Bijgewerkt: 15 juli 2024

Kans voor de sport in Amstelveen

Nieuws -> Sport

Bron: Herbert Raat
22-11-2009

Door Herbert Raat (VVD)
Herbert Raat Amstelveen

Bijna 3,5 miljoen euro komt er beschikbaar voor goede accommodaties van de sportverenigingen in Amstelveen. Dat is de uit komst van de begrotingsbehandeling 2010. Samen met de partijen BBA, Groen Links, CDA en OCA had ik namens de VVD een amendement hiervoor ingediend. Dit geld is hard nodig in Amstelveen, teveel clubs lopen tegen hun sportieve grenzen aan.

Al eerder hadden we aangegeven, dat er voor het begrotingsjaar 2010 zaken geregeld moesten worden. Helaas was dat in de oorspronkelijke begroting niet het geval. Daarom hebben we de reservering van € 5,7 miljoen voor een topsporthal ingezet voor de breedtesport. Ook is er een € 100.000 beschikbaar voor de veiligheid in P60 en € 150.000 voor veilige fietspaden.

Rugby Amstelveen
(Herbert Raat collectie - 2009)

De VVD fractie op bezoek bij jeugdige Amstelveense rugbyspelers


Dan blijft er toch nog € 2 miljoen over zult u zeggen? Dat klopt, die gaat naar de reserve van de gemeente omdat we er financieel niet warmpjes bij zitten. De gemeente moet de aankomende jaren vanwege de crisis bezuinigen omdat het Rijk minder geld geeft en grondopbrengsten tegenvallen.

Daarom is het onverstandig om al het geld nu uit te geven. Voor politici is dat niet eenvoudig, we zitten een paar maanden voor de verkiezingen en iedereen wil natuurlijk wat leuks doen voor de 'achterban'. Samen met John Levie (BBA) en Sander Mager (GL) hadden we vooraf besloten, om ook het belang van de reserve overeind te houden. En met de steun van Ben Jonker (CDA), de OCA en andere partijen is het zo geregeld. Het is fijn samen werken met mensen, die hun eigen politieke belang ondergeschikt kunnen maken aan de stad.

Hoe het verder gaat met de crisis is niet te zeggen, maar voor de sport in Amstelveen ligt er nu een prachtige kans om de accommodaties aan te pakken. Voorwaarde is wel, dat de clubs ook echt gaan samenwerken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.