Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Kiezen uit vier ontwerpen voor de fietsbrug over de A9

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
31-10-2017

Amstelveense inwoners kunnen vanaf deze week (44-2017) kiezen uit vier ontwerpen voor de fietsbrug over de A9. Een team van deskundigen beoordeelde voorafgaand aan de stemronde de ingediende ontwerpen. Zij keken naar criteria als veiligheid, techniek, kosten en functionaliteit. Herbert Raat (VVD) wethouder A9: 'Amstelveners hebben echt wat te kiezen. Het zijn vier totaal verschillende ontwerpen. Ik hoop, dat inwoners in de toekomst vaker op deze manier worden betrokken. Zodat we Amstelveen samen vormgeven. Inwoners zijn namelijk de ambassadeurs van onze stad.' Stemmen kan op drie verschillende manieren. Online via www.fietsbrugamstelveen.nl, door de coupon uit het Amstelveens Nieuwsblad (zonder postzegel) op te sturen naar het opgegeven antwoordnummer, of door langs te komen bij Belevingscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, boven de bibliotheek). In alle gevallen is een unieke code nodig. Ieder Amstelveens huishouden ontvangt deze week een brief met twee unieke codes. Iedere code kan slechts één keer gebruikt worden. Stemmen kan t/m dinsdag 14 november. De uitslag volgt begin december 2017.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder A9


Project A9. De verbreding van de A9 is onderdeel van het traject A9 Badhoevedorp – Holendrecht. De Rijksweg gaat van 2 x 3 naar 2 x 4 rijstroken. Het project kost in Amstelveen 400 miljoen euro. Het Rijk investeert 120 miljoen euro aan bovenwettelijke maatregelen en de gemeente 48 miljoen. Hiermee wordt de Rijksweg zo goed mogelijk ingepast in Amstelveen. De weg krijgt een verdiepte ligging met een groene uitstraling en drie overkappingen: bij het Oude Dorp, het Stadshart (Keizer Karelweg) en ter hoogte van de Meander. Ook is de gemeente niet verantwoordelijk voor overschrijdingen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2017)

De vier fietsbrugvarianten over de A9


Fietsbrug over de A9. De brug voor fietsers en voetgangers komt over het verkeersknooppunt te liggen parallel aan de Keizer Karelweg. Vanuit het zuiden gezien begint de brug bij de Ouderkerkerlaan en eindigt bij het busstation. Met deze brug wordt het gemotoriseerd verkeer gescheiden van het langzaam verkeer. Hierdoor ontstaat een vlottere doorstroming op het kruispunt en wordt de oversteek veiliger voor fietsers en voetgangers. De bouw van de fietsbrug wordt in de laatste fase van het project verbreding A9 gerealiseerd, uiterlijk in 2024-2026.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.