Bijgewerkt: 19 januari 2022

Kinderen die regelmatig sporten zijn vrolijker en gezonder

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-11-2021

'Kinderen die regelmatig sporten zijn vrolijker en gezonder. Zij kunnen beter met andere kinderen overweg, slapen beter, presteren beter op school en hebben een lager ziekteverzuim dan kinderen die niet/niet regelmatig sporten. Ook voor kwetsbare jeugd kan sport een positieve invloed hebben op emotionele en gedragsproblemen, hun weerbaarheid, agressieregulatie, zelfbeeld, zelfvertrouwen en talentontwikkeling. Meer bewegen is een bewezen preventief instrument om positief en gezond opgroeien te beïnvloeden. Binnen Amstelveen bestaat voldoende generiek aanbod om sporten voor iedereen te stimuleren. Voor een specifieke groep is via scholen en jeugdhulpverlening extra aandacht nodig.

De Amstelveense jeugdgezondheidsmonitor 2017-2018 laat zien dat 22% van de meisjes van tussen de 12 en 18 jaar zich niet fit en gezond voelt en dat 30% van de meisjes slaapproblemen heeft. Voor jongens van tussen de 12 en 18 jaar liggen deze percentages op 11% en 21%. Verder blijkt dat 71% van de jongeren uit Amstelveen in de vrije tijd minimaal twee uur per dag achter een beeldscherm doorbrengt en dat 56% van de Amstelveense meisjes niet of nauwelijks sport. Bij jongens is dat 36%. Uit de statistieken blijkt dat deze groepen ook een groter beroep doen op jeugdzorg.'- stond in het amendement (een wijziging van een voorstel) van de gemeenteraad van Amstelveen op 11 juli 2019. Het amendement werd overigens aangenomen.

Sinds afgelopen herfstvakantie sporten Amstelveense middelbare scholieren bij BuentingSport en Sportcentrum VU. Onder de noemer 'Gezonde jongeren bewegen meer' werken de gemeente, middelbare scholen en Amstelveen Sport samen. Ze willen jongeren die te weinig bewegen weer in beweging krijgen.  Frank Berkhout (D66) wethouder Jeugd nam een kijkje en sprak met leerlingen van het Amstelveen College.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveenweb.com - 2021)

Gymdocent Maarten Snel van het Amstelveen College en Frank Berkhout (D66) wethouder Jeugd met Carrol Buenting en de leerlingen in de sportschool van Buenting


Wethouder Berkhout: 'Uit onderzoek blijkt dat jongeren in het 3de en 4de leerjaar een grotere kans hebben op een ongezonde levensstijl. De coronacrisis versterkt dit alleen maar. Dus weinig bewegen, veel gamen en op schermpjes zitten, veel suiker inname, niet ontbijten enz. Wij willen deze jongeren weer in beweging krijgen. Of voorkomen dat ze stoppen. Door aan te sluiten bij hun eigen interesses, hoe willen zij sporten? Wat vinden ze echt leuk om te doen en waar?'

Inhaken op interesses buiten school. Aan gymdocenten is gevraagd, waar jongeren volgens hen behoefte aan hebben. Daar kwam uit dat ze specifieke vormen van bewegen willen, die niet aangeboden wordt in de school zelf. Dus gaan ze nu klassikaal naar de sportschool. Daar volgen leerlingen met hun eigen klas lessen die ze leuk vinden. Dat zijn vooral danslessen, verdedigingslessen en jongeren fitness.

Gymdocent Maarten Snel van het Amstelveen College is actief betrokken: 'De drempel is heel laag om op deze manier te sporten en kennis te maken met het aanbod van een sportschool. Dat maakt de kans groter dat jongeren het leuk vinden en doorgaan. De rol van de gymdocent is hierbij belangrijk. Wij geven ze de persoonlijke aandacht en feedback waar ze behoefte aan hebben. We zijn de stok achter de deur en de mental coach. We vragen wat ze van de lessen vinden, wat ze meer willen doen en of ze iets zien in een vervolg bijvoorbeeld een sportabonnement.'

Aanleiding en vervolg. Op 11 juli 2019 nam de Amstelveense gemeenteraad het amendement ‘Gezonde jongeren bewegen meer’ aan. Hierin vraagt de raad om preventieprogramma’s die sport en beweeggedrag van kwetsbare jongeren aan te moedigen. Doel is het tegengaan van een ongezonde levensstijl bij kwetsbare jongeren. In 2022 gaan het Amstelveen College, Panta Rhei, Keizer Karel College (KKC) en Hermann Wesselink College (HWC) verder met deze lessen op de sportscholen. De gymdocenten kijken samen met AmstelveenSport of het aanbod van sportscholen uitgebreid kan worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.