Bijgewerkt: 27 september 2023

Jan-Willem Groot nam afscheid van de gemeenteraad van Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: Gemeente Amstelveen
12-03-2016

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Amstelveen afscheid genomen van Jan-Willem Groot, raadslid en fractievoorzitter van het CDA. Jan-Willem Groot was raadslid van 2014 tot 2016. Hij was lid van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen en voorzitter van de rekeningencommissie. In de periode 2006 tot 2014 was Jan-Willem Groot wethouder van onder meer Economische zaken, Schiphol, regionale ontwikkelingen, Vervoer, Volkshuisvesting, Milieu en vastgoed.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Amstelveen afscheid genomen van Jan-Willem Groot, raadslid en fractievoorzitter van het CDA


Burgemeester Mirjam van ’t Veld roemde hem om zijn betrokkenheid, rust en verbindende vermogen. In zijn afscheidsspeech haalde Jan-Willem Groot enkele herinneringen op van de afgelopen tien jaar. Hij benadrukte daarbij, hoe belangrijk hij het altijd heeft gevonden om kansen voor de stad gezamenlijk op te pakken. Hij bedankte zijn fractiegenoten en de andere raadsleden voor de goede samenwerking. Als raadslid wordt Jan-Willem Groot opgevolgd door Gerard Hulsman, die sinds 2014 als burgerlid in de fractie actief is, onder andere met deelname aan de raadscommissie Burgers en samenleving. Gemeenteraadslid Ferry van Groeningen wordt de nieuwe fractievoorzitter van het CDA-Amstelveen.


Afscheidsspeech van Jan-Willem Groot fractievoorzitter van CDA-Amstelveen van de gemeenteraad van Amstelveen

Mevrouw de voorzitter,

Dames en heren, het is een bijzonder moment om hier te staan. Mijn laatste actieve raad.

Beste Mirjam,

Veel dank voor je woorden….

Dames en heren,

Na 20 jaar heb ik het besluit genomen om afscheid te nemen. 20 jaar, waarin ik met veel plezier actief geweest ben in de Amstelveense politiek. Eerst bestuurlijk, vervolgens als wethouder en nu als raadslid. Mijn interesse in de politiek kwam op jonge leeftijd en is nooit meer verdwenen. Ik kreeg vanuit huis mee, dat het goed was om iets te doen voor de gemeenschap en bij mij werd dat de politiek. Ik werd politiek actief in Amstelveen via Jan Peter Balkenende die toen nog fractievoorzitter was van het CDA in Amstelveen.

Bij het voorbereiden van deze speech heb ik nagedacht aan de vele momenten in de raad. Uiteraard te veel om op te noemen. Één raadsdebat haal ik graag naar voren, omdat de inhoud van dat debat ongemerkt vaak is teruggekomen in bijvoorbeeld debatten, in visies over de gemeente, maar ook als input voor citymarketing. Dat debat was in 1997 en het was één van de eerste debatten die ik meemaakte in de gemeenteraad. Het was nog in de tijd van het monisme. Etc.

Die vergaderging was tegelijkertijd tamelijk uniek. Kolpron, een extern adviesbureau, presenteerde het rapport, wat later leidde tot de toekomstvisie 2020+ voor Amstelveen. Het feit, dat de adviseur dat mocht presenteren in de raadsvergadering was bijzonder, dat is daarna niet vaak meer voorgekomen. Het Kolpron-rapport is daarna vaak teruggekomen en de kernwaarden die zij hadden beschreven waren niet uit de lucht gegrepen, maar bleven door de tijd heen grotendeels overeind.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jan-Willem Groot raadslid en fractievoorzitter van het CDA-Amstelveen leest zijn afscheidsspeech voor de leden van de gemeenteraad van Amstelveen op 9 maart 2016


