouwen en opbouwen een uitgelezen klus. Het was zeker niet altijd makkelijk, maar ik heb er mijn hart en mijn ziel ingestoken. Volledig overtuigd van de meerwaarde van één nationaal korps voor de Nederlandse samenleving. Nu wij een nieuwe fase ingaan, is het tijd voor een nieuwe roerganger met nieuwe energie en nieuw elan. Dat verdient de politie. Dat verdient de samenleving die wij dienen.'

Nederlands grootste werkgever. Bouman geeft sinds 2013 als korpschef leiding aan het proces waarin 26 korpsen en een ondersteunende organisatie samengingen in één korps, Nederlands grootste werkgever. Er is één personeelssysteem gekomen en één set arbeidsvoorwaarden en bedrijfsregelingen voor iedereen. Landelijke ICT-systemen zijn gekoppeld, zodat collega’s in het hele land over dezelfde informatie beschikken. Er is landelijk zicht gekomen op zaken als ziekteverzuim en PTSS en voor deze dossiers is nieuw beleid ontwikkeld.

PTSS. Bouman: ‘Het zal mij met name moeilijk vallen om de zorg voor het welzijn van politiemensen los te laten. Ziekteverzuim, re-integratiemogelijkheden, rechtszaken rond geweld door én tegen politieambtenaren en vooral het PTSS-dossier; ik had het graag nog verder gebracht. Mensen die een stap naar voren zetten waar anderen weglopen, die dag en nacht klaarstaan voor anderen, verdienen goede zorg. En niet pas als zij ziek zijn. Wij moeten tijdig leren signaleren, blijven werken aan de mentale weerbaarheid en eventuele zorg professioneel en dichtbij organiseren. Ik ben eigenlijk nog niet klaar met dat dossier, maar ik vertrouw erop, dat mijn opvolger verdergaat op de ingeslagen weg.’

Begonnen als hoofdagent. Gerard Bouman begon in mei 2011 als de kwartiermaker van het nieuwe korps. Hij was geen vreemde binnen de politieorganisatie. Tussen 1970 en 1978 deed hij dienst als (hoofd)agent bij de gemeentepolitie Rotterdam. Na jaren te hebben gewerkt als (hoofd)officier van justitie, werd hij in 2003 korpschef van de toenmalige regio Haaglanden. Tussen 2007 en 2010 was Bouman hoofd AIVD en in 2011 werd hij aangewezen als kwartiermaker nationale politie. In 2013 vond zijn installatie als korpschef plaats. Lees ook het blog van de korpschef over zijn aankomende vertrek.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.