Bijgewerkt: 18 mei 2022

Koninklijke Onderscheiding aan prof. dr. Onno van der Hart

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-04-2011

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding 'Officier in de Orde van Oranje Nassau'

Op zaterdag 16 april 2011 heeft burgemeester Van Zanen een Koninklijke Onderscheiding 'Officier in de Orde van Oranje Nassau'  uitgereikt tijdens de viering van het 80 jarig jubileum van de Nederlandse Vereniging Hypnose aan de heer prof. dr. Onno van der Hart, geboren 31 oktober 1941.

Professor dr. Van der Hart was tot aan zijn emiraat in 2006 als deeltijd hoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht. Aanvankelijk op de bijzondere leerstoel “stress in relatie tot persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen” en later op de leerstoel “psychopathologie van chronische traumatisering”. In deze hoedanigheid maakte hij ook deel uit van de vakgroep “klinische en gezondheidspsychologie”. Momenteel is hij nog als emeritus hoogleraar verbonden aan de Universiteit. Hij begeleidt nog een promotie en werkt nog mee aan onderzoek van de Universiteit van Utrecht.

vdHart  Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2011)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen feliciteert de heer prof. dr. Onno van der Hart met de Koninklijke onderscheiding


Nog steeds is de heer Van der Hart verbonden aan het Sinaï Centrum in Amstelveen. Naast zijn werk is de heer Van der Hart van 1965 tot en met 1968 als vrijwilliger actief geweest bij de Anne Frank Stichting. De heer Van der Hart heeft in deze periode een “Wiesenthal Jongeren Comité” opgericht om de heer S. Wiesenthal, de bekende Joods-Oostenrijkse nazi-jager, te steunen.

In 1986 heeft hij een jaar vrijwillig gewerkt als therapeut bij een polikliniek in Jeruzalem. Deze polikliniek behoorde bij de kliniek van Chaim Dasberg, een Nederlander van Joodse afkomst, die kort na de oorlog naar Israel emigreerde en veel werk heeft gedaan op het gebied van trauma. De heer Van der Hart heeft daar gewerkt met getraumatiseerde cliënten (vooral uit de Mea Sheariem, een vrome en arme wijk in Jeruzalem).

Van 1989 tot en met 1992 was hij voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Hypnose. Deze vereniging, opgericht in 1931, is een vereniging van medische specialisten, tandartsen, psychologen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, fysiotherapeuten en mondhygiënisten die werken in gezondheidszorginstellingen en gebruik maken van hypnotische technieken binnen hun therapeutische professie.

De vereniging stelt zich ten doel training te bevorderen en verzorgt opleiding en onderzoek op het gebied van hypnose; zij verenigt professionals in dit gebied met als doel de kwaliteit van psychologische en medische zorg en behandeling te verbeteren.

Van 1998 tot en met 2005 was de heer Van der Hart lid van de Wetenschappelijke Advies Raad van de War Trauma Foundation. War Trauma Foundation (WTF) biedt psychosociale hulp aan getraumatiseerde slachtoffers van oorlog en systematisch geweld, waar ook ter wereld, ongeacht ras, religie of politieke overtuiging. De Wetenschappelijke

Adviesraad (WAR) werd bij het ontstaan van WTF opgericht om te adviseren vanuit vakgebieden zoals bijvoorbeeld psychiatrie of antropologie. Van 2002 tot 2003 was hij voorzitter van de International Society for Traumatic Stress Studies (hierna ISTSS). ISTSS is een internationale, interdisciplinaire organisatie voor professionals die de informatie en kennis delen over de gevolgen van trauma’s.  Daarnaast is de heer Van der Hart een aantal jaren vicevoorzitter geweest van het Instituut “Pierre Janet”. Pierre Marie Felix Janet was een baanbrekende Franse psycholoog , filosoof en psychotherapeut op het gebied van dissociatie en traumatische herinnering. Als vicevoorzitter van het instituut in Parijs, werkte de heer Van der Hart op traumagerelateerde structurele dissociatie van de persoonlijkheid en de behandeling geïnspireerd door Pierre Janet's resultaten.

Hij heeft twee keer de Milton Erickson Award for Excellence in de wetenschappelijke literatuur van de American Society of Clinical Hypnosis en tweemaal de Pierre Janet Schrijven Award voor de beste schrijver op dissociatie van de Internationale Vereniging voor de studie van dissociatie (ISSD) ontvangen.

De heer Van der Hart is auteur van zo’n twaalf boeken, waarvan  de helft bij buitenlandse uitgevers zijn uitgegeven. Een aantal van zijn boeken zijn: ‘Trauma, Discociatie en Hypnose’(2003), ‘Afscheidsrituelen, Achterblijven en verdergaan’(2003), ‘Le soi hanté: Dissociation structurelle et traitement de la traumatisation chronique’(2010).

Op dit moment is decorandus samen met een aantal collega’s bezig  met het schrijven van een boek over structurele dissociatie van de persoonlijkheid en de behandelingen daarvan. Hun eerdere gezamenlijke inspanningen resulteerden onder andere in de publicatie van het  boek, "The Haunted Self: Structurele Dissociatie en de behandeling van chronische traumatisering '(New York / London: WW Norton & Cie, 2006), waarvoor zij de Media Uitreiking van de Internationale Vereniging voor de Studie van trauma en dissociatie in ontvangst mochten nemen.

Daarnaast zijn er meer dan 100 artikelen van zijn hand verschenen in Nederlandse en buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften (waarvan er verscheidene kan gevonden worden op www.trauma-pages.com). Ook presenteert hij lezingen en workshops over complexe PTSS (Posttraumatische Stressstoornis), dissociatieve stoornissen en trauma behandelingen. Voorheen gaf hij ook workshops over hypnose en gezinstherapie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.