Bijgewerkt: 8 december 2021

Johan Zoutberg verlaat Stichting Cardanus

Nieuws -> Cardanus

Bron: Stichting Cardanus
27-01-2011

Directeur/bestuurder Johan Zoutberg heeft in goed overleg met de Raad van toezicht besloten de welzijnsorganisatie Stichting Cardanus te verlaten. De Raad van Toezicht stelt zo snel mogelijk een interim-directeur/bestuurder aan. Deze krijgt de opdracht Cardanus om te vormen tot een instelling, die beter is toegesneden op de veranderende vraag in de regio. De tweehonderd medewerkers en tientallen vrijwilligers van Cardanus hebben hierover vandaag een brief gekregen. Cardanus is actief in Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer.

zoutberg Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Johan Zoutberg hier op een archief foto uit 2009


Over het aftreden van Zoutberg zegt de Raad van Toezicht (RvT): ‘Johan kreeg bij zijn aantreden, twee jaar geleden, de opdracht om Cardanus weer op de kaart te zetten. Door allerlei oorzaken was het vertrouwen bij stakeholders (zoals gemeenten en politie) tanende en dat moest worden hersteld. Daarin heeft hij goede stappen gezet.’

Cardanus is een fusie van een aantal Amstelveense instellingen en de organisatie was bij de aanstelling van Zoutberg nog onvoldoende hecht. De RvT: ‘Johan heeft een begin gemaakt met de versterking van de interne organisatie. We waren goed op weg, maar nog niet klaar.’

De economische crisis en een gewijzigd politiek klimaat, op landelijk en lokaal niveau, leidden de afgelopen maanden tot een kentering. Forse bezuinigingen en het voornemen van de gemeente Amstelveen om de peuterspeelzalen elders onder te brengen en het jongerenwerk zelf ter hand te nemen, zullen tot een reductie van de omvang van Cardanus met ongeveer 40 procent leiden. Binnen de organisatie was hierover grote onrust ontstaan.

De RvT heeft daar begrip voor. ‘Medewerkers zien de grond onder hun voeten wegzakken en het is begrijpelijk dat ook de directeur/bestuurder daarop wordt aangesproken. Bij het zoeken naar oplossingen voor de bedreigingen van buitenaf heeft Johan zich ingespannen en ingezet om een basis van vertrouwen binnen de organisatie te krijgen.

Dat is onvoldoende gelukt. Het is pijnlijk en uiterst ongelukkig dat externe factoren Cardanus keihard treffen op een moment dat de organisatie nog broos is. Als dan blijkt dat intern de basis om adequaat te kunnen handelen ook nog wegvalt, moet je als leiding plaatsmaken voor een ander. In het belang van Cardanus én het welzijnswerk in de regio.’Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.