Zoals: de ligging van Amstelveen is perfect om te wonen en te werken. Dichtbij Schiphol, dichtbij Amsterdam en prima uitvalswegen via het spoor en over de weg. Daarnaast: hoogwaardige voorzieningen, internationale faciliteiten en een groene stad. Een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en daardoor een hoge werkgelegenheid. Ik vond het een voorrecht om in Amstelveen in de politiek actief te zijn geweest en voor al deze mooie kernwaarden te werken. Een prachtige gemeente met prima voorzieningen. Een populaire woongemeente met goede mogelijkheden tot groei, alleen al door transformatie en ontwikkeling, naast de Scheg en de Middenwaard. Een gemeente die m.i. volop in de regio actief moet zijn niet alleen om wat zij de regio kan bieden maar vooral ook door de afhankelijkheid van diezelfde regio.

Terugkijkend naar de periode. waarin ik actief ben geweest, zowel bestuurlijk als politiek, is het interessant om naar enkele getallen te kijken in de afgelopen jaren. In 1996, toen ik actief werd waren er 76.000 inwoners, nu gaan we naar de 90.000. En werkgelegenheid in Amstelveen steeg navenant. Amstelveen is daarmee een groeiende stad. Amstelveen heeft ook een mooie internationale kleur met bijzondere voorzieningen. Dat maakt Amstelveen tot een belangrijke niche in de Amsterdamse regio. Zoals onze vorige burgemeester altijd zei: “Amstelveen is the better part of Amsterdam”.

We beseffen ons soms onvoldoende, hoeveel er mogelijk is in deze gemeente. Je zou kunnen zeggen, wel de luxe van de nabijheid van de grote stad, maar in veel mindere mate de lasten die dat met zich mee brengt. Ik wens u allen toe, dat u verder kan bouwen aan Amstelveen en haar voorzieningen. Er zijn legio kansen, waarbij volgens mij groei met behoud van kwaliteit een goed doel is om na te streven.

Dames en heren,

Het politieke werk doe je niet alleen. Ik kan u wel zeggen, dat ik mij altijd bevoorrecht heb gevoeld samen te mogen werken met deze fractieleden. Ik heb de fractie met veel plezier geleid. Een enthousiaste club mensen die zich inzetten voor de publieke zaak en het algemeen belang. Werken vanuit een positief-kritische houding en streven naar een duurzame oplossing. Een partij die niet alleen vanuit de financiële belangen denkt, maar ook scherp kijkt naar het maatschappelijk belang. Een partij die durft naar de lange termijn doelstellingen te kijken om vervolgens terug te redeneren, wat daar dan voor nodig is. Ik wil de fractie graag bedanken voor de plezierige samenwerking. Ik wil ook graag de collega’s van de andere fracties in de raad bedanken voor de vaak goede contacten.

Als econoom probeerde ik altijd naar beide kanten van de balans te kijken, niet alleen de lasten maar ook de baten. Ik kreeg veel energie van het samen realiseren van kansen, vooral als deze vooraf als onmogelijk te realiseren werden bestempeld. Ik geloof er sterk in, dat veel dingen mogelijk zijn als kansen in gezamenlijkheid worden opgepakt. De markt kan het vaak niet alleen en de overheid al helemaal niet. Een sterk middenveld zorgt ervoor, dat de samenleving beter functioneert.

Het is nu een mooi moment, in het midden van de periode, om terug te treden. Ik heb met plezier mijn ervaring gedeeld in de fractie. Ferry is een prima opvolger van mij als fractievoorzitter en met Gerard heb ik een prima opvolging in de commissie ABM. Ferry en Gerard zijn beide reeds ervaren politici. Ik wens hen beide veel succes.

Mevrouw de voorzitter, dames en heren,

Tot slot, het was mij een genoegen deel te zijn van de raad. Ik neem vandaag afscheid van de raad, maar niet van Amstelveen en wij zullen elkaar ongetwijfeld blijven zien in het Amstelveense. Dank u wel.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.