Bijgewerkt: 28 mei 2024

Kinderdagverblijf Fideliolaan 318 dichterbij

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-11-2007

Op grond van de ingediende inspraakreacties rond het realiseren van kinderdagverblijf 'T Eigen Wijsje aan de Fideliolaan 318, ziet het College van Burgemeester en Wethouders geen reden tot ingrijpende wijzigingen- meldt de gemeente Amstelveen in haar persbericht.

In de participatieronde Fideliolaan 318 zijn in totaal 3 inspraakreacties binnengekomen. Een daarvan bevatte 48 handtekeningen. De reacties hebben betrekking op parkeerdruk, parkeeroverlast, verkeerssnelheid aan de achterzijde van de flat en het verruimen van de buitenruimte.

Naar aanleiding van de reacties is verkeerskundig onderzoek gedaan naar de parkeerdruk/overlast aan de voor- en achterzijde van de flat. Conclusie is dat er voldoende parkeergelegenheid is om de huidige parkeerdruk op te vangen. Het college ziet in de ontvangen reacties verder geen aanleiding het plan aan te passen of de procedure stop te zetten. De indieners van de inspraakreacties worden hiervan op de hoogte gebracht.

'T Eigen Wijsje

Het kinderdagverblijf 'T Eigen Wijsje heeft al kinderopvang aan de Fideliolaan 316, Stationsstraat 15 en Noorddammerlaan 113 A,

Externe link: Kinderdagverblijf 'T Eigen WijsjeAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.