Bijgewerkt: 4 maart 2024

Jeugdcriminaliteit blijft zorgwekkend in regio Amsterdam

Nieuws -> Regio

Bron: Gemeente Amsterdam
14-04-2011

Het aantal misdrijven in Amsterdam daalt en de veiligheidsindex blijft zich verbeteren. Voor het eerst sinds 2003 kleuren alle Amsterdamse buurtcombinaties ‘groen'. Dit blijkt uit de Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2010 die op 12 april is gepubliceerd. Zorgwekkend is de verruwing van de jeugdcriminaliteit, vooral bij de 18- t/m 24-jarigen. Begin dit jaar is daarom de aanpak van de Top 600 gestart om de 600 meest gewelddadige jonge criminelen van de straat te halen.

De veiligheidsindex

De veiligheidsindex is gebaseerd op het aantal aangiften, meldingen en incidenten bij de politie Amsterdam-Amstelland van criminaliteit en overlast. In het basisjaar 2005 is de index op 100 gezet. In 2010 is de objectieve index voor het eerst lager dan het basisjaar, waarmee gesteld kan worden dat de hele regio veiliger is geworden.

Voor de stad Amsterdam was eerder al een veel forsere daling te zien van de objectieve index naar 88 in 2008, 80 in 2009 en 76 in 2010. Het aantal aangiften voor alle vormen van geweld: openlijk geweld, zedenmisdrijven, bedreiging, mishandeling, straatroof en overvallen, daalde met 7% tot 10.069.

Het aantal harde kern jongeren is gedaald, van 701 in 2009 naar 576 in 2010. Het aantal zeer actieve, vooral verslaafde, veelplegers nam af tot 459 personen. In 2005 waren dat er nog 757. De verslaafde veelplegers worden gericht aangepakt door justitie, politie en zorg. Dit lijkt goed lijkt werken. Elementen van de ISD-aanpak voor deze groep worden opgenomen in de Top 600-aanpak.


Grotere kaart weergevenAmsterdam-Amstelland

Minder criminaliteit, maar steeds ernstiger

De algemene trend is ronduit positief, wel worden de misdrijven ernstiger. Daders zijn vaak jong, gewelddadig en moeilijk te bereiken. Hoewel het aantal overvallen met 18% is gedaald, neemt het aantal jonge verdachten van overvallen toe. Het aantal jonge verdachten van woninginbraken is in laatste vijf jaar bijna verdrievoudigd. Jaarlijks worden er tussen de 2500 en 3000 jeugdige verdachten van geweldsmisdrijven aangehouden van wie ongeveer 170 voor geweld met een vuurwapen.

Het aantal aangiften van woninginbraak is in de regio Amsterdam-Amstelland opnieuw toegenomen. Na de stijging in 2009 met 15% is er opnieuw sprake van een toename, nu met 9% (van 6279 naar 6828). Naast de inzet van de politie, wordt ook de voorlichting over preventiemaatregelen uitgebreid. Ook op de uitgaanspleinen in Amsterdam blijft het aantal aangiften zorgwekkend. Sinds eind 2010 hangen er 28 camera's in de uitgaansgebieden die door de politie worden uitgekeken om het uitgaansgeweld tegen te gaan.

Digitaal aangifte

Sinds 2002 daalt in de regio Amsterdam-Amstelland het aantal aangiften. In 2002 waren er nog ruim 113.000 aangiften. In 2009 waren dat er nog 89.000 (-21%). De cijfers van 2010 laten een stijging van ongeveer 2600 aangiften zien. Die stijging is een gevolg van een toename in de categorieën waarvoor nu ook via internet aangifte gedaan kan worden. Het totaal aantal aangiften via internet is van 22% in 2009 naar 27% in 2010 gestegen.

Dit betekent dat meer dan een kwart van alle aangiften nu digitaal wordt gedaan. Vanaf 2010 is het mogelijk om vanuit huis aangifte te doen via internet van het ‘verlaten plaats na verkeersongeval', ‘overige diefstal' (vooral tassenrollerij), ‘diefstal van een (brom)fiets' en een ‘(poging) tot woninginbraak'. De vier genoemde delicten behoren samen met diefstal uit auto tot de top vijf van stijgers binnen het totaal van aangiften.

Subjectieve veiligheid

Voor de veiligheidsbeving worden per jaar ook 10.000 Amsterdammers ondervraagd. Deze zogenaamde subjectieve veiligheidsindex is voor de hele stad stabiel gebleven op 76, maar in zeven gebieden in de stad is die verslechterd. Het gaat om drie gebieden in Zuidoost, drie gebieden in Nieuw-West en één gebied in Noord. Deze gebieden worden het komende jaar nader bekeken. Zo wordt onderzocht, of in deze gebieden de Top 600 bovenmatig actief is.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.