Bijgewerkt: 18 mei 2024

Jongerenwerk in Amstelveen moet effectiever

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-08-2010

Het college van burgemeester en wethouders wil het jongerenwerk, als pilot, onder directe aansturing van de gemeente plaatsen. Doel is, die jongeren ondersteunen die het nodig hebben. De directe aansturing moet een efficiëntere en flexibele inzet van jongerenwerkers opleveren die samenwerken met straatcoaches, bikers en politie.

Het college laat dit in een brief aan de commissie Burgers en Samenleving weten. Zij is van mening, dat het jongerenwerk een bijdrage moet leveren aan het voorkomen en beheersbaar houden van de overlastproblematiek en zich specifiek moet richten op risico- en overlastgevende jongeren.

Galjoen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Na de opening van het jongerencentrum aan de Zetterij wordt bezien, of de jongerencentra 'Downtown' in het winkelcentrum in Westwijk en 'Het Galjoen' in de wijk Waardhuizen nog beide nodig zijn


Met het overgrote deel van de jongeren in Amstelveen gaat het goed. Zij maken gebruik van een breed aanbod aan sport- en cultuurvoorzieningen. Ongeveer 70 tot 80 jongeren veroorzaken overlast. Hier wil het college expliciet het jongerenwerk op richten. Het roer moet dan wel om. De gemeente bouwt het jongerenwerk zorgvuldig af bij Cardanus. Vanaf 2012 organiseert zij het zelf, eerder lukt niet in verband met lopende subsidieafspraken.

Galjoen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

'Het Galjoen' op 9 augustus 2010. De buitenkant van het gebouw heeft aan een metamorfose ondergaan


VVD Wethouder Herbert Raat van jeugd: ‘Het college wil minder accommodatiegebonden jongerenwerk. Uit cijfers blijkt namelijk, dat maximaal vijf procent van de Amstelveense jongeren de centra bezoekt (1500 jongeren per jaar). Het college vindt dit niet in verhouding tot de gemiddelde jaarlijkse kosten van € 200.000 per centrum. In plaats hiervan willen we dat er meer initiatieven komen uit de reeds bestaande sociale netwerken.

Zo vragen we sportverenigingen, culturele instellingen, scouting en andere gesubsidieerde voorzieningen om actief jongeren te bereiken die hier, tot op heden, zelf nog geen gebruik van maken. Om dit te bekrachtigen ga ik in 2011 samen met wethouder John Levie een stimuleringsmaatregel ontwikkelen voor deze partijen.’Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.