Bijgewerkt: 17 juni 2024

Kinderdagopvang in Green Park Aalsmeer

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: Green Park Aalsmeer
06-10-2011

Aalsmeer - Mevrouw Monic Van Diemen, directeur van Kinderhof en de heer Egon Hogenboom, bestuurslid van de Stichting Kinderhof en mevrouw Ulla Eurich wethouder van de gemeente  Aalsmeer en Gregor Heemskerk, directeur van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. hebben op 4 oktober 2011 een intentieovereenkomst getekend, waarin de inspanningsverplichting is vastgelegd om tot een overeenkomst te komen voor de realisatie van een nieuw gebouw voor kinderdagopvang en naschoolse opvang.

De gemeente Aalsmeer heeft samen met Green Park Aalsmeer gezocht naar een geschikte nieuwe locatie op Green Park Aalsmeer en deze gevonden op een kavel direct naast sporthal ‘De Bloemhof’ aan de Hornweg. Het betreft een kavel van 2.000m². Het is een plek aan de rand van het bedrijventerrein en de gebruikers van de geplande kinderopvang zullen daardoor weinig hinder ondervinden van verkeersstromen. Daarnaast ligt de locatie naast de sporthal, zodat de kinderopvang eenvoudig kan profiteren van de voorzieningen die deze sporthal biedt.

greenpark Amstelveen
(Foto Arjen Vos - 2011)

Vlnr.: De ondertekenaars E. Hogenboom (bestuurslid Kinderhof), M. van Diemen (directeur Kinderhof), G. J. M. Heemskerk (directeur Green Park Aalsmeer), U. Eurich (wethouder Gemeente Aalsmeer)


Vanwege de enorme groei van de woonkern Oosteinde alsook door de toekomstige ontwikkeling van Green Park Aalsmeer is de vraag naar kinderdagopvang en naschoolse opvang in deze woonkern flink gestegen en is er een stevige basis voor een hoogwaardige permanente voorziening ontstaan.

Om in deze behoefte te voorzien heeft Kinderhof als tijdelijke situatie in 2008 de voormalige school ‘De Brug’ aan de Machineweg 12 gehuurd van de gemeente Aalsmeer en verbouwd tot een locatie voor kinderdagopvang en naschoolse opvang. Door de ondertekening van deze intentieovereenkomst zal er toegewerkt worden naar een nieuwe permanente locatie.

In het 4e kwartaal van 2011 zal de gemeenteraad worden voorgesteld het bestemmingsplan Middenweg vast te stellen en deelgebied 3, 5 en 7, waarvan deze locatie deel uitmaakt. In het bestemmingsplan wordt de realisatie van de kinderopvangvoorziening mogelijk gemaakt. Voor de ontwikkeling van de locatie is echter een verklaring van geen bezwaar nodig van VROM-inspectie. VROM-inspectie heeft op de uitwerkingsregels in het bestemmingsplan geen opmerkingen gemaakt.

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.

Green Park Aalsmeer is een hoogwaardig bedrijvenpark van 180 hectare voor ondernemingen die toegevoegde waarde leveren in de bloemen- en plantensector. Naast deze specifieke doelgroep is een deel van het plangebied beschikbaar voor de vestiging van bedrijven uit de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn buiten de sierteeltsector.

Het bedrijventerrein wordt gezamenlijk ontwikkeld door de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn. Bloomin’Holland, het innovatieve centrum van Green Park Aalsmeer bevinden zich direct naast bloemenveiling FloraHolland in Aalsmeer. Green Park Aalsmeer is uitstekend bereikbaar door de directe aansluiting op de nieuwe N201 en is slechts vijf minuten rijden van Schiphol. Er zijn nog kavels beschikbaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.