Bijgewerkt: 3 oktober 2023

Jongeren ontmoeten jongeren

Nieuws -> Gemeente

Bron: Conchita Willems
29-05-2008

Een kerngroep jongeren tussen de 16 en 23 jaar vanuit de diverse geloofsgemeenschappen van Amstelveen gaat in het nieuwe schooljaar de dialoog aan met leerlingen van middelbare scholen binnen het vak maatschappijleer.

Met het oog op het welzijn van jongeren en de samenhang en kwaliteit van de samenleving hebben zij zich als doelen gesteld: Elkaar ontmoeten op het vlak van levensovertuiging en meer inzicht in het verband tussen levensovertuiging en handelen/leven in de samenleving.

jongeren Amstelveen
(Foto Conchita - 2008)

De werkgroep met burgemeester Van Zanen en wethouder Veenboer


De jongeren zullen hierover in gesprek gaan met de scholieren vanuit een basishouding van respect voor de levensovertuiging van de ander, wat niet hoeft te betekenen dat je de levensovertuiging van de ander deelt of zou moeten delen.

De waarde van diversiteit in de samenleving zal als rode draad dienen. Op woensdag 28 mei 2008 werd het project "Jongeren ontmoeten jongeren" op het raadhuis aan de levensbeschouwelijke organisaties gepresenteerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.