Bijgewerkt: 29 mei 2024

Jeugdoverlast en aantal jeugdgroepen afgenomen in de regio

Nieuws -> Politie

Bron: Gemeente Amsterdam
11-04-2012

Het regionaal college Amsterdam-Amstelland geeft de regionale cijfers weer uit de Regionale Veiligheidsrapportage 2011. De politiecommissaris refereerde er al aan in zijn nieuwjaarstoespraak en verder zijn de cijfers gebruikt in de factsheet inbraken op 6 maart 2012.

Het aantal meldingen van jeugdoverlast in de regio Amsterdam-Amstelland is in 2011 gedaald met 10%. Ook het aantal hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen blijft dalen. Het aantal is afgenomen van 40 in 2010 naar 31 in 2011.  Het aantal ernstige delicten in Amsterdam blijft hoog.

In 2011 werden er in de regio Amsterdam-Amstelland 3275 aangiften gedaan van straatroof, overval, openlijke geweldpleging, zware mishandeling en moord/doodslag. Iets minder dan het aantal aangiften in 2010 (3337). Het aantal overvallen nam met 26% af. Daartegenover staat, dat het aantal zware mishandelingen met 20% is toegenomen. De daders van dit type delicten zijn vaak jongere mannen tussen de 18 en 24 jaar.

aalbersberg Amstelveen
(Bron Politie Amsterdam-Amstelland - 2012)

Pieter-Jaap Aalbersberg, korpschef van de Politie Amsterdam-Amstelland


Met de Top600aanpak richten de gemeente, politie en Openbaar Ministerie zich samen met zorg- en jeugdpartners specifiek op deze groep. Dit blijkt uit de Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2011. In deze rapportage staan de belangrijkste veiligheidscijfers voor de regio Amsterdam-Amstelland.

De objectieve Amsterdamse veiligheidsindex is gebaseerd op het aantal aangiften, meldingen en incidenten bij de politie van criminaliteit en overlast. Deze index daalde van 100 in 2003 tot 76 in 2010 en 74 in 2011. Een daling van de index betekent een verbetering van de veiligheid. De objectieve veiligheid en de veiligheidsbeleving houden gelijke tred. De subjectieve index (veiligheidsbeleving) is ook verbeterd (ook van 76 naar 74). Voor de veiligheidsbeleving worden per jaar ruim tienduizend Amsterdammers geënquêteerd.

Aangiftecijfers

De aangiftecijfers zijn in de regio ten opzichte van 2010 met 1% toegenomen. De sterkste stijgingen betroffen de aangifte van diefstal van (brom/snor)fietsen (13%) en fraude (19%). Verder is het aantal meldingen van drugs en drankoverlast sinds 2010 met 18% gestegen. Het aantal woninginbraken is in de hele regio met 6% gedaald, maar het aantal is nog steeds fors meer dan in 2008.

Positieve ontwikkeling is, dat het naar verhouding vaker dan voorheen gaat om een mislukte inbraak of poging tot inbraak. Daarnaast heeft de politie in 2011 8% meer verdachten van inbraak aangehouden. Het aantal zeer actieve, en veelal verslaafde, veelplegers is in de periode 2007 t/m 2011 met 32% gedaald.

Geweld achter de voordeur

Positieve ontwikkeling in de aanpak van geweld achter de voordeur is de toename van het aantal opgelegde huisverboden in 2011. Sinds de start is het aantal huisverboden toegenomen van 112 in 2009 naar 344 in 2011, dat is een verdrievoudiging. Met een huisverbod wordt de pleger van huiselijk geweld voor 10 dagen uit huis geplaatst. Deze periode kan met 18 dagen worden verlengd.

Hierdoor wordt voorkomen, dat een ruzie (verder) uit de hand loopt. Daarnaast krijgen alle leden van het gezin direct hulpverlening. Van dit delict wordt relatief weinig aangifte gedaan, onder meer uit schaamte of angst. Daarom is het streven om het aantal aangiften te laten stijgen, zodat het probleem beter in kaart kan worden gebracht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.