Bijgewerkt: 24 september 2022

'Jongensdromen uiteen gespat op ergens straat'

Nieuws -> Gemeente

Bron: Brief aan het gemeentebestuur van Amstelveen
21-04-2012

Brief aan het gemeentebestuur van Amstelveen

Gemeente Amstelveen

Het college van burgemeester en wethouders

Amstelveen 18 april 2012

Reactie ouders op tragisch verkeersongeval Keizer Karelweg/Graaf Aelbrechtlaan

Geacht College

Het verschrikkelijke ongeluk van afgelopen woensdag 11 april 2012, waarbij een twaalfjarige scholier tragisch om het leven kwam, heeft ons zeer aangegrepen. Allereerst gaan onze gedachten uit naar ouders en familie. Hun kind is plotseling uit hun midden weggerukt. Zoals op de site van het KKC te lezen was: 'jongensdromen uiteen gespat ergens op straat'.

Maar er zijn veel vragen en ook boosheid. Het feit, dat een vrachtwagen een kind dood rijdt valt bijna niet te bevatten. Dit is niet normaal en dit kunnen en mogen we niet accepteren. Er moet alles op alles gezet worden om een herhaling te voorkomen. Niet alleen op de betreffende kruising, maar ook op andere plekken in Amstelveen.

Daarom heeft een aantal ouders besloten de pen op te pakken. En met een brief een uiting van onbegrip te laten horen over het verkeersveiligheidsbeleid. Dit in het bijzonder met betrekking tot de kruising Keizer Karelweg/ Graaf Aelbrechtlaan. Maar misschien ook wel de verkeerssituatie in Amstelveen in het algemeen.

albrechtlaan  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De plek van onheil is een beladen locatie geworden. Veel vrienden en familieleden hebben hier hun bloemen neergelegd


De Keizer Karelweg en Graaf Aelbrechtlaan zijn straten met veel fietsverkeer van kinderen naar scholen, voetbal, tennis en hockeyclubs. Vrachtwagens, bussen, auto's, fietsers en scooters rijden af en aan. Wij denken, dat opheldering over en aanpassing van het beleid door het college noodzakelijk is. Zeker, omdat op dezelfde plek een jaar geleden een kind ternauwernood aan de dood ontsnapt is,bij een vergelijkbaar ongeluk tussen fietser en vrachtwagen.

albrechtlaan  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De contouren van de krijttekening van de fiets op de weg is na 10 dagen nog steeds zichtbaar


Wij hebben inmiddels begrepen, dat de gemeente alles op alles zet om de situatie aan te pakken op het betreffende kruispunt. Vanzelfsprekend juichen wij dit toe. Maar wij twijfelen, of zoals is voorgenomen, het plaatsen van spiegels en borden genoeg zijn. Dit is goed om te lezen, maar bieden geen daadwerkelijk bescherming. Het is twijfelachtig of bestuurders met haast, in deze spiegel kijken, of de borden lezen.

Wij willen de gemeente de volgende overwegingen meegeven:

De Graaf Aelbrechtlaan is gewoon zeer smal. Een vrachtwagen van 10 ton past nauwelijks in de breedte. Bij het maken van een afslag, richting centrum naar rechts de Keizer Karelweg op, moeten deze kolossen een veel te grote draai maken en zullen waarschijnlijk de bocht ruim nemen, om dan scherp naar rechts de Keizer Karelweg in te steken. Waarschijnlijk is dit misleidend voor een fietser.

albrechtlaan  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Op de foto die op zaterdagmiddag 21 april 2012 is gemaakt, is er geen verandering waar te nemen. Er is niets veranderd op de kruising Keizer Karelweg-Graaf Aelbrechtlaan, behalve een nieuw klein waarschuwingsbord en dat een 12 jarige jongen hier nooit meer komt afslaan met zijn fiets


Want in eerste instantie lijkt het erop, dat de vrachtwagen rechtdoor gaat. Verder is het fietspad op de Keizer Karelweg, dat haaks loopt op de Graaf Aelbrechtlaan, wel heel goed aangegeven. En is daardoor beter gescheiden van de rijbaan. De rode baan, die daar samen met grote witte blokken, het fietspad markeren, steken scherp af, ten opzichte van het fietspad op de Graaf Aelbrechtlaan.

Daardoor is het fietspad op de Keizer Karelweg zeer dominant aanwezig. Het is wellicht raadzaam het fietspad op de Graaf Aelbrechtlaan veel gelijkwaardiger te maken. Dit fietspad dus ook duidelijk in rood doortrekken. Allereerst tot het stoplicht en dan verder over de hele Keizer Karelweg heen. En tevens het fietspad met een verhoging afscheiden van de gewone weg.

albrechtlaan  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Deze fietser slaat af, richting het Stadshart en hij heeft geluk, dat er geen voertuig in de buurt was, dat op hetzelfde moment ook naar rechts wilde afslaan


Verder de fietsvakken voor de stoplichten veel duidelijker markeren en langer maken. Dit laatste, opdat een fietser zich niet angstig voelt daar vóór het verkeer te gaan staan. En opdat hij goed zichtbaar is, vanuit de hoge cabine van een vrachtwagen.

Maar eigenlijk moeten woonwijken in Amstelveen vrachtwagen luw of loos gemaakt worden. Alleen voor bestemmingsverkeer toegankelijk maken, of enkel busjes toelaten. Die 10 tonners moeten uit het straatbeeld geweerd worden. Fietsers, voetgangers en vrachtwagens, mengen gewoon niet.

Tekenend voor de chaotische en levensgevaarlijke situatie, op blijkbaar meerdere plekken in Amstelveen, is het in de lokale pers breed uitgemeten, voorval van 7 april 2012, waarbij een vrachtwagen een ravage in het Oude Dorp aanrichtte. Wat doen die dingen daar? Daarom deze oproep tot actie!

Gemeentebestuur: het is uw plicht de veiligheid van onze fietsende kinderen in Amstelveen te beschermen. Graag vernemen wij van het college, wat de voornemens zijn om deze situatie blijvend te veranderen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